Een verhaal over de bekabeling van de Lange Burchwal (LBW) in 2020

Een verhaal over hoe een bewoner van de Lange Burchwal de werkzaamheden met betrekking rond de bekabeling en de grondwerkzaamheden daarvoor heeft ervaren:
7 uur is het nog donker, maar de lichten gaan aan op de Lange Burchwal. Motoren worden gestart. Het werk neemt weer zijn aanvang. Zware voertuigen worden in stelling gebracht. Een trekker met laadbak wordt achteruit bij de al gegraven sleuf gezet. Mannen in oranje pakken springen in de kuil. Schoppen worden ter hand genomen. Zo gaat het al een tijdje. Ze zijn bezig bepaalde ‘nutsvoorzieningen’ te vervangen en opnieuw aan te sluiten. Enkele dagen eerder werd er een sleuf gegraven van een meter breed.

“Wat gaat u nu doen meneer?”
“Dit is voor de elektriciteitsleiding, meneer.”
“Oké, en komt er nog glasvezel bij?”
“Nee, dat is alleen voor het buiten gebied.”
De ander dag wordt de gleuf weer dichtgegooid.

Twee dagen later gaat hij weer open, maar dan nog eens een keer zo breed.
“Wat gaat er nu in, meneer?”
“Gas, water, elektriciteitskabels; alles wordt vervangen.”
“En glasvezel?”
“Daar leggen we een lege buis voor neer. Kunnen ze hem zo doorvoeren als het zo ver is.”
Tja, snappen doe ik het niet. Doe alles in een keer, dacht ik nog. Zo hoef je niet twee keer iets open te maken. Maar dat werkt niet zo. Oké, het zal wel. Gas wordt aangesloten en bij de een is dat in twee uurtjes gepiept en bij een andere woning duurt het beslist veel langer. Het betekent wel een tijdje zonder gas en dus ook zonder warmte. Ook bij elektriciteit krijgt men van tevoren bericht wat er gaat gebeuren.

Dit staat er dan: Op die-en-die dag van zo-tot-zo laat heeft u geen stroom. Op die-en-die dag geen gas van zo-tot-zo laat. Brr, het is best fris binnen.
En soms ook: Sorry, vandaag was er geen monteur voor de prik, dus morgen nog een dag zonder stroom.

Tja, het kan verkeren. Intussen werken de mannen door met de machines; geschuif en gerommel. Er is tijd voor koffie en een praatje. En ondertussen lopen we al 4 maanden achter.

Er zit van alles in de grond waardoor ze niet opschieten. Overstort of septictanks die er eerst uit moeten. Dan duurt het zo maar weer een dag of wat langer langer en soms liggen er ergens wel drie. De mannen werken zorgvuldig en precies. Alles wordt goed en met zorg uitgevoerd. Men spreekt ook met respect over de werkgever Van Vulpen uit Gorinchem. Als er een machine stuk is, volgt er een belletje en wordt het vervangen. Er is gelukkig wel voldoende materieel om de klus te klaren. Het bedrijf heeft ongeveer 450 medewerkers in dienst.

De Lange Burchwal komt 60 cm lager te liggen, vertelt men ons.  Aan de oostkant komen treden naar beneden en aan de westkant de parkeervakken. Met de aanleg daarvan wordt pas begonnen als de nutsvoorzieningen klaar zijn. Ook de waterleidingen worden vernieuwd en als die zijn aangesloten wordt er rijkelijk gespoeld, want er mag natuurlijk niets achterblijven.

En er worden iedere week monsters genomen van het water en in het lab getest. Vandaar dat het soms op een lekkage lijkt. Zoveel water stroomt er dan over de straat!
“Dus dat gaat nog wel even duren dus?”
“Ja, en men wil ook de regenpijpen afkoppelen en er komt een schoon regenwaterafvoer midden in de straat.”
“Waar stroomt het water dan naar toe?”
“De riolering wordt vernieuwd.”
“Dus het regenwater van de daken gaat over de stoep lopen; een besluit van Woerden, begin 2020”.  Dat is niet zo fijn, want wat als het gaat vriezen?

“Ja, de trap zou lekker glad kunnen worden dat is wel een punt.”
“En de afvoeren over de stoep?”
“Tja, dat zou zomaar groen kunnen worden van de alg.”
“Ouderen gaan dan lekker glibberend hun boodschapjes doen. Is dit vooruitgang?”
De dames die dit komen uitleggen aan de deur en ons vertellen over de subsidie die men kan krijgen,  begrijpen de weerstand van de bewoners niet.
“Mevrouw, dit is de Lange Burchwal; dit is geen probleemloze straat: wateroverlast bijvoorbeeld; er zijn bewoners die al diverse keren onder water hebben gestaan.  Als je op vakantie gaat, moet er gesleept worden met zandzakken en waterkeringsschotten. Als je in bed ligt,  moet je soms je bedrand beethouden ander val je eruit door het trillen van de zware vrachtwagens.
Beetje overdreven, maar de huizen staan echt te schudden. Ze zijn niet onderheid. En het lijkt wel steeds erger te worden.
En dan de parkeeroverlast; probeer maar eens je garage uit te komen. Of een plek te bemachtigen om je auto kwijt te raken. Er zijn ongeveer 200 parkeerplaatsen tekort in de binnenstad. Er wordt over gesproken om met een vergunningstelsel te gaan werken. Moet je zoiets wel eerst aanschaffen: dus betalen, pannenkoek.
“Tja, ik zal u het een en ander doorsturen zodat u de mogelijkheden rustig kunt bestuderen.” Na een kopje koffie ging ze weer, beetje bleek, dat wel. “Volgende week gaan we verder met de andere bewoners”, vertelde ze nog. Bij navraag van deze en gene had men nog niets vernomen.
Stel, het gaat weer net zo hard regenen als een paar jaar terug. De afvoeren kunnen het niet bolwerken; de LBW is dan de opvangbak voor al het water. De Lange Burchwal wordt 60 cm dieper en dus komt er, naar ik hoop geen water meer de huizen binnen, maar misschien ontstaat er dan wel een giga plas voor de deur.
Het wordt ook nog eens een rechte weg en de snelheidsbeperkingen worden verwijderd. Dat wordt lachen, maar niet heus, als ze er op hoge snelheid doorheen gaan rijden.

Arme geparkeerde auto’s en deuren van de huizen die dan de volle laag krijgen. Ik zie het zo gebeuren. Je hebt van die jongens die dat geweldig vinden. Als dat maar goed gaat!

De sleuven worden nu zoveel mogelijk dichtgemaakt; het is eind december 2020. De stoepen zien er weer netjes uit. Na de feestdagen wordt de westkant aangepakt. Er is de komende tijd op de LBW vast en zeker veel te doen. . Dan springt het stoplicht op rood dan weer op groen.

Ooit gaat het goed komen.

 

Dit verhaal is van Bert van der Horst.

Geef een antwoord