Cursus “Ik leer leren”

De cursus “Ik leer leren” is een speciaal ontwikkeld programma dat kinderen slimme handvatten biedt om gemakkelijker en efficiënter te leren. Het geeft kinderen inzicht welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren en hoe te kunnen leren.

Voor wie is de cursus “Ik leer leren” geschikt?

Deze cursus is geschikt voor leerlingen van groep 8 ter voorbereiding op de brugklas en voor kinderen die al in de brugklas zitten. Verder is dit programma zeer geschikt voor kinderen die concentratie- en motivatieproblemen hebben, onder hun niveau presteren, kinderen die moeite hebben met structuur en organisatie, kinderen met dyslexie, dyscalculie, faalangst of adhd. Kinderen waarvan ouders en leerkrachten zeggen “er komt niet uit wat er in zit!”. Kortom voor veel kinderen geschikt, dus misschien ook voor uw (klein)kind.

Wat wordt in de cursus “Ik leer leren” overgebracht?

De kinderen leren goed plannen en organiseren van het huiswerk, hoe ze zich beter kunnen concentreren, manieren om met faalangst om te gaan. Waarom en hoe er het beste geleerd kan worden, wat ervoor nodig is om leren leuk te vinden en om inzicht te krijgen waarom het tot dusver niet goed lukte om te leren. En nog veel meer!

Georganiseerd door het Cultuurhuis Oudewater

Het Cultuurhuis Oudewater organiseert veel cursussen en workshops. Ook deze cursus wordt in Cultuurhuis Oudewater gegeven.

Meer informatie over de cursus “Ik leer leren”

  • Datum: Start woensdag 12 november in 5 opeenvolgende wekelijkse bijeenkomsten.
  • De cursus is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar en wordt gegeven in groepjes van 4 tot 8 leerlingen.
  • Locatie: Cultuurhuis Oudewater.
  • Kosten: € 150,– excl. het werkboek van € 32,50
  • Aanmelden via e-mailadres: ikleerlerengroenehart@gmail.com.