Certificaten en oorkondes voor leden van brandweer Oudewater

Verschillende leden van de brandweer in Oudewater werden afgelopen zaterdag gehuldigd tijdens de nieuwjaarsreceptie. Burgemeester Pieter Verhoeve legde uit dat de brandweer in 2014 opgeroepen werd om 69 incidenten te bestrijden.

Hij bedankte onder meer districtscommandant Bas van den Hemel, Lex Tillart en Ton Klever voor hun ondersteuning aan de post Oudewater. Zij ontvingen een paraplu van de Stichting Oudewater 750 jaar Stad.

Jur Looman en Ruud de Jong ontvingen uit handen van Lex Tillart een afscheidsoorkonde, bij beide speldde hij een medaille van de jeugdbrandweer op.

Marco Slingerland ontving van postoefencoördinator Peter Oosterlaken zijn certificaat Basic Life Support/AED. Arnoud Melkert kreeg het certificaat oefenleider uitgereikt. André Oosterlaken behaalde ook het certificaat oefenleider, maar hij was deze middag verhinderd. Jurjen Zeinstra riep daarna Ronald Vink naar voren om hem het schouderstuk uit te reiken, omdat hij geslaagd was voor het diploma bevelvoerder.

Districtscommandant Bas van den Hemel huldigde de jubilarissen. Cindy Veer-Punselie kreeg een oorkonde en medaille voor 12,5 jaar brandweerdienst. Daarna werd Ardy de Goeij geëerd voor twintig jaar brandweerdienst.

Ook Mark van Zandwijk is twintig jaar in brandweerdienst, hij was niet aanwezig en ontvangt de oorkonde en medaille later. Sjaak Vergeer kreeg van Van den Hemel een oorkonde en een medaille voor 35 jaar brandweerdienst.

De partners van de jubilarissen ontvingen een bos bloemen, uitgereikt door plaatsvervangend postcommandant Peter Oosterlaken. Jurjen Zeinstra sloot de rij sprekers af en bedankte de MT-leden van het district voor hun medewerking en begeleiding vanaf het moment dat hij postcommandant is geworden.

Zenderstreek Montfoort & Oudewater | 8 januari 2015

Geef een antwoord