Burgemeester Oudewater schrijft brief aan inwoners

Burgemeester Pieter Verhoeve schrijft een open brief aan alle Oudewaternaren over de taak die Oudewater voor zichzelf ziet met betrekking tot de opvang van vluchtelingen.

Aan: Alle inwoners van Oudewater
Onderwerp: Vluchtelingen in Oudewater
Datum: Dinsdag 20 oktober

Beste Oudewaternaren,

Er komen sinds deze zomer veel vluchtelingen naar Nederland. Dat raakt ons allen. Daarom doet het Rijk een dringend beroep op alle gemeenten in Nederland om de opvang voor vluchtelingen te verzorgen. Ook Oudewater wil graag een helpende hand bieden, want de situatie is nijpend. Oudewater is bovendien eeuwenlang een gastvrije gemeenschap gebleken.

Oudewater wil niet dat vluchtelingen op straat belanden. Of wegkijken en het probleem op andere gemeenten afwentelen. Onze gemeente zal een actieve bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen. Daarbij werken wij samen met de andere gemeenten in de regio en de provincie, schouder aan schouder.

Op dit moment is duidelijk dat we in 2016 tussen de 40-80 statushouders in Oudewater mogen huisvesten. Dit zijn mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning die direct kunnen integreren.

Tegelijkertijd zien wij kansen om met de Woningbouwvereniging Oudewater de doorstroommogelijkheden van Oudewaternaren te vergroten. Dat willen wij bereiken door het treffen van maatregelen die de doorstroom op de Oudewaterse woningmarkt bevorderen. Dat kan door reeds geplande nieuwbouwprojecten versneld uit te voeren. Het op korte termijn bouwen van woonruimtes met een tijdelijk karakter sluiten wij ook niet uit. Zo vergroten wij de kansen op een huurwoning voor Oudewaternaren en nieuwe Oudewaternaren.

De komende periode gebruiken de wethouders en ik om in contact te treden met alle betrokken partijen om de plannen toe te lichten en verder uit te werken. Want samen met u en de Oudewaterse organisaties en instellingen gaan we er voor zorgen dat ook de nieuwe Oudewaternaren zich hier zo snel mogelijk thuis voelen, naar school gaan en aan werk komen. Tegelijkertijd hebben we begrip voor de zorgen die inwoners zich maken over hun leefomgeving. We zullen op zoek gaan naar een goede balans tussen gastvrijheid enerzijds en lokaal draagvlak anderzijds.

Gelukkig zijn we met z’n allen tot veel in staat. Dat heeft de viering van Oudewater 750 jaar stad ondubbelzinnig aangetoond.

Met hartelijke groet,

Pieter Verhoeve,
Burgemeester Oudewater

Bron: gemeente Oudewater | 16 oktober 2015

Geef een antwoord