Bij Waardsedijk 40 herleeft het verleden

Hoe kun je inwoners helpen hun ideeën te verwezenlijken en tegelijkertijd sporen uit het verleden meer zichtbaar maken? De plannen voor Waardsedijk 40 vormen daar een voorbeeld van.

Meewerken aan onderdeel Oude Hollandse Waterlinie

Waardsedijk 40 kent nu nog enkele bedrijfsgebouwen waarvan de agrarische functie is komen te vervallen. De eigenaar wil deze panden slopen en er een woning bouwen met een theetuin die een publieke functie krijgt. Daaraan wil de gemeente meewerken, maar vraagt tegelijkertijd van de initiatiefnemer de historie van deze bijzondere plek zichtbaar te maken. Hier lag namelijk de zogenaamde Linie van de Pleit, een onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Die moest in de zeventiende en achttiende eeuw de vijand op afstand houden.

Linie van Pleit zichtbaar maken

De Linie van de Pleit lag strategisch op de doorgang (acces) van het stroomgebied van de Hollandsche IJssel en bestond uit een aarden wal (retranchement) met drie bastions (uitbouwingen). Om de wal heen lag een gracht en een zogenaamde inundatiekom. Wethouder Bob Duindam: ,,Aan het afwijkende slotenpatroon in het weiland, kun je nu nog zien dat hier iets is geweest. Door straks een klein hoogteverschil aan te brengen, samen met de aanplant van bomen in een bepaald patroon en lage beplanting, maken we de contouren van de vroegere schans zichtbaar. Een creatieve manier om de geschiedenis van deze plek tastbaar te maken.’’

Wellicht dat in de toekomst ook de gracht om de schans weer haar vroegere aanblik terugkrijgt: met water dus. Het vast te stellen bestemmingsplan, maakt zo’n ingreep in ieder geval mogelijk.

Stimulans

Duindam: ,,Dit is een mooi samenwerkingsvoorbeeld tussen een particulier, de gemeente Oudewater en de provincie. Dat werkt erg stimulerend voor inwoners die iets voor elkaar willen krijgen, maar ook voor ons als bestuur en de betrokken ambtenaren’’.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 5 november aanstaande ter inzage.

Bron: Gemeente Oudewater | Dinsdag 1 oktober 2019
Foto-onderschrift: Een oude kaart met daarop de schans die weer zichtbaar wordt.

Geef een antwoord