Dodenherdenking

De dodenherdenking op donderdag 4 mei krijgt hetzelfde karakter als de afgelopen jaren. Na inleidend orgelspel van Leendert Verduijn begint om precies 19.00 uur de herdenkingsplechtigheid in de Grote of Sint Michaëlskerk.

Na de opening met een korte toespraak door comitélid Peter Heemskerk, houdt de heer Gé Vaartjes een vrijheidslezing over Herman de Man en zijn gezin in de Tweede Wereldoorlog. Herman de Man (Salomon Herman Hamburger) verloor in de oorlog zijn vrouw en vijf van hun zeven kinderen.

Vervolgens is er een muzikaal intermezzo: ‘Toen we zagen dat het misging’. Aansluitend worden de namen van de Oudewaterse gevallenen voorgelezen door Mike Ultee.

Betrokken jongeren

Net als vorige jaren betrekt het 4-5 mei comité jongeren bij de herdenking.
De basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8 deden mee aan een gedichtenwedstrijd. Een jury bestaande uit journalist Koert Westerman, neerlandica Marja Verhoeve en stadsdichteres Nelleke den Boer-Strien heeft de twee winnaars gekozen. Dat zijn Julia Brouwer (Immanuëlschool) en Kas Verkleij (Jozefschool). Zij mogen hun gedicht voordragen tijdens deze herdenking in de kerk.
De plechtigheid in de kerk wordt afgesloten met en het muziekstuk ‘Halleluja’ (van L. Cohen).

Stille tocht

Daarna begeven de bezoekers zich naar buiten om de stoet voor de stille tocht te formeren.
Om 19.45 uur begint de stille tocht naar het monument (zie foto) aan de Waardsedijk. Daar hebben tegen die tijd zich de koorleden van De Banier verzameld. Zij zingen tot 20.00 uur een aantal koralen, zoals: Dona la pace, Nada te turbe, Tebe Poem, De noche, Mon ame se repose, Lascia chio pianga, en Sanctus.

Om precies 20.00 uur wordt twee minuten volkomen stilte in acht genomen. Deze wordt beëindigd door het spelen van het Wilhelmus door de muziekgroep.
Na het spelen van het Wilhelmus houdt burgemeester Verhoeve een toespraak. Hierna draagt Biem Buijs het gedicht ‘Ben Ali Libi’ voor en aansluitend volgt het muzikaal intermezzo ‘Mens durf te leven’.

Vervolgens vindt de kranslegging plaats; iedere kranslegging wordt tevoren aangekondigd en tijdens de kranslegging is er stilte. Dit deel van de herdenkingsplechtigheid wordt afgesloten met het voordragen van een gedicht van en door stadsdichteres Nelleke den Boer-Strien.

Hierna opent het college van burgemeester en wethouders het defilé langs het monument en ook langs de oorlogsgraven van de omgekomen bemanning van de Britse bommenwerper ‘Barbara Mary’. Alle inwoners kunnen aan het defilé deelnemen.

Het 4-5 mei Comité hoopt op een waardige herdenking en brede belangstelling. Na afloop van de plechtigheid bij het monument staat er in het stadhuis op de Visbrug (entree via de hoofdingang) koffie/thee, frisdrank klaar; aangeboden door de gemeente.