Digitale informatie-avonden van de gemeente Oudewater

Woensdagavond 8 december zijn er twee digitale informatie-avonden georganiseerd met betrekking tot de eveneens twee uitbreidingsplannen in Oudewater: het plan Westerwal en het plan Statenland.

Rondom de Machinefabriek de Hollandsche IJssel zijn plannen in de maak voor nieuwbouw van woningen.

Het plan Westerwal bestaat uit circa 66 woningen, naar verwachting als volgt onderverdeeld:

– 10 startersappartementen koop
– 6 vrije sector appartementen koop
– 50 grondgebonden woningen in het middeldure en hogere segment.

Hier kun je bij zijn door in te loggen op de link die je vindt op de pagina http://www.wonenopdewesterwal.nl/aanmelden

Het gebied naast het Zwembad en de Skeelerbaan, het zgn. Statenland,  zal worden bestemd voor de bouw van 100 woningen. Tijdens deze avond zal het schetsconcept worden voorgelegd.

Wil je hier meer over weten, log dan in op http://blendedconnect.nl/Statenland

Spekkoek of speculaas?

Op zaterdag 4 december, nét voor de Sint zijn verjaardag, komt hij met zijn Pieten op bezoek in de leuke winkel van de Spekkoekkoningin. Vorig jaar had hij al eens van de spekkoek geproefd maar hij is toch nieuwsgierig naar de nieuwe smaken! Is het tijd voor een vergelijking tussen spekkoek en speculaas??

En… hij wil natuurlijk ook kijken waar die heerlijke spekkoeken gebakken worden. Zou het ook lukken het recept aan De Spekkoekkoningin te ontfutselen??

Van 10.30 tot 11.30 uur is hij in de winkel in de Peperstraat en natuurlijk maakt hij tijd voor een selfie, een antwoord op jouw vraag of gewoon een kletspraatje! Kom dus gezellig langs!!

Sinterklaas komt aan in Oudewater !

Sinterklaas komt aan in Oudewater!

Hij is al een weekje in het land met zijn Pieten, maar op zaterdag 20 november zal hij alle kinderen én hun ouders in Oudewater kunnen begroeten tijdens de speciale Intocht-optocht. Hij zal een route volgen, die op de sociale media is bekendgemaakt en heeft gevraagd of iedereen huis en tuin wil versieren met vlaggen en knutsels en tekeningen! Hoe leuk is dat?!

Wederom een leuke middag, georganiseerd door de Werkgroep SinterklaasIntocht Oudewater, die zich gedwongen zag een nieuwe vorm te zoeken voor het jaarlijkse Sintfeest.  En dat lijkt goed gelukt!

We hopen dat veel kinderen langs de route staan en Sint en zijn Pieten luidkeels toezingen!!

Enne….. dan wel even je schoen zetten he?!

Oudewater, heksen- én spokenstad

Veel mensen hadden zich, onder leiding van De Vrienden van Oudewater, ingezet om er een prachtig Halloween van te maken.   Er waren nogal wat  mensen, waaronder  ongeveer 75 op bijzondere wijze verkleed,  die door Oudewater trokken, met als bestemming de Markt.  Er was zelfs, via de Leeuweringerstraat richting Markt, een Trick en Treatroute uitgezet. (mehr …)

Duo-tentoonstelling in Sille Gallery

Op vrijdagavond 5 november opent burgemeester van Oudewater Danny de Vries om 20:00 uur een bijzondere  tentoonstelling en heffen we het glas. Een duo-tentoonstelling van twee kunstenaars die al eerder in de gallery exposeerden.

Jenny Boot met haar ondoorgrondelijke fotografische portretten en Suus Suiker met haar symbiose in bijenwas zullen ieder in hun eigen uitgesproken stijl een zeer groot deel van de wanden vullen.

Jenny Boot en Suus Suiker zijn die avond aanwezig vanaf 19:30 uur voor de Meet & Greet.

In dit zelfde weekend is er een korte 3daagse tentoonstelling parallel aan deze duo-tentoonstelling, nl.  Kunst en Sieraad

De sieradenmakers zijn het gehele weekend aanwezig. Voor u een mooie gelegenheid om rustig te passen.

Vrijdagavond 5 november van 19:00 – 22:00 uur.
Zaterdag 6 en zondag 7 november van 12:00 – 17:00 uur.

Duo-Tentoonstelling Boot & Suiker loopt van 5 november t/m 9 januari 2022.

Podium Oudewater: We gaan weer beginnen

We zijn blij, laat Podium Oudewater weten,  dat we onze podiumactiviteiten in het stadhuis en op andere locaties kunnen hervatten! We starten op 27 november met een sprankelend pianorecital door Daria van den Bercken.

Op zaterdag 15 januari 2022, ook in het stadhuis, volgt Marjolein – om te janken zo mooi – Meijers.

En dan op zondag 13 februari 2022 in het St. Gabriëlsklooster het strijktrio Salome.

En ten slotte, wel nog onder voorbehoud, op zondag 10 april 2022 in het Muziekhuis Oudewater het uitdagende, eigentijdse Roffa Tango Trio.

Houd voor alle bovenstaande (en andere) evenementen onze evenementenkalender in de gaten!

Of ga naar Podium Oudewater.

Begroting Oudewater 2022

Ondanks tekorten op begroting vertrouwen in de toekomst

De concept begroting van de gemeente Oudewater is aangeboden aan de gemeenteraad. Deze toont voor 2022 een net sluitende begroting gevolgd door forse tekorten in de jaren daarna. Ondanks de oplopende tekorten heeft het college van burgemeester en wethouders vertrouwen in de toekomst.

In de huidige programmabegroting zijn de kaders die de gemeenteraad heeft meegegeven (Kadernota van 15 juli jl.) meegenomen. Het gaat dan om een pakket van bezuinigingen en lastenverzwaringen, maar ook het verwerken van het bedrag dat de gemeente van het Rijk krijgt. In deze begroting is voor de grootste ambities van het college ruimte gevonden: woningbouw, realisatie van een nieuw zwembad en verbouwing van De Klepper tot huiskamer van de stad.

Ondanks de oplopende tekorten heeft het college van burgemeester en wethouders vertrouwen in de toekomst. Er is namelijk een aantal meevallers te verwachten. Recente doorrekening van de bijdragen van het Rijk uit het Gemeentefonds laten voor de jaren 2022 t/m 2025 een veel gunstiger beeld zien. Daarnaast zijn we er in geslaagd de uitgaven in de jeugdzorg na flinke stijgingen weer terug te verlagen . Kortom er is ‘licht aan het einde van de tunnel’.

De prognoses zijn zoveel gunstiger dat het college verwacht 2022 uiteindelijk af te kunnen sluiten met een positief saldo van 600.000 euro. Wethouder financie?n Bas Lont wil dat bedrag terug laten vloeien in de algemene reserves: “De reserves zijn te laag gezien de risico’s . We moeten ervoor zorgen dat Oudewater wat meer vet op de botten krijgt om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Dan houden we Oudewater ook voor de toekomst gezond”. Mochten de inkomsten toch tegenvallen, dan stelt het college voor de OZB te verhogen om voorzieningen te behouden.

Op basis van de veel gunstiger vooruitzichten meent het college van burgemeester en wethouders dat fors snijden in de voorzieningen van de stad op dit moment niet wenselijk is, ook al ziet de formele begroting er op dit moment slecht uit. Een stad met voorzieningen als een bibliotheek, een zwembad, en sportaccommodaties blijft een fijne plek om te wonen, te werken en te recree?ren. Bas Lont: “Ik hoop dat de raad onze financie?le visie op de toekomst deelt en de reserves aanvult, en het voorzieningenniveau in Oudewater in stand houdt”.

De gemeenteraad buigt zich in de vergadering van 11 november over de aangeboden begroting.

Bent u gei?nteresseerd in de volledige begroting? Dan kunt u deze inzien via: oudewater.begrotingsapp.nl

Bron: Gemeente Oudewater

Halloweenvaerten met De Geelbuik in Oudewater

Alle heksen op een stokje! Halloween komt eraan!!

Spinnen, pompoenen, heksen, zwarte katten, kortom: lekker griezelen!!

En dat op “de Geelbuik”? Ja hoor! Op 31 oktober organiseren wij, als seizoensafsluiting, drie Halloweenvaarten. Speciaal voor gezinnen uit Oudewater. Aan boord vertelt de gids allerlei spannende verhalen. Wil je erbij zijn? Meld je aan op tip@oudewater.nl of bel 0348561628. We vertrekken om 14.30, 15.30 en 16.30. Een vaartje maak je voor 12,50 per gezin (maximaal 4 personen).