Aanmelden voor collecte Jantje Beton

In de provincie Utrecht is nog ruimte voor jeugdorganisaties om mee te doen aan de Jantje Beton Collecte die van 9 tot en met 14 maart 2015 plaatsvindt. Collecterende clubs mogen de helft van hun opbrengst houden om aan hun jeugdactiviteiten te besteden en dat kan goed van pas komen in tijden van teruglopende subsidies. 

Met de andere 50 procent start en steunt Jantje Beton projecten in Nederland voor kinderen die nauwelijks buitenspeelmogelijkheden hebben. Geïnteresseerde jeugdclubs kunnen zich aanmelden via de website van Jantje Beton.

Zenderstreek Montfoort/Oudewater  | 5 november 2014

Geef een antwoord