Oudewater in gesprek over het opwekken van duurzame energie

Gemeente Oudewater nodigt inwoners uit om mee te praten over het grootschalig opwekken van duurzame energie in Oudewater. Denk bijvoorbeeld aan windmolens of zonnepanelen. Hiermee wordt invulling gegeven aan één van de verplichtingen die op gemeenten afkomen vanuit het landelijke klimaatakkoord. Energie opwekken heeft effect op de leefomgeving, maar het biedt ook lokale kansen zoals de mogelijke opbrengsten. Gemeente Oudewater nodigt inwoners daarom uit voor inloopavonden op 2 en 3 maart. Op deze avonden gaan we met elkaar in gesprek over de mogelijkheden duurzame energie op te wekken en wat we aanvaardbaar vinden.

Het klimaat verandert en de effecten zijn steeds meer te zien. In het landelijke Klimaatakkoord zijn daarom afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. In dit akkoord staan verplichtingen waar gemeenten aan moeten voldoen. Om hier invulling aan te geven heeft de gemeenteraad vorig jaar het Uitvoeringsplan Energie vastgesteld. Onderdeel hier van is ook het grootschalige duurzaam opwekken van energie en in gesprek gaan met inwoners hierover. Wethouder duurzaamheid Bas Lont: ‘Oudewater ligt in het prachtige landschap van het Groene Hart. We weten ook dat we duurzame energie moeten gaan opwekken. Dat is ingewikkeld, en daarom willen we in gesprek met inwoners. Om samen te bepalen op welke manier Oudewater kan bijdragen een de landelijke klimaatopgave.’

Inloopavonden op 2 en 3 maart

Tijdens de inloopavonden zijn een aantal mogelijke scenario’s afgebeeld op grote kaarten. Hierop ziet u bijvoorbeeld verschillende vormen voor het opwekken van duurzame energie, zoals windmolens en zonnepanelen. U kunt aangeven wat u wel of niet aanspreekt en welke voorwaarden u belangrijk vindt. Tijdens de inloopavonden haalt de gemeente veel informatie op. Deze wordt verwerkt bij het opstellen van de voorwaarden voor grootschalige, duurzame energieprojecten in Oudewater. Dit wordt het ‘afwegingskader duurzame energie’ genoemd.

Afwegingskader duurzame energie Oudewater

In het afwegingskader legt gemeente Oudewater vast onder welke voorwaarden grootschalige duurzame energieprojecten toegestaan worden. ‘Deze voorwaarden kunnen ruimtelijk of technisch zijn, maar kunnen ook gaan over de opbrengsten. Het gaat dus ook over wat Oudewater aanvaardbaar vindt’, aldus Lont.

Aanmelden en op de hoogte blijven

Meer informatie over het afwegingskader is te vinden op www.oudewater.nl/duurzame-energie. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de inloopavonden of voor een nieuwsbrief.

Meer informatie over inloopavond duurzame energie

  • Datum: 2 en 3 maart 2020.
  • Tijd: tussen 19.30 en 21.30 uur
  • Locatie: 2 maart – Het Stadhuis Oudewater, Visbrug
    3 maart – Zaal De Overkant Papekop
  • Opmerking: U kunt binnenlopen wanneer u wilt.