Dodenherdenking in Oudewater

De dodenherdenking op maandag  4 mei 2020 krijgt hetzelfde karakter als de afgelopen jaren. Om 19.00 uur is de aanvang van deze bijeenkomst. Nadere informatie volgt op een later moment.

Stille tocht

In de Franciscuskerk is een dienst, die circa 19.40 uur wordt afgesloten, waarna de bezoekers  zich naar buiten begeven voor het formeren van de stoet voor de stille tocht  naar het monument aan de Waardsedijk. Daar heeft het koor zich verzameld. Het koor zingt tot 20.00 uur.

Om precies 20.00 uur wordt twee minuten volkomen stilte in acht genomen. Hierna wordt het Wilhelmus gespeeld.
Na het spelen van het Wilhelmus houdt de burgemeester een toespraak.

Vervolgens vindt de kranslegging plaats; iedere kranslegging wordt tevoren aangekondigd en tijdens de kranslegging is er stilte.

Hierna opent het college van burgemeester en wethouders het defilé langs het monument en ook langs de oorlogsgraven van de omgekomen bemanning van de Britse bommenwerper ‘Barbara Mary’. Alle inwoners kunnen aan het defilé deelnemen.

Het 4-5 mei Comité hoopt op een waardige herdenking en brede belangstelling. Na afloop van de plechtigheid bij het monument staat er in het stadhuis op de Visbrug (entree via de hoofdingang) koffie/thee, frisdrank klaar, aangeboden door de gemeente.