6e Groot Oudewaters Dictee

Het Groot Oudewaters Dictee is NIET afgelast! Een mooie creatieve oplossing is gevonden. Lees snel verder!

Het Groot Oudewaters Dictee vindt gewoon plaats. Rotaryclub Oudewater organiseert het 6e Groot Oudewaters Dictee op dezelfde datum, op dezelfde tijd, maar niet op dezelfde locatie.

Er is gezocht naar een oplossing om het dictee toch doorgang te laten vinden en die is er! Radio MidlandFM zendt het dictee uit met de voorleesster die het dictee al jaren voortreffelijk voorleest: Marga Smits. Vanuit uw eigen huis kunt u het dictee maken.

Nadat het dictee is voorgelezen verschijnt de tekst op Oudewater.net/nieuws en kan iedereen het zelf nakijken. Voor deze keer is het dan ook een individueel klassement; ieder voor zich.

Het voorlezen van het dictee start om 20:00 uur, dus zorg ervoor dat je ruim op tijd klaar zit met pen en papier bij de hand. De tekst staat in het teken van 75 jaar vrijheid.

6e Groot Oudewaters Dictee

Het dictee is geschreven door eerdere winnaars van het dictee, Franka Melis en Aad Kuiper, naar aanleiding van een tekst van Hans de Jong, kenner van het verzet in en rond Oudewater tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het dictee is nagekeken door Jeroen van Heemskerk-Dücker en Johan de Boer, dictee- specialisten bij uitstek. Van Heemskerk-Dücker is de webbeheerder van dictees.nl. Wie de smaak van dictees te pakken heeft of krijgt of zich in deze tijd af en toe eens verveelt,  kan daar zijn of haar hart ophalen.

Rotaryclub Oudewater organiseert het  6e Groot Oudewaters Dictee gewoon op woensdag 22 april 2020.

Inschrijven hoeft niet en er hoeft dus ook geen inschrijfgeld betaald te worden. Een donatie is welkom, maar is geenszins verplicht. Alle donaties komen ten goede aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid binnen de gemeente Oudewater.

Maar doe wel mee! Voor deze keer is er alleen een individueel klassement; ieder voor zich en over de uitslag mag gecorrespondeerd worden; graag zelfs.

Voor de spelregels: zie Groot Oudewaters Dictee Spelregels

Facebookactie Groot Oudewaters Dictee

Sinds een paar weken werden er op: Je bent pas een Oudewaternaar als…..opgaven geplaatst die als voorbereiding konden dienen voor het maken van het Groot Oudewaters Dictee. Hopelijk heeft u daar nu voordeel bij!
U kunt nog aan deze actie deelnemen tot 17 april!

Meer informatie over het 6e Groot Oudewaters Dictee

  • Datum: woensdag 22 april 2020
  • Tijd: 20.00 uur
  • Locatie: Gewoon bij u thuis via Radio Midland FM op107.5 FM – RADIO VOOR OUDEWATER & OMGEVING! of via de website: Radio Midland FM
  • Deelname: Gratis
  • Aanmelden of vragen: Stuur een e-mail met je naam en adres naar grootoudewatersdictee@gmail.com, want we vinden het wel leuk als we weten wie er meedoet.
  • Doneren: Dat kan op: NL36 RABO 035 2342 013, t.n.v. St. Community Service Rotaryclub Oudewater, o.v.v. Groot Oudewaters Dictee 2020