Samenzang Shantykoor de Kaapstander en Novum Canticum

Shantykoor De Kaapstander zingt samen met het koor Novum Canticum uit Apeldoorn in de Oudkatholieke kerk. Het gemengde koor Novum Canticum uit Apeldoorn, die één keer per twee jaar een weekend organiseert voor de koorleden, zochten en vonden de website van De Kaapstander in Oudewater.  Met een verbroederend optreden  tot gevolg, waarbij elk koor 20 à 25 minuten zingt en met een gezamenlijk lied ter afsluiting.

Mooie gelegenheid om weer eens te genieten van de mooie akoestiek van de Oudkatholieke kerk!

Meer informatie over Samenzang shantykoor de Kaapstander en Novum Canticum

  • Datum: Zondag 29 mei 2016
  • Aanvang: 13.00 uur
  • Locatie: Oudkatholieke kerk, Leeuweringerstraat 12 in Oudewater
  • Aanmelden; Vooraf aanmelding niet nodig.
  • Toegang: gratis, een gift geven mag!