Brede steun voor Bedrijveninvesteringszone Tappersheul

Een ruime meerderheid van de ondernemers op bedrijventerrein Tappersheul wil een bedrijveninvesteringszone voor Tappersheul. Het college van burgemeester en wethouders heeft 15 december de uitslag bekrachtigd. BIZ Tappersheul gaat definitief van start op 1 januari 2016.

Maandag 14 december sloot de periode waarin de ondernemers van bedrijventerrein Tappersheul in Oudewater hun mening konden geven over een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor Tappersheul. Van de 119 ondernemers hebben er 86 gestemd: 76 ondernemers zijn voor, en tien ondernemers zijn tegen. Deze formele draagvlakmeting heeft plaatsgevonden van 24 november tot 14 december 2015. Door de positieve uitslag gaat de BIZ Tappersheul definitief van start op 1 januari 2016.

Intensieve samenwerking

Het afgelopen jaar hebben de gemeente en de BIZ-vereniging ViTap intensief samengewerkt om een BIZ te realiseren. Een BIZ is een afgebakend gebied, zoals een bedrijventerrein of winkels in de binnenstad, waarbinnen ondernemers samen investeren in de aantrekkelijkheid en veiligheid van hun bedrijfsomgeving. Ondernemers betalen op basis van de waarde van hun bedrijfspand een jaarlijkse bijdrage aan Vitap om het BIZ-plan voor Tappersheul uit te voeren. De BIZ levert een positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat, iets waar ondernemers en gemeente beiden een belang bij hebben. Kosten worden evenwichtiger verdeeld doordat alle ondernemers in het gebied meebetalen. Veel maatregelen zijn collectief goedkoper en effectiever te nemen dan individueel. De gemeente krijgt een duidelijk aanspreekpunt op het bedrijventerrein.

Regie

De voorzitter van Vitap, ondernemer Piet Six, is content met deze mooie uitslag: ‘Voor ons als bestuur een extra motivatie om nu snel van start te gaan met de uitwerking van de plannen voor een ‘strak’ en veilig bedrijvenpark Tappersheul. Fijn dat we nu als ondernemers in ons tempo zelf de regie kunnen nemen in het verbeteren van de omgevingskwaliteit op Tappersheul. Dit uiteraard in een goede samenwerking met de gemeente Oudewater.’

Verantwoordelijkheid

Wethouder Bert Vermeij van economische zaken vindt dat het goed is dat de BIZ er nu komt: ‘Met de BIZ nemen ondernemers en gemeente samen de verantwoordelijkheid voor de verbetering van het bedrijventerrein Tappersheul. Dat is goed voor het ondernemersklimaat en daarmee goed voor de werkgelegenheid in Oudewater. Dat laat onverkort dat het begint bij ieders eigen verantwoordelijkheid. Of zoals een ondernemer die ik onlangs sprak zo mooi zei: “Je moet eerst je eigen spullen op orde hebben”.’

Bron: Gemeente Oudewater | 18 december 2015

Geef een antwoord