Afspraken over pastorale zorg bij rampen

Bij de gemeente liggen draaiboeken klaar voor het geval Oudewater te maken krijgt met een crisis, ramp of dramatische gebeurtenis. Als aanvulling daarop zijn kerken bereid om opvanglocaties en op verzoek pastorale zorg te bieden. Daarover hebben de gemeente en de Oudewaterse geloofsgemeenschappen afspraken gemaakt.

Bij een ramp, crisis of dramatische gebeurtenis probeert een gemeente nadelige of schadelijke gevolgen voor haar inwoners zoveel mogelijk te voorkomen. Burgemeester Pieter Verhoeve: ,,Wat niet in draaiboeken is geregeld, dat is het bieden van pastorale zorg en een soepele samenwerking met de geloofsgemeenschappen. Bij recente grote crises zoals in Alphen aan den Rijn, Apeldoorn en Dordrecht bleek behoefte te bestaan aan opvang en zingeving vanuit de kerken.’’

Daarom hebben de gemeente en de Oudewaterse geloofsgemeenschappen de handen ineengeslagen. De partijen hebben afspraken gemaakt over wat zij tijdens een crisis, ramp of dramatische gebeurtenis van elkaar mogen verwachten. Zo is ds. R. de Hoop aangewezen als contactpersoon namens de kerken. Dat staat opgetekend in een intentieovereenkomst. Daaronder werden vrijdag 1 juli de handtekeningen gezet in het stadhuis van Oudewater in bijzijn van de pastores uit elke geloofsgemeenschap en het voltallige college.

Bron: Gemeente Oudewater | Eindredactie: Oudewater.net | 4 juli 2016

Geef een antwoord