Bewonersbijeenkomst in Hekendorp

Vrijdag 28 november 2014 kreeg Oudewater hoog en onverwachts bezoek. Zijne Majesteit de Koning en staatssecretaris Sharon Dijksma lieten zich in het stadhuis informeren over wat de vogelgriep teweeg heeft gebracht. Zij spraken met de getroffen pluimveehouder uit Hekendorp en vertegenwoordigers uit de pluimveesector. “Indrukwekkend om vast te stellen dat de Koning en de staatssecretaris zich zo betrokken tonen,” zei gastheer en burgemeester Pieter Verhoeve na afloop.

Staatshoofd en bewindsvrouw informeerden naar gevolgen vogelgriep

Dat de Koning en staatssecretaris kozen voor Oudewater was niet geheel toevallig. De vogelgriep werd immers voor het eerst vastgesteld bij pluimveehouder Piet Wiltenburg in Hekendorp. Later kwamen daar bedrijven in Ter Aar en Kamperveen bij.

Om verdere uitbraak te voorkomen nam staatssecretaris Dijksma tal van maatregelen. Die kwamen ook aan de orde in het gesprek met de getroffen ondernemer uit Hekendorp en de vertegenwoordigers uit de pluimveesector. Burgemeester Verhoeve leidde die discussie.

Onder de indruk

Verhoeve keek terug op een zinvolle bijeenkomst. Hij toonde zich onder de indruk van de betrokkenheid van de Koning en staatssecretaris met de getroffen ondernemer en de gehele pluimveesector. “Het is fijn als je merkt dat het staatshoofd en de staatssecretaris hun steun betuigen. Dat is ook een extra ruggensteun voor het getroffen pluimveebedrijf en de Hekendorpers die met de gevolgen van de ontruiming werden geconfronteerd.”

Bewonersbijeenkomst

Burgemeester Verhoeve nam zich voor de omwonenden van het getroffen pluimveebedrijf binnen afzienbare tijd voor een bijeenkomst uit te nodigen. Hij wil graag weten hoe het hen vergaat, zo enkele weken na de uitbraak van de vogelgriep.

Daarom organiseert de gemeente donderdag 4 december 2014 een bijeenkomst om 20.00 uur in De Boezem. Die is bedoeld voor de omwonenden van het getroffen pluimveebedrijf. Burgemeester en wethouders willen graag weten hoe het de bewoners vergaat, zo enkele weken na de uitbraak van de vogelgriep. De omwonenden ontvangen per post een uitnodiging.

Gemeente Oudewater | 3 december 2014

Geef een antwoord