Dodenherdenking

De dodenherdenking op vrijdag 4 mei krijgt hetzelfde karakter als de afgelopen jaren. Na inleidend orgelspel van Gerben Mourik begint om precies 19.00 uur de herdenkingsplechtigheid in de Grote of Sint Michaëlskerk.

Na de opening met een korte toespraak door comitélid Peter Heemskerk, houdt de heer Hans de Jong een vrijheidslezing. Zijn lezing gaat over bijzondere oorlogsbelevenissen in en rond Oudewater van zijn vader Knokploeg-lid Arie de Jong.

Vervolgens is er een muzikaal intermezzo:  Kirsten Vermeij zingt ‘Sanctuary’ met begeleieiding van Justin van Reijen op gitaar.

Betrokken jongeren

Net als vorige jaren betrekt het 4-5 mei comité jongeren bij de herdenking.
De basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8 deden mee aan een gedichtenwedstrijd. Een deskundige  jury heeft 2 winnaars uitgekozen.  Zij mogen hun gedicht voordragen tijdens deze herdenking in de kerk.

Stille tocht

Rond 19.40 uur begeven de bezoekers zich naar buiten om de stoet voor de stille tocht te formeren.
Om 19.45 uur begint de stille tocht naar het monument (zie foto) aan de Waardsedijk. Daar hebben tegen die tijd zich de koorleden van De Banier verzameld. Zij zingen tot 20.00 uur een aantal koralen.

Om precies 20.00 uur wordt twee minuten volkomen stilte in acht genomen. Deze wordt beëindigd door het spelen van het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus.
Na het spelen van het Wilhelmus houdt burgemeester Verhoeve een toespraak. Aansluitend is er een muzikaal intermezzo van Kirsten Vermeij.

Vervolgens vindt de kranslegging plaats; iedere kranslegging wordt tevoren aangekondigd en tijdens de kranslegging is er stilte. Dit deel van de herdenkingsplechtigheid wordt afgesloten met het voordragen van een gedicht van en door stadsdichteres Nelleke den Boer-Strien.

Hierna opent het college van burgemeester en wethouders het defilé langs het monument en ook langs de oorlogsgraven van de omgekomen bemanning van de Britse bommenwerper ‘Barbara Mary’. Alle inwoners kunnen aan het defilé deelnemen.

Het 4-5 mei Comité hoopt op een waardige herdenking en brede belangstelling. Na afloop van de plechtigheid bij het monument staat er in het stadhuis op de Visbrug (entree via de hoofdingang) koffie/thee, frisdrank klaar; aangeboden door de gemeente.