Categoriearchief: Geen categorie

Een verhaal over de bekabeling van de Lange Burchwal (LBW) in 2020

Een verhaal over hoe een bewoner van de Lange Burchwal de werkzaamheden met betrekking rond de bekabeling en de grondwerkzaamheden daarvoor heeft ervaren:
7 uur is het nog donker, maar de lichten gaan aan op de Lange Burchwal. Motoren worden gestart. Het werk neemt weer zijn aanvang. Zware voertuigen worden in stelling gebracht. Een trekker met laadbak wordt achteruit bij de al gegraven sleuf gezet. Mannen in oranje pakken springen in de kuil. Schoppen worden ter hand genomen. Zo gaat het al een tijdje. Ze zijn bezig bepaalde ‘nutsvoorzieningen’ te vervangen en opnieuw aan te sluiten. Enkele dagen eerder werd er een sleuf gegraven van een meter breed.

“Wat gaat u nu doen meneer?”
“Dit is voor de elektriciteitsleiding, meneer.”
“Oké, en komt er nog glasvezel bij?”
“Nee, dat is alleen voor het buiten gebied.”
De ander dag wordt de gleuf weer dichtgegooid.

Twee dagen later gaat hij weer open, maar dan nog eens een keer zo breed.
“Wat gaat er nu in, meneer?”
“Gas, water, elektriciteitskabels; alles wordt vervangen.”
“En glasvezel?”
“Daar leggen we een lege buis voor neer. Kunnen ze hem zo doorvoeren als het zo ver is.”
Tja, snappen doe ik het niet. Doe alles in een keer, dacht ik nog. Zo hoef je niet twee keer iets open te maken. Maar dat werkt niet zo. Oké, het zal wel. Gas wordt aangesloten en bij de een is dat in twee uurtjes gepiept en bij een andere woning duurt het beslist veel langer. Het betekent wel een tijdje zonder gas en dus ook zonder warmte. Ook bij elektriciteit krijgt men van tevoren bericht wat er gaat gebeuren.

Dit staat er dan: Op die-en-die dag van zo-tot-zo laat heeft u geen stroom. Op die-en-die dag geen gas van zo-tot-zo laat. Brr, het is best fris binnen.
En soms ook: Sorry, vandaag was er geen monteur voor de prik, dus morgen nog een dag zonder stroom.

Tja, het kan verkeren. Intussen werken de mannen door met de machines; geschuif en gerommel. Er is tijd voor koffie en een praatje. En ondertussen lopen we al 4 maanden achter.

Er zit van alles in de grond waardoor ze niet opschieten. Overstort of septictanks die er eerst uit moeten. Dan duurt het zo maar weer een dag of wat langer langer en soms liggen er ergens wel drie. De mannen werken zorgvuldig en precies. Alles wordt goed en met zorg uitgevoerd. Men spreekt ook met respect over de werkgever Van Vulpen uit Gorinchem. Als er een machine stuk is, volgt er een belletje en wordt het vervangen. Er is gelukkig wel voldoende materieel om de klus te klaren. Het bedrijf heeft ongeveer 450 medewerkers in dienst.

De Lange Burchwal komt 60 cm lager te liggen, vertelt men ons.  Aan de oostkant komen treden naar beneden en aan de westkant de parkeervakken. Met de aanleg daarvan wordt pas begonnen als de nutsvoorzieningen klaar zijn. Ook de waterleidingen worden vernieuwd en als die zijn aangesloten wordt er rijkelijk gespoeld, want er mag natuurlijk niets achterblijven.

En er worden iedere week monsters genomen van het water en in het lab getest. Vandaar dat het soms op een lekkage lijkt. Zoveel water stroomt er dan over de straat!
“Dus dat gaat nog wel even duren dus?”
“Ja, en men wil ook de regenpijpen afkoppelen en er komt een schoon regenwaterafvoer midden in de straat.”
“Waar stroomt het water dan naar toe?”
“De riolering wordt vernieuwd.”
“Dus het regenwater van de daken gaat over de stoep lopen; een besluit van Woerden, begin 2020”.  Dat is niet zo fijn, want wat als het gaat vriezen?

“Ja, de trap zou lekker glad kunnen worden dat is wel een punt.”
“En de afvoeren over de stoep?”
“Tja, dat zou zomaar groen kunnen worden van de alg.”
“Ouderen gaan dan lekker glibberend hun boodschapjes doen. Is dit vooruitgang?”
De dames die dit komen uitleggen aan de deur en ons vertellen over de subsidie die men kan krijgen,  begrijpen de weerstand van de bewoners niet.
“Mevrouw, dit is de Lange Burchwal; dit is geen probleemloze straat: wateroverlast bijvoorbeeld; er zijn bewoners die al diverse keren onder water hebben gestaan.  Als je op vakantie gaat, moet er gesleept worden met zandzakken en waterkeringsschotten. Als je in bed ligt,  moet je soms je bedrand beethouden ander val je eruit door het trillen van de zware vrachtwagens.
Beetje overdreven, maar de huizen staan echt te schudden. Ze zijn niet onderheid. En het lijkt wel steeds erger te worden.
En dan de parkeeroverlast; probeer maar eens je garage uit te komen. Of een plek te bemachtigen om je auto kwijt te raken. Er zijn ongeveer 200 parkeerplaatsen tekort in de binnenstad. Er wordt over gesproken om met een vergunningstelsel te gaan werken. Moet je zoiets wel eerst aanschaffen: dus betalen, pannenkoek.
“Tja, ik zal u het een en ander doorsturen zodat u de mogelijkheden rustig kunt bestuderen.” Na een kopje koffie ging ze weer, beetje bleek, dat wel. “Volgende week gaan we verder met de andere bewoners”, vertelde ze nog. Bij navraag van deze en gene had men nog niets vernomen.
Stel, het gaat weer net zo hard regenen als een paar jaar terug. De afvoeren kunnen het niet bolwerken; de LBW is dan de opvangbak voor al het water. De Lange Burchwal wordt 60 cm dieper en dus komt er, naar ik hoop geen water meer de huizen binnen, maar misschien ontstaat er dan wel een giga plas voor de deur.
Het wordt ook nog eens een rechte weg en de snelheidsbeperkingen worden verwijderd. Dat wordt lachen, maar niet heus, als ze er op hoge snelheid doorheen gaan rijden.

Arme geparkeerde auto’s en deuren van de huizen die dan de volle laag krijgen. Ik zie het zo gebeuren. Je hebt van die jongens die dat geweldig vinden. Als dat maar goed gaat!

De sleuven worden nu zoveel mogelijk dichtgemaakt; het is eind december 2020. De stoepen zien er weer netjes uit. Na de feestdagen wordt de westkant aangepakt. Er is de komende tijd op de LBW vast en zeker veel te doen. . Dan springt het stoplicht op rood dan weer op groen.

Ooit gaat het goed komen.

 

Dit verhaal is van Bert van der Horst.

Nostalgie: CORONA, toen en nu

Het woord CORONA -( virus) van heden bracht mij weer terug naar het verleden.
In 1949 was mijn eerste baan secretaresse bij Cor de Lange : directeur van een sigarenfabriek met een bord : TERMINUS bij de voordeur!
Een kleine fabriek in Oudewater met ongeveer 12 mensen aan personeel:
Op kantoor een boekhouder, boven een sorteerder en 2  inpaksters
maar sigarenmakers waren het grootste deel !
In de werkplaats zaten 6 mannen aan een lange tafel met ieder een eigen vak.
Daarop legde een knecht steeds nieuwe gefermenteerde tabak.
De sigarenmakers sneden grote bladeren in een bepaald model
en pakten daar een hoeveelheid tabak in, dat ging heel snel.
Dan werden die ingepakte “stronken” in mallen gelegd ,
en naar de droogkamer gebracht door de knecht .
Het hele proces kan ik niet vertellen, maar die mallen hadden wel allemaal verschillende modellen ,
Daar waren  o.a. Bolknakken en Havanna’s, maar ook, let op,  CORONA’s bij !
Waarom dit virus diezelfde naam draagt ‘komt niet aan’ bij mij !
Mijn baas, de boekhouder en sorteerder gingen soms nieuwe melanges uitproberen.
Ik zat daar achter mijn typemachine dan tussen die ‘puffende’ heren!
Uiteindelijk gingen die sigaren natuurlijk allemaal op in rook!
Mijn wens zou zijn : deed dit CORONA-virus dat maar ook!
Cor de Lange was voor de Oudewaterse gemeenschap zeer actief
en o.a. door het verstrekken van voedselpakketten aan vluchtelingen zeer geliefd.
En bij het organiseren van de Lichtweek (1950 ) kwamen zijn connecties in Tiel goed van pas, (Klanten sigarenwinkeliers waren: Wiltens en Hes), omdat daar in juni  een ‘gekostumeerde’ feestweek geweest was.
Plotseling kwam in 1951 het einde  van de TERMINUS sigarenfabriek:
Op 44 jarige leeftijd werd Cor de Lange n.l. kortstondig ziek en is hij heel snel daarna al overleden  !
Zó ‘draafde ik door’ in  dit heden en weten jullie weer iets over mijn verleden!

Tekst en foto: Editha van den Bergh-Horman

Pansjo en ik op een kalender met : Hi 5 . ( Kalender was Kerstkadootje van dochter Yvonne)
En mijn laatst gemaakte schilderijtje. Ligt klaar voor Martijns 37ste verjaardag . Die kon het nog niet halen vanwege “afstand-corona”.

 

Mijn ontdekking van Jan Montyn door Walther Kok

 

Mijn ontdekking van Jan Montyn (Oudewater 1924 – Amsterdam 2015)

Wat is er mooier dan om in een historisch bewuste stad als Oudewater een rechtstreekse band te hebben met een van zijn beroemde zonen? Maar helaas: Van der Lee, Arminius, Lorentz, Snellius of Gerard David  zijn Oudewaterse beroemdheden waar ik niets, maar dan ook helemaal niets mee van doen heb. (Nou ja, helemaal niets? Op ons huis prijkt een fraaie reproductie van een werk van Gerard David maar of dat echt meetelt?) Gelukkig is er één beroemde en ook wel beruchte Oudewaternaar waarover in ieder geval  wel een mooi persoonlijk verhaal is te vertellen: Jan Montyn.

Het begon allemaal in Amsterdam, begin jaren negentig, toen ik tijdens de lunchpauze even binnen wipte bij kijkdagen van veilinghuis Christies (In die dagen stond ik mezelf dergelijke bezoekjes aan grote kunstveilingen toe onder het motto “een normaal mens koopt vroeg of laat een auto en aangezien ik geen rijbewijs heb mag ik tenminste één keer in mijn leven een dergelijk bedrag uitgeven aan een schilderij”.  In de voorhal hing een aantal etsen waarop schriftelijk een bod kon worden uitgebracht. In een opwelling besloot ik zo’n 300 gulden te bieden op een mij onmiddellijk aansprekende blauwe ets van een mij verder geheel onbekend iemand. En ziedaar: enkele dagen later bleek ik de koper te zijn van een heuse Montyn, een naam die me overigens op dat moment niks zei.

Stap twee in mijn ontdekkingstocht werd gezet toen ik enige tijd later in datzelfde Amsterdam van een stagiaire als dank voor het een weekje meelopen met mij als Directeur BBI (Bestuurlijke Betrekkingen en Informatievoorziening) het boek van Dirk Ayelt Kooiman “Montyn” cadeau kreeg.  Een geweldige avonturenroman, die mij op indringende wijze duidelijk maakte hoe bijzonder die Montyn wel was. Voor elke stadgenoot ook nu nog een absolute ‘Must Read’ .  Maar dat wist ik toen nog niet, want Oudewater moest zijn charmes en geheimen voor mij nog ontvouwen: ik woonde nog in De Rijp en werkte nog steeds in Amsterdam.

Stap drie werd gezet toen ik eind jaren negentig als ‘man van’ (mijn vrouw Loes werd gemeentesecretaris in Oudewater) naar Oudewater verhuisde. Dirk Ayelt Kooimans’ boek kreeg met de  pagina’s over Oudewater, met o.a. een hoofdstuk “Heksenwaag en ooievaarsnest”,  weer een extra betekenis. Van mooie ets van wereldavonturier naar prachtig werk van stadgenoot!

Montyns’ bezoek aan en lezing in  onze stad (stap vier) eind 2004 (compleet met tentoonstelling in het stadskantoor) betekende een aangrijpende en ontroerende verdieping van mijn ontdekkingstocht naar zijn leven en werk. Lezen over is toch echt iets heel anders dan luisteren naar. Gepassioneerde verhalen uit de mond van een intussen breekbare oude man : hoe direct wil je met een leven kennis maken.

Ter plekke (in het stadskantoor) kon ook nog werk van hem gekocht worden waarvan de opbrengst (meen ik) zou gaan naar een door hem gesteunde stichting van Aziatische zwerfkinderen. Die kans heb ik me niet laten ontgaan.

Niet veel later meldde onze eigen IJsselbode prominent op de voorpagina dat  Montyn op negentig jarige leeftijd was overleden en werd Jan aldus definitief bijgezet in de Oudewaterse canon.

Zelf kon ik gelukkig nog een vijfde en voorlopig laatste stap zetten. Vlak voor zij naar een seniorenwoning vertrok in het Oranjepark ontdekte ik enigszins verscholen in haar antiekzaak  bij  buurvrouw Meijer – iedereen in de Havenstraat beschouwt zichzelf als buur- zo waar nóg een echte Montyn.

De aankoop leverde bovendien nog authentieke  verhalen op uit zijn Oudewaterse tijd omdat haar intussen overleden man en Jan Montyn  destijds dikke maatjes waren. Die ga ik u niet vertellen want mijn voormalige buurvrouw is in het Oranjepark  daar zelf heel goed toe in staat….

Walther Kok

In memoriam: Jeanne van Eck

Zij was mijn buurmeisje en speelgenootje op de Lange Burchwal in de jaren 1935 tot ongeveer 1942 . We zijn beiden in 1930 geboren en als je 12 jaar was ging je naar een ‘hogere school’ en speelde je niet meer op straat. Zij was rooms-katholiek en wij niet, dus we waren geen ‘schoolvriendinnen’.

Na 1944 zijn we elkaar uit het oog verloren, maar na een bezoek van mijn zusje en mij aan onze geboorteplaats (enkele jaren geleden) kwamen we haar op de Markt tegen. “Als dat de zusjes Hörmann niet zijn!”, was haar spontane begroeting. Sindsdien correspondeerden wij of belden elkaar soms op. Zeker op onze verjaardag! Zij was de enige vriendin die ik nog ‘in levende lijve’ in Oudewater had, want ‘digitaal’ ging Jeanne helaas niet; zij had daar geen belangstelling voor. Het bericht van haar overlijden heeft mij diep geschokt, want ik wist niet dat zij ziek was. Hoewel ik op mijn Kerst-/Nieuwjaarswensen niets hoorde, was ik er nog niet toe gekomen om haar op te bellen.

Woensdag wordt Jeanne begraven:
MOGE ZIJ RUSTEN IN VREDE

Een laatste groet, Editha

Editha’s nostalgie

Editha van den Berg-Hörmann schreef al eerder verhalen voor Oudewater.net en die verhalen vonden behoorlijk wat weerklank bij Oudewaternaren en ver daarbuiten.

Hier volgen wat kersverse nostalgische ontboezemingen, maar daaronder staat nog een eerder exemplaar dat we nog niet hadden gepubliceerd.
Genieten maar.

N O S T A L G I E
2 november 2017

 Op dit moment blijven nog 3 dagen tijd tot het inleveren van een ‘verhaal’,
waar ik dan ook  behoorlijk van ‘baal’,
omdat ik helemaal niets leuks kan bedenken,
waaraan jullie, al lezend, aandacht kunnen schenken.

In eerste instantie had ik iets willen schrijven over het woord DELEN,
dat woord kent iedereen van vroeger, want delen moest je soms met velen!
De gezinnen waren meestal veel groter dan in deze tijd
kinderen werden vaker met een broertje of zusje verblijd 🙂
Weer eentje meer om samen te delen,
maar ook wel weer leuk om mee te spelen!

In een Sinterklaasliedje zongen we: ”Eerlijk zullen we alles delen suikergoed en marsepein!”
En dat deed je dan ook al was je nog zo klein.

Tegenwoordig kom je dat woord heel veel tegen in deze ‘computer- tijd’
en betekent het meer ‘mededelen’ en dat zelfs wereldwijd! 
Degenen die niet met een computer, Ipad, laptop of tablet omgaan,
zullen het echter allen helaas niet kunnen ‘verstaan’,

dat er zo velen
ook o.a. op Facebook heel veel met elkaar delen.

Zelf ben ik daar niet meer te vinden,
ik kreeg op een andere manier OOK ‘vrinden’!

Want ik heb op Oudewater.net (mijn geboorteplaats) een eigen blog
waar onlangs iemand mij heeft opgezocht.

Een gepensioneerde onderwijzer (72 jaar)
stuurde mij een mail zowaar!
Zelfs diverse foto’s o.a. van het pensionaat waar ik naar de MULO ging,
dus beslist een waardevolle herinnering!
Hij schreef 3 boekjes over ‘Oudewater in de vorige eeuw’, maar schrijft ook in een krant en omdat ik dat vroeger ook deed, schept dat toch enigszins een band!
Wout van Kouwen is zijn naam,
zijn artikelen hebben grote ‘faam’!

ZO heb ik tóch één en ander op dit blad geschreven,
al is de tekst niet ‘hoog verheven’!
MAAR dit is wel het laatste ‘NOSTALGIE’ – ‘verhaaltje’ van dit jaar,
Dus: Fijne decemberfeesten toegewenst allen met elkaar!
En OOK alvast een HEEL GELUKKIG NIEUW JAAR!!!

En die van enige tijd geleden:

N O S T A L G I E GENIETEN / ALLERLEI
14 september 2017

Hebben jullie ook zo van deze zomer genoten?
Met soms wel hele hete dagen of met heel veel regen overgoten?
Maar gemiddeld genomen,
ben ik de zomer goed doorgekomen!
Tijdens die grote hoeveelheid nattigheid,

werd ik met diverse prachtig gekleurde kikkers verblijd!
Van die ‘springertjes’ kan ik zó genieten,
de planten hoefde ik ook niet te gieten.
Soms heb ik ook buiten gezeten met Pansjo op schoot,
JA dan was de genotswaarde wel heel groot!

De natuur rondom mij geeft mij ook veel genot,
al die verschillende bomen of een vreemde vogel die ik ‘spot’.
Het groen van het gebladerte kun je in veel schakeringen bekijken.
Want de bladeren van berken zijn heel anders dan die van eiken.
Ook de knotwilgen langs de waterkant hebben een andere kleur.
Dan die grote wilg in de verte, die met ‘lange slierten treurt’!

Genieten kun je van zo veel dingen,
bijvoorbeeld als je mooie liederen hoort zingen.
Of van de muziek van het orkest van Andre Rieu met die drie tenoren.
Dat kan mij ook uitermate bekoren!

MAAR je kunt ook genieten van een lekkere maaltijd,
ergens in een restaurant of zelf toebereid! Naar een recept van vroeger, uit grootmoeders tijd.
Van bijvoorbeeld aardappelsoep kon mijn gezin bijzonder genieten.
Of van een ‘huzarensalade’ belegd met gekookt ei en gemaakt met veel bieten.

Op de verschijningsdatum van dit krantje ( 14-9) ben ik toevallig jarig.
Dan word ik 87 jaar en …. het is misschien wat voorbarig.
Maar dan word ik dikwijls met een grote doos bonbons verrast,
dat wordt dan ook weer genieten DAT is zéker en vast! 🙂

Dat zijn dus allerlei dingen waar ik zelf van geniet,
maar het kan zijn dat een ander dat weer heel anders ziet.

De herfst brengt straks ook weer ‘kleurengenot’ in die bomenpartij,
dat geeft mij dan inspiratie voor een mooi ‘rood-geel-oranje’ schilderij!

De zomer is voorbij als jullie dit lezen,
maar moge de komende herfst ook een ‘genotsbron’ voor allen wezen!

Pansjo_Editha

Groetjes, Editha v.d.Bergh-Hörmann + pootje van Pansjo

50 Beaufort – Pieter Verhoeve als interviewer

Door: Gerdine van de Ven en Aad Kuiper | Foto’s: Bert van der Horst

Pieter Verhoeve Midland FM met de Burgemeester 28-6-2017 089 (2)De jonge, welbespraakte burgervader van Oudewater is van vele markten thuis! Dat bleek wel weer op 28 juni 2017 waarbij hij live en online maar liefst twaalf mensen heeft geïnterviewd voor Midland FM in het maar liefst twee uur durende programma 50 Beaufort. En dat deed hij met verve!

Midland FM met de Burgemeester 28-6-2017 018 (2)Twaalf gasten waren in de kleine studio aanwezig en dat alles ook nog eens met een temperatuur van boven de dertig graden. In de studio zal het ongetwijfeld nog veel warmer geweest zijn. En ook de inhoud van het programma bestond uit kreten als “warm, saamhorigheid, oog hebben voor elkaar, grote verbondenheid met elkaar” in de Oudewaterse gemeenschap. Overigens was het programma niet alleen via de radio, maar ook via een livestreamverbinding op het scherm te volgen. Maar hoeveel mensen daar gebruik van hebben gemaakt blijft vooralsnog even een raadsel.

Een gemêleerd gezelschap

Het was een gemêleerd gezelschap, Joyce Jacobs (directeur Wulverhorst), Sietze Ypma (huisarts en voorzitter van het Hospice Oudewater), Joost Middelman (voorzitter van de NOVO), Franca van Winkel (directeur Rabobank Utrechtse Waarden), Marc Roemer (wijkagent Oudewater), Roelof de Koning de Gans (predikant), Johan Derksen (voetbal- en blueskenner), Mark van der Wel (verslaggever RTV Utrecht), Koert Westerman (sportverslaggever), Trudie Scherpenzeel (o.a. verslaggever), André Groen (ondernemer en voorzitter van Oranje Boven), Eelke Dekens (EHBO Oudewater), Jacques Zanen (stadsgids, STRO), Bas Pietersen (The Alignment House, een adviesbureau), René Vergouwen (brandweer Oudewater), Bert van den Hoogen (AD), Otto Beaujon (IJsselbode).

Midland FM met de Burgemeester 28-6-2017 001 (2)De genodigden zaten niet allen tegelijkertijd in de warme studio maar in verschillende samenstellingen. Zij vormden groepjes rond een aantal thema’s: ‘ouderen’, ‘vrijwilligerswerk’, ‘toerisme en recreatie’, en tenslotte ‘veiligheid’. Sommige aanwezigen kwamen vaker terug omdat ze konden toevoegen aan meerdere thema’s. Overigens wordt ook Wil de vries, de oorspronkelijke presentatrice van dit programma betrokken bij verschillende gesprekken.

De steeds levendige gesprekken werden onderbroken door muziek van onze stadsorganist Gerben Mourik en later door Gilles de la Porte.

Ouderen in Oudewater

Het eerste thema, ‘ouderen’, speelt in Oudewater, dat begint te vergrijzen, een zeer belangrijke rol.

Joyce Jacobs Midland FM met de Burgemeester 28-6-2017 061 (2)De kersverse directeur van de Wulverhorst, Joyce Jacobs, had duidelijk veel voorbereidend werk gedaan. Zo kort als zij in onze gemeenschap is, zo goed was ze op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de zorg in het verleden in Oudewater. Ze heeft een verpleegkundige achtergrond van oorsprong en komt uit Twente. Het is zeker haar bedoeling om te gaan verhuizen, maar op dit moment verblijft ze overwegend in Hotel Abrona. Haar eerste indruk is de grote betrokkenheid die in de Oudewaterse gemeenschap bestaat. (Waar hebben we dat eerder gehoord?!). De enorme inzet van vrijwilligers en de betrokkenheid die men met elkaar heeft. Dat was werkelijk de spijker op de kop, want dat hebben we natuurlijk aan den lijve ondervonden bij de organisatie van Oudewater 750 jaar Stad en bij de ontvangst van onze koning Willem Alexander. Ja, dat zijn prachtige voorbeelden en we doen het gewoon nog een keer …

Roelof de Koning de Gans Midland FM met de Burgemeester 28-6-2017 042 (2)Roelof de Koning Gans, pastoraal medewerker en predikant, onderschrijft de kracht van onze gemeenschap door ook de inzet van vele vrijwilligers. Eenmaal per maand geeft Roelof een bijbeluur in de Wulverhorst. Gemiddeld komen daar 25 mensen die deelnemen aan deze samenkomst en daar met elkaar lezen en zingen. Nadat een stuk is voorgelezen uit de bijbel wordt het besproken en erover gediscussieerd. Samen naar een kerkelijke dienst op tv kijken met bewoners geeft verdieping en nodigt uit om over deze onderwerpen te praten. Opmerkelijk is dat hij dit werk doet als protestant in een van oorsprong R.K. Zorgcentrum.

Religie speelde een grote rol

Tijdens het interview ontstaat een levendige discussie over de verschillende ondernemers die in het grijze verleden een winkel hadden, zoals bakkers en slagers. Er was altijd minstens één katholieke bakker en slager en één protestante bakker en slager. En je ging zeker geen boodschappen doen als katholiek bij een protestante ondernemer en andersom. Gelukkig zijn de tijden ook wel veranderd, hoewel……. Er werd zelfs een voorbeeld aangehaald van katholieke (boeren)mensen die op de Zuid Linschoterzandweg woonden en de protestante agrariërs woonden aan de overkant van de Linschoten aan de Noord Linschoterzandweg!

Midland FM met de Burgemeester 28-6-2017 055 (2)

Zo waren er natuurlijk ook twee voetbalverenigingen die onlangs zijn gefuseerd en nu FC Oudwater heet.
En dan hebben we het er nog maar even niet over als een katholiek meisje verkering kreeg met een protestante/gereformeerde jongeman!

Natuurlijk werd de situatie van het sluiten van de Schuylenburcht ook nog besproken. Gelukkig werd het positieve nieuws gebracht dat er overeenstemming is bereikt tussen de Woningbouwvereniging Oudewater en de Zorgverlener Welthuis. Per 1 juli 2017 neemt de organisatie van de Wulverhorst de zorg over van de 5 ouderen die nog in de Schuylenburcht verblijven. Daarnaast wonen in hetzelfde complex nog 6 mensen van Abrona, het hospice is in hetzelfde complex gehuisvest en er zijn op dit moment nog 15 appartementen/kamers verhuurd. Veel kamers staan natuurlijk leeg en dat geeft ook een psychologische druk en een ongezellige sfeer. Het pand is behoorlijk gedateerd. De bedoeling is dat er een nieuwe huisvesting komt voor ouderen. De vraag wat je gaat bouwen en voor wie speelt een belangrijke rol en de plannen zullen de komende jaren gerealiseerd worden. De verwachting is dat eind 2019 de locatie opgeleverd zal zijn.

Vrijwilligers in Oudewater

De vele vrijwilligers van de Schuylenburcht hebben een grote kennis, levenservaring en wijsheid, die eigenlijk behouden moet blijven. Daar was het gezelschap het wel met elkaar over eens!

Oudewater heeft een bijzonder sterk en groot vrijwilligersnetwerk. Dat is ook gebleken uit de organisatie van de feesten rondom ‘750 jaar’. Maar liefst ruim 200 vrijwilligers hebben jarenlang de organisatie gedragen van dit evenement. En met als hoogtepunt: het bezoek van koning Willem Alexander met alle protocollen die dat met zich mee bracht! Een grote saamhorigheid en schouder-aan-schouder mentaliteit brengt de gemeenschap van Oudewater in beweging. Iedere keer weer! Volgens André Groen komt dat ook door de kleinschaligheid van Oudewater. Het ons-kent-ons principe. Je weet op wie je een beroep kunt doen als je iets of iemand nodig hebt. Je drinkt een “bakkie” (of iets anders op een terrasje), je overlegt met elkaar en de handen worden weer uit de mouwen gestoken!  Het lijkt – werd er gezegd – of de saamhorigheid in de genen zit van de Geelbuiken.

Eelke Dekens Midland FM met de Burgemeester 28-6-2017 081 (2)Die kracht van vrijwilligers komt ook terug bij de EHBO Vereniging. Eelke Dekens geeft deze opleiding al meer dan 40 jaar. Ook haar collega Leo van Dam doet dit vrijwilligerswerk al vanaf 1972. Op donderdagavond wordt er een twee uur durende les gegeven op het gebied van reanimatie, verband leggen etc. Bij grote evenementen als Oudewater 750 jaar Stad, het Heksenfestijn of de Wielerronde zijn de vrijwilligers altijd aanwezig om eerste hulp te verlenen. Er wordt nu gewerkt aan een andere manier van lesgeven. Voor mensen vanaf 16 jaar worden 12 lessen aangeboden. Oudewater heeft maar liefst op dit moment 70 gediplomeerde EHBO-ers en er zijn onlangs 25 nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Ook hier is die saamhorigheid weer duidelijk merkbaar.

Twee nieuwtjes

Sietze Ypma Koert Westerman Midland FM met de Burgemeester 28-6-2017 076 (2)Dr. Sietze Ypma vertelt over het Hospice. Er zijn nu 50 vrijwilligers, waaronder 24 zorgvrijwilligers, 7 taakvrijwilligers en de besturen van de Stichting Hospice Oudewater en de Vrienden van het Hospice Oudewater doen dit werk ook als vrijwilligers. Alleen de coördinator is een betaalde kracht. Het Hospice Oudewater bestaat nu 1 jaar en er zijn 19 gasten geweest. De conclusie mag getrokken worden dat dit zeker een invulling is van een behoefte die in Oudewater en directe omgeving bestaat. Ypma had ook nog een nieuwtje te vertellen: hij wordt dit jaar 70 jaar en heeft besloten om per 1 januari 2018 zijn functie als huisarts in de praktijk neer te leggen. Zijn echtgenote, tevens partner in de praktijk, blijft uiteraard gewoon verbonden aan de huisartsenpraktijk.

Andre Groen Midland FM met de Burgemeester 28-6-2017 085 (2)En onze burgemeester Pieter Verhoeve praat het geheel als een volleerd journalist aan elkaar op een professionele manier. En dan komt nog een keer André Groen aan het woord. De voorzitter van de vereniging Oranje Boven vertelt dat het bestuur van deze vereniging uit 8 mensen bestaat. Lekkere korte lijnen, snelle beslissers en met deze 8 mensen wordt elk jaar weer een fantastische Koningsdag neergezet. Chapeau ook weer voor deze vrijwilligers! André Groen heeft zelf ook nog een nieuwtje. Hij wordt dit jaar 75 jaar en hij en zijn vrouw hebben besloten om in het komende winterseizoen Oudewater een ijsbaan cadeau te doen. De ijsbaan bij het feest Oudewater 750 jaar Stad is mede door André destijds tot stand gekomen. Nu zorgt hij ervoor dat er deze winter weer een ijsbaan komt. Iedereen is het erover eens dat dit weer zo’n fantastisch gebaar is, Jan van Dam zal ijsmeester worden en de plaatselijke schaatsvereniging SVO is uiteraard in dit plan betrokken.

Toerisme en recreatie in Oudewater

Jacques Zanen roemt de opgaande lijn waarin het toerisme van Oudewater zich bevindt: 50.000 exemplaren van de Recreatiekrant, de steeds meer in trek zijnde Geelbuik en alle nieuwe activiteiten die ontwikkeld zijn: de iPad-game Lost in Time en de Torenbeklimming.

Franca van Winkel Johan Derksen Joost Middelman Pieter Verhoeve Midland FM met de Burgemeester 28-6-2017 099 (3)

Johan Derksen roemt Oudewater: “Je weet niet wat je ziet, als je Oudewater binnenkomt.” Maar een bluesfestival wil hij hier niet organiseren. Franca van Winkel geeft aan dat de Rabobank allerlei activiteiten graag steunt, bijvoorbeeld de aankoop van de fluistermotor van de Geelbuik. Joost Middelman spreekt over het goede winkelbestand, maar geeft tevens aan dat Oudewater alert moet blijven; er zouden wel wat speciaalzaken bij mogen komen.

De ‘Kracht van Oudewater’

Bas Pietersen Midland FM met de Burgemeester 28-6-2017 108 (2)The Alignment House heeft op verzoek van de gemeente ‘de kracht van Oudewater’ in kaart gebracht, vertelt Bas Pietersen. Hij benoemt het gastvrije, bourgondische, historische en ondernemende karakter van Oudewater. Maar er moet volgens hem meer: aantrekkelijker voor jonge gezinnen, meer aansluiting bij het Groene Hart, een winterprogrammering en nog meer activiteiten. Derksen benoemt de stille koopavonden en de parkeerproblemen, waarop Bas Pietersen reageert met het gezamenlijk aanpakken van de uitdagingen die er liggen, met als toevoeging van Joost Middelman: verbinding zoeken en Oudewater beter op de kaart zetten.

Van Winkel voegt eraan toe dat heel veel mensen uit de buurt niet weten hoe mooi Oudewater eigenlijk is. Daar ligt kennelijk een schone taak.

Veiligheid in Oudewater

Otto Beaujon Midland FM met de Burgemeester 28-6-2017 113 (2)De misdaadmeter uit het AD komt uiteraard als eerste ter sprake; wat doet Oudewater het goed! Otto Beaujon beaamt dit, maar vermeldt ook dat veiligheid niet alleen over misdaadcijfers en criminaliteit gaat, maar ook over de risico’s die er liggen op het gebied van onder ander gezondheid en water. Wel wordt nog even aan het relatief hoge drugsgebruik herinnerd, maar, hoewel dat elders vaak tot meer criminaliteit leidt, is daar hier geen sprake van.

Het programma wordt tijdelijk onderbroken voor een contact met de Immanuëlschool waar het project ‘De boer op’, gekoppeld aan een goede doelenactie op dit moment een grote rol speelt. Naast andere kinderen krijgt burgemeester Pieter Verhoeve in die rol zijn eigen dochter Emmeline aan de telefoon. Een leuk intermezzo.

Rene Vergouwen Midland FM met de Burgemeester 28-6-2017 118 (2) Bert van der Hoogen Midland FM met de Burgemeester 28-6-2017 120 (2)

Naast tips over brandveiligheid (Vergouwen) en sociale alarmering in de vorm van WhatsApp groepen (Van den Hoogen) wordt nog even gesproken over de kleine meldingsbereidheid. ‘Mensen willen ons niet lastigvallen,’ meent wijkagent Marc Roemer, ‘maar wij willen eigenlijk toch wel graag alles weten.’

Oudewater óók veilig en prettig

De algemene conclusie was dat Oudewater ook op het gebied van veiligheid een prettige plek is om te wonen.

Onze burgemeester Pieter Verhoeve sprak het geheel als een volleerd journalist aan elkaar op een professionele manier; gaf iedereen de ruimte en hield het, ondanks de soms wel zware onderwerpen toch vrij luchtig.

Eetbaar Oudewater?

Door: Walther Kok

‘Eetbaar Oudewater?’ ‘Eetbaar Oudewater?’ Wat moest ik daar nu weer mee? ‘Oudewater oudste stad van het Groene Hart’ … daar kan ik me iets bij voorstellen: stadsrechten sinds 1265 en het centrum als beschermd stadsgezicht. ‘Ontdek de magie van Oudewater’ roept ook direct herkenbare associaties op: van Heksenwaag tot Heksenfestijn en van Hocus Pocus tot Heksenmeppers. Bij ‘Bourgondisch Oudewater’ denk ik meteen aan alle eetmogelijkheden op de markt, ‘Brasserie Joia’ en ‘3 Keuken en Bar’ op de Visbrug en het jaarlijkse eetfestijn ‘Pracht aan de gracht’ aan de……Inderdaad! Maar ‘eetbare stad’ of ‘eetbaar Oudewater’, daar kon ik me toch echt niks bij voorstellen.

Tot vorige week Donderdag. Tot we (Gerdine van de Ven en ikzelf) op uitnodiging van (de voorzitter van de aanjaaggroep Leader Utrecht West) Pieter Verhoeve – tevens burgemeester van Oudewater – per bus met een flink aantal andere geïnteresseerden uit de provincie de Duitse stad Andernach bezochten.

Andernach-DByr_VjXsAA-z4S

Andernach, prachtig oud stadje aan de Rijn, profileert zich immers sinds een jaar of 10 als ‘Essbare-Stadt’ (www.andernach-tourismus.de/andernach/die-essbare-stadt) en timmert daarmee (terecht zoals zou blijken) flink aan de weg. “Of dat ook niet wat voor Oudewater zou kunnen zijn en of Gerdine en ik daar niet eens een discussie over zouden kunnen losmaken?” Ja dus, of althans: we doen ons best. We zetten in ieder geval met dit verhaal een eerste stap .

Eetbare stad

Maar eerst even over Andernach, ‘Essbar-Andernach’ om precies te zijn. Op internet is uiteraard heel veel over het idee éetbare stad’ te vinden. Maar de toelichtingen ter plekke waren minstens zo interessant omdat ze ons twee dingen leerden. Ten eerste dat de start én de uitwerking volstrekt uniek, en dus niet kopieerbaar zijn. Ten tweede evenwel dat er hier in Oudewater tegelijkertijd heel veel inspiratie uit het Duitse voorbeeld geput kan worden die de oude slogan ‘Natuurlijk-historisch Oudewater’ of het nieuwere broertje ‘Bourgondisch Oudewater’ van nieuwe smakelijke en ecologisch verantwoorde energie kunnen voorzien.

Wat is daar in Andernach namelijk gebeurd? In grote stappen vlug thuis, komt het op het volgende neer. Vlak bij de stad spuit op geregelde tijden in een beschermd natuurgebied een heuse geiser.

geiser-Namedyer-Werth-andernac

Andernach ligt namelijk in een vulkanisch gebied. Oorspronkelijk was daarover een (mineraalwater)fabriek gebouwd. Toen de fabriek sloot en werd afgebroken dacht het bestuur: een echte geiser, daar moeten we toeristisch iets mee kunnen. (Stap 1!) De ligging in dat beschermde gebied leek echter een onoverkomelijk obstakel. Tot men bedacht dat een exclusieve toegang via het water zou verhinderen dat het hele gebied één platgetrapt geheel van paden zou worden én men tegelijkertijd als extra compensatie een flink terrein in de buurt van de stad omtoverde tot ecologische zone. Hier konden bedreigde inheemse diersoorten worden gehouden én oude en nieuwe gewassen in permacultuur (inzet op meerjarige gewassen) zonder extra kunstgrepen of kunstmest tot groei en bloei komen. (Stap 2!) Dat leverde tevens een mooi project om zowel een flink aantal mensen die al jarenlang zonder werk zaten als scholen en scholieren te interesseren. (Stap 3!) eetbaar-andernach_20170608_152226Een heuse stadsecoloog én universitaire betrokkenheid verdienen overigens aparte vermelding. En stap 4 werd gezet toen men met ecologische ogen de stad bekeek en bedacht wat een fantastisch idee het zou zijn in de oude droge stadsgracht, de parkachtige plekken én de oude en nieuwe bloembakken in de straten eetbare kruiden en planten (uit die ecologische zone van stap 2) te planten en de bezoekers uit te nodigen daar vrijelijk aan te ruiken en te proeven. Stap 5 tenslotte was het hele verhaal er omheen : de eetbare stad!

Vertaling?

Nu hebben wij in Oudewater geen geiser, geen droge slotgrachten en evenmin een grote ecologische zone. En met de toekomst van onze eigen stadskwekers – de volkstuinen – leek het als compensatie voor een ander soort water ook even helemaal mis te gaan. Om van de bloembakjes voor mijn deur die uiteindelijk vorig jaar in de Lange Linschoten verdwenen maar niet te spreken…

Maar toch, zo’n Andernach blijft door de gedachten spoken. Wat leuk, wat leuk! Kopiëren is zinloos, maar inspireren kan natuurlijk wel. Met de volkstuinders hebben we wellicht de eigen ‘burgerstadskwekerij’ al haast in huis. Vrijwel alles is daar eetbaar (alleen niet voor iedereen) Hoe halen we ze de stad in, in plaats van ze eruit te jagen? De handen van onze drie mooie bloemisten jeuken vast ook al … Scholieren met een eigen stekkie of groen plekkie in de stad …, naamsvermelding erbij en weer een stadspromotor gecreëerd. Ook de groene randen en paden in en rondom de stad bieden mogelijkheden te over. Ik zie de Zuringkade al voor me als ecologisch snoeplaantje, de IJsseloever getransformeerd in een fleurig ecologisch bloembed evenals het ongebruikte groen achter de voetbalvelden wordt een toonveld voor de kweek van streekproducten. Heksenkruiden? Daar moet die Heksenwaag toch ook wat mee kunnen? De natuurcamping koestert de oude fruitrassen, oude schaaps-, kippen- en varkensrassen duiken op in de polders en Abrona krijgt serieuze concurrentie van talloze insectenhotels.

Het gemeentebestuur mag natuurlijk – net als in Andernach – niet achterblijven. Onze hangende stadstuinen zijn slechts een zeer bescheiden begin en worden in ieder geval aangevuld met ecologisch verantwoord groenbeheer en een open oog voor ecologische en groene burgerinitiatieven en … en …

Genoeg, genoeg … Want als er één leek is op dit gebied, ben ik het wel. Groene vingers heb ik absoluut niet en evenmin een tuin. Maar als klein begin voor mezelf heb ik net wel besloten om de bloembakjes voor ons huis weer in ere te herstellen. En dit verhaal te schrijven natuurlijk!

boekenkast-20170608_151902

PS: Zo’n boekenbak (leesvoer!) is ook geen slecht idee!

 

 

 

 

 

 

In memoriam: Nel Arends (tante Nel) (14-7-1918 – 5-2-2016)

Omdat Nel Arends op 5 februari 2016 overleed en omdat zij een bekende Oudewaterse was wil haar kleinzoon, Martijn van Dijk, haar graag met onderstaand verhaal in de eerste plaats eren en haar nog even in herinnering roepen. Het zal ongetwijfeld bij menig (oudere) Oudewaternaar, net als bij de verhalen van Editha van den Berg-Hörmann, herinneringen oproepen.

(meer…)

BOEM BOEM BOEM ofwel ‘Drakenboten in Oudewater’

Door: Bert van der Horst

Ja, daar komen ze aan over de Grote Gracht; je ziet ze al van ver. Al zo’n 50 mensen stonden pakweg zo’n half uur te wachten op het bruggetje van de Zuid-Linschoterzandweg.
Oudewaters kwartiertje?

Oudewater_draken-boot-8Nee, er moesten nog spieren worden opgewarmd voordat de tocht kon beginnen. En voordat er 80 à 90 man in ieder zijn eigen drakenboot zat, mag dat even duren, zo erg was het niet met dit prachtige herfstweer. Ook langs de Grote Gracht stonden heel wat mensen foto’s te maken en werd er druk gefilmd met de mobiel.

Maar liefst vijf drakenboten gingen uit Oudewater: de Old Water Dragons, de Concrete Dragons, River Dragons, Odysseus Dragons en niet te vergeten de Dutch Dragons, ter afsluiting van een druk seizoen 2016, waar de Oudewaterse roeiers op de Nederlandse Kampioenschappen een bronzen plak hadden behaald, ter afsluiting een langgestrekte route varen door het prachtige riviertje de Linschoten een stuk van 14 km met als rustpunt na 7 km  het dorp Linschoten.

Oudewater_draken-boot-115-2Maar voordat dit een aanvang kon nemen moest er door de boten die vanaf de IJssel kwamen varen, nog een geweldig vaak weigerend obstakel worden genomen. De sluis in Oudewater. Een duur project wat door iedereen die er wel eens door heen is gekomen, grijze haren bezorgt.

De vrijwilligers die de cursus sluiswachter met goed gevolg hebben doorlopen en de elektronica met lede ogen zagen arriveren, een meters diepe betonbak en lange heipalen, zodat men met één druk op de knop  door kon varen. Tenminste,  dat was de bedoeling, maar het werkt niet; althans lang niet altijd.

Maar voor de drakenmannen en dito vrouwen was dit geen probleem: het is geen Elfstedentocht, maar toch: de handen moesten uit de mouwen. De nieuwe boten werden, met heel het team, één voor één uit het water getild en er aan de ander kant weer in gezet, 18 man sterk. Ga dit maar eens doen als je met 2 man en een sloepje aan het genieten bent van een vrije dag of weekend of een rondvaart aan het doen bent met 20 man aan boord voorzien van de nodige accu’s om zo schoon mogelijk te varen. En dan gaat de tocht maar half door. Men heeft dan recht op € 1,50 teruggave maar de meesten zeggen: laat maar zitten; het is goed zo. Maar voor de schipper en de gids zijn dit geen leuke momenten.

De Grote Gracht onder het bruggetje door gelijk rechts de Linschoten op. Verschil werd er gemaakt doordat de één sneller de bocht nam dan de ander. Ervaring en inzicht kwamen naar voren, de één moest terugsteken de ander stak gelijk goed en ging er met een sprint geholpen door de trommelaars en roerganger als een haas vandoor. Veel mensen sprongen op de fiets: er achteraan!

Oudewater_draken-boot-1Mooie plaatjes schieten met als extra, de kleuren pracht van de herfst in de wilgen langs het water. Windstil en de zon; hoe warm?  Ik denk wel 15 graden. Met een gang van 11 km per uur voor de één, de ander met 14, althans op mijn fietskilometerteller ging het naar Linschoten toe. Bij het Kasteel werd er nog een tegenligger gescoord. Beetje lastig als je met 2 boten naast elkaar door het water gaat … maar een fluitje van een cent voor de roerganger en alles verliep vlekkeloos. Het was een lust voor het oog. In het dorp de boten aanmeren; ja, ze zijn best lang. Dus dat duurt even, op naar het appelgebak en de heerlijke geurende koffie. De sanitaire stop niet vergeten en dan: iedereen weer op de terugweg. Aangekomen op de Grote Gracht werd er opgesteld voor een sprint naar het stadskantoor. Zo dachten we. Maar gemoedelijk gingen ze naast elkaar richting eindpunt, de trommellaars waren net zo moe als de roeiers. Iedere trommelaar had zijn eigen ritme, slag midden en slag op de zijkant van de trommel, het was een heerlijk gehoor. En de roeiers: zij kwamen niet droog uit de boot. Dit kwam beslist niet door het water maar door de vele zweetdruppels.

Oudewater_draken-boot-1De mensen aan het roer hielden prachtig de boten recht. De stuurman heeft veel inzicht en kracht nodig om dit allemaal goed te laten verlopen. Het is allemaal goed gegaan . Eén keer wedstrijden op de Grote Gracht, waarom niet?!

In memoriam: Jan den Butter

Door: Oudewater.net

Jan den Butter is op donderdag 5 oktober overleden. Naast ondernemer was hij actief in het kerkelijk leven, de politiek (hij was maar liefst 22 jaar volksvertegenwoordiger voor de ORG, RPF, ChristenUnie en het CDA), en als voetballer bij OVS. Daarnaast zong hij ook bij het Schuylenburchtkoor; kortom een bijzonder actief man.

De laatste jaren bleef Jan den Butter op allerlei fronten zijn steentje bijdragen aan het maatschappelijk en sociaal leven in Oudewater en uiteraard ook binnen zijn eigen gezin en familie. Hij werd in stijl naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Wij wensen kinderen, familie, vrienden en bekenden veel sterkte met dit verlies.