Dodenherdenking in Oudewater

De dodenherdenking op zaterdag  4 mei 2019 krijgt hetzelfde karakter als de afgelopen jaren. Om 19.00 uur is de aanvang van deze bijeenkomst met inleidend orgelspel van Gerben Mourik. Vervolgens wordt er een korte toespraak gehouden door oud-minister Hans Hillen. Nelleke den Boer-Strien en Joke van Diest hebben een tweespraak  met de tiel “Twee stemmen”, in het thema van dit jaar  ‘In vrijheid kiezen’.

Betrokken jongeren

Net als vorige jaren betrekt het 4-5 mei comité jongeren bij de herdenking.
De basisschoolleerlingen van de hoogste groepen deden mee aan een gedichtenwedstrijd. Een deskundige jury heeft de twee winnaars gekozen: Kiki Zengerink en Lynn van der Weide, beiden van de Mariaschool. Zij mogen hun gedicht voordragen tijdens deze herdenking in de kerk.
De plechtigheid in de kerk wordt afgesloten met een muzikaal intermezzo. Anneke de Hoop zingt ‘Nachtstuck’van Schubert.

Stille tocht

De plechtigheid in de kerk wordt circa 19.40 uur afgesloten, waarna de bezoekers  zich naar buiten begegeven voor het formeren van de stoet voor de stille tocht  naar het monument aan de Waardsedijk. Daar hebben tegen die tijd zich de koorleden van De Banier verzameld. Zij zingen tot 20.00 uur een aantal koralen.

Om precies 20.00 uur wordt twee minuten volkomen stilte in acht genomen. Deze wordt beëindigd door het spelen van het Wilhelmus door de muziekgroep.
Na het spelen van het Wilhelmus houdt burgemeester Verhoeve een toespraak.  Aansluitend zingt Anneke de Hoop ‘Eli, Eli, (Hannah Szenes).

Vervolgens vindt de kranslegging plaats; iedere kranslegging wordt tevoren aangekondigd en tijdens de kranslegging is er stilte.

Hierna opent het college van burgemeester en wethouders het defilé langs het monument en ook langs de oorlogsgraven van de omgekomen bemanning van de Britse bommenwerper ‘Barbara Mary’. Alle inwoners kunnen aan het defilé deelnemen.

Het 4-5 mei Comité hoopt op een waardige herdenking en brede belangstelling. Na afloop van de plechtigheid bij het monument staat er in het stadhuis op de Visbrug (entree via de hoofdingang) koffie/thee, frisdrank klaar, aangeboden door de gemeente.