Angelique Schipper presenteert ‘Juffrouw HEndriKS’

Angelique Schipper had voor de presentatie van haar eerste echte boek geen toespraak voorbereid; wel wat trefwoorden genoteerd. Het was nauwelijks te merken, want in vliegende vaart vertelde ze  hoe ze tot het schrijven van ‘Juffrouw HEndriKS’ was gekomen en wat en vooral wie er allemaal in dat proces belangrijk waren geweest.

Op scholen die ze bezocht vertelde ze wel al dat ze schrijfster was, maar als de kinderen dan vroegen naar een boek, moest ze toegeven dat ze dat nog niet geschreven had. Ze had al liedjes gemaakt en speurtochten, maar een boek met een verhaal nog niet. Het personage juffrouw HEndriKS, een heks, spookte wel al jaren door haar hoofd en die wilde ze naar een school sturen om die school een beetje ‘om te toveren’. Toen ze eenmaal aan het boek begonnen was bleek het zo’n jaar of drie te duren voor het helemaal af was. Voor haar boek had ze allerlei onderzoek naar heksen en hekserij verricht en dat had niet alleen dit boek tot resultaat, maar ook de voorstellingen die ze nu al zo’n jaar in de Heksenwaag speelt (en voorlopig nog wel zal blijven spelen). Die voorstellingen gaan over de zondebok in de middeleeuwen: de heks. (Wie er meer over wil weten; we schreven er al eens over: ‘750 jaar heks – een must voor iedereen‘; of kijk even naar dit bijgevoegde filmpje!
Angelique Schipper vertelde hoe fijn ze het had gevonden toen ze van de Heksenwaag de gelegenheid had gekregen deze voorstellingen te spelen, die zeker ook over heksen door de eeuwen heen gaan, maar wellicht meer nog over zondebokken door de eeuwen heen.

Schippers passie

Schipper vertelde dat zij het roer omgooide, kort nadat haar vader overleden was. Ze had een managementfunctie, maar richtte toen ‘de Stichting Talentenloods’ op, omdat ze wilde dat kinderen eerder hun talenten kunnen ontwikkelen. Ze wil graag het onderwijs een zodanige impuls geven dat de creativiteit van kinderen meer ruimte krijgt. En niet alleen bij de kunstvakken, maar ook bij bijvoorbeeld de vakken taal en rekenen. En hier haalt Schipper het onderzoek naar heksen er weer bij: “Heksen kunnen helemaal niet toveren, maar gebruiken de Magie van de Energie om iets te veranderen.” Hiermee bedoelde ze dat je ergens energie in moet steken om je doel te bereiken en zij,  gaf ze aan de toehoorders door,  is bezig energie te bundelen om dat onderwijs op zodanige wijze te doen veranderen dat alle vakken even belangrijk geacht worden. Pas dan kunnen, nog steeds volgens Schipper, kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

2016_Heksenwaag_A. Schippers nieuwe boek over Juffrouw Hendriks 022

Als voorbeeld haalde ze de ontwerpster van haar ‘heksenjurk’, Anna Rotteveel, naar voren; haar moeder vond huishoudschool voldoende, maar gelukkig wist Anna zelf de weg naar couturier te vinden. Haar jurk leek overigens meer op een jurk van een fee, waarmee Schipper wilde benadrukken dat heksen vooral goede dingen deden, zoals mensen beter maken, en daarmee eigenlijk meer op de goede fee uit sprookjes lijken.

Juffrouw HEndriKS; de beuk erin!

Het boek van Schipper, gaat over de veranderingen die op een school zouden moeten plaatsvinden: “Juffrouw HEndriKS is een echte heks die invalkracht wordt op basisschool De Beuk. De Beuk is geen school met een beukenboom, maar een school waar ‘gebeukt’ wordt. Alles voor de beste resultaten. Ieder jaar moet de slechtste leerling van groep 8 verdwijnen. Kan juffrouw Hendriks dit veranderen met de Magie van de Energie?”

En “Voor iedereen die van een spannend verhaal houdt, weleens meer van echte heksen wil weten of de school een beetje wil omtoveren.”

Angelique Schipper vertelde dat het boek te koop is, onder andere in de Heksenwaag, maar dat het ook gratis gedownload kan worden. Ze wil bijzonder graag haar visie op onderwijs verspreiden en dan is dit daar uiteraard een aangewezen middel voor. Hoewel dit mooie boek echt in je handen houden ook wel weer een prettig gevoel geeft.

Veel dank

2016_Walther-Kok_Jeannette-Blake_A. Schippers nieuwe boek over Juffrouw Hendriks 028

Zo kregen Walther Kok en Jeanette Blake van de museum Heksenwaag  bij deze boekpresentatie het eerste exemplaar uitgereikt. Walther Kok vertelde eerst dat Angelique Schipper haar voorstellingen te laten spelen, een van de betere besluiten waren die ze genomen hadden. En verder dat, zowel de voorstellingen, als het boek een moraliserend vingertje bevatten, maar … de voorstellingen zijn zo ontzettend mooi en het boek – waar hij een drukproef van gelezen had –  is ook zo ontzettend leuk; dus dat vingertje was helemaal niet zo erg! Jeannette Blake roemde de voorstellingen, liedjes, verhalen, het zoeken naar achtergronden en verwachtte nog wel meer boeken van de hand van Schipper.

2016_Arjo_Jaco_Heleen_A. Schippers nieuwe boek over Juffrouw Hendriks 043

Zo kregen ook jeugdige Arjo (die voor de illustraties zorgde), Heleen (als kinderredacteur) en Jaco (als inspiratiebron voor de uiteindelijke illustraties) een boek van de grote stapel. Angelique Schipper bedankte ook Roos (Roos Hoogakker, musicus, vriendin, iemand met dezelfde mening over onderwijsvernieuwing als Angelique en, last but not least, stond zij model voor juffrouw Roos in het boek), Annette (redacteur van het boek), Marjolein (de verzorger van de website van juffrouw Hendriks), het Weegschaalmuseum in Naarden-Vesting (omdat ze daar het gesjoemel met weegschalen zo mooi aan de kaak stellen) en ten slotte voor Rob (“want zonder hem was er geen boek geweest”).

2016_Heksenwaag_toostA. Schippers nieuwe boek over Juffrouw Hendriks 064

Een toost met glaasje heksendrank sloot de presentatie van het boek van Angelique Schipper af. En voor wie geïnteresseerd is hier nog even de website van Juffrouw HEndriKS.

Tekst: Aad Kuiper |Film: Martijn de Wit |
Foto’s: Bert van der Horst | Eindredactie: Marion Nouens |
2 februari 2016

Geef een antwoord