Extra torenbeklimming i.h.k.v. Herman de Man

  • Datum: 17 juli 2021
  • Tijd: 12.00 uur
  • Opmerkingen:
    Er zijn minstens 4 aanmeldingen nodig om door te gaan en de groep is max. 8 personen
    Prijs is €7,50 p.p. Verder info bij TIP
  • Meer info bij de Herman de Man-website