Mooie verhalen over Oudewater op website GVO

Op de website van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater komen er steeds meer mooie verhalen bij.

De website van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater heeft sinds kort een nieuwe rubriek: Verhalen van Oudewater. Niet ‘zomaar verhalen’, maar verhalen over kinderen die ooit in Oudewater hebben gewoond, in de eerste plaats bedoeld voor kinderen uit Oudewater maar niet alleen voor hen.

Aanleiding was de vraag van wethouder Walther Kok om een manier te zoeken om de lokale geschiedenis laagdrempelig te presenteren voor het onderwijs.

De verhalen zijn geschreven door Nettie Stoppelenburg naar aanleiding van gesprekken met docenten, zowel binnen als buiten Oudewater werkzaam, en geadviseerd door de cultuurcoördinator Mw. Saskia Wulterkens. Om het voor docenten gebruiksvriendelijk te maken, zijn de verhalen ingedeeld in de ‘Tijdvakken van De Rooy’, zoals die in het onderwijs worden gebruikt. Ze zijn ook gekoppeld aan de ‘Hoofdlijnen’, zoals die in de nieuwe Canon van Nederland worden gepresenteerd.

 

De verhalen gaan over gebeurtenissen uit de geschiedenis van Oudewater. Daarbij zijn personages gezocht, kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Dat is ook de leeftijd van de doelgroep, kinderen uit de bovenbouw van de basisscholen. De kinderen zijn de hoofdpersonen in het verhaal. Ze hebben echt geleefd in Oudewater en kunnen het gebeurde ook echt hebben meegemaakt. Vaak leven er nog nazaten van deze kinderen in Oudewater. Hiervoor is veel archiefonderzoek gedaan om de correcte gezinssamenstelling ten tijde van het verhaal en verwanten te achterhalen.

Elk verhaal is gerelateerd aan één of meerdere plekken in Oudewater, bijvoorbeeld de houtzaagmolen en het Kruithuis.

Omdat Nettie Stoppelenburg al jarenlang onderzoek doet in de archieven van Oudewater, konden ook vaak de woonhuizen van de hoofdpersonen geïdentificeerd worden.

Elk verhaal is voorzien van uitleg, ‘weetjes’, die meestal ook geïllustreerd zijn met foto’s, prenten en kaartmateriaal. Ook het gebruikte archiefmateriaal is vaak afgebeeld. Veel van deze archiefstukken bevinden zich bij RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, waar ook de archieven van Oudewater worden bewaard en kunnen worden ingezien.

Op dit moment staan zo’n 14 verhalen online. Er liggen nog een aantal verhalen klaar om op de website te zetten, onder andere verhalen over het Rampjaar 1672, dus dat aantal gaat zeker verdubbeld worden.

Zeer de moeite waard om eens te bekijken, nee. . . om te lezen. 

https://geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/hoofdlijnen/

 

Leave a Reply