Oudkatholieke kerk

Tegenover de ijssalon in de Leeuweringerstraat is de Oudkatholieke kerk te vinden. Het is niet moeilijk om er langs te lopen zonder het door te hebben en daar is ook een reden voor.

Geschiedenis

Op de plek van de Oudkatholieke kerk stond vroeger een schuilkerk van de katholieken. De huidige kerk en de daarnaast gelegen kosterswoning zijn in 1882 gebouwd. De kerk is gewijd aan Heilige Michael en Johannes de Doper.

Niet alleen het gebouw zelf is bijzonder om te zien maar ook de kunstschatten zoals schilderijen, het altaar en een St. Michaelsbeeld uit 1850 zijn mooie gewaarwordingen. Het St. Michaelsbeeld is door parochiaan Cor van den IJssel aangeschaft en aan de kerk geschonken.

Vandaag de dag

Gedurende het seizoen is de Oudkatholieke kerk dagelijks opengesteld voor het publiek en kan de kerk worden gebruikt voor trouwerijen, concerten enzovoort. Het is zeker aan te raden even naar binnen te lopen in deze prachtige kerk die zich midden in het zicht verborgen weet te houden. Meer informatie over de Oudkatholieke kerk staat op de website.