Cultuurhuis Oudewater viert 5 jarig bestaan!

Op 11 november jongstleden was het precies vijf jaar geleden dat het Cultuurhuis Oudewater in gebruik genomen werd. Een moment waar de gebruikers met elkaar even feestelijk bij stil hebben gestaan, want in die vijf jaar is er met weinig middelen een heleboel gerealiseerd. Er zijn culturele activiteiten georganiseerd zoals voorlezen, naailessen, schilderen, boetseren, kooklessen en haak- en breicafés en ook dans-, muziek- en computerlessen. Een ruim aanbod voor vele doelgroepen die via De IJsselbode, de website, de Facebook-pagina en de nieuwsbrief aan alle geïnteresseerden kenbaar wordt gemaakt door Saskia Wulterkens, de programmacoördinator.

Er zijn ook veel onderlinge activiteiten, waarbij de gebruikers elkaar goed weten te vinden. Zo geven het kleicollectief en de schildersclub lessen in de klassen, bezoeken de kinderen van de scholen fanatiek de bibliotheek en worden er grotere feesten georganiseerd o.a. rondom de Kinderboekenweek en Sinterklaas. Jaarlijks organiseert één van de gebruikers de gezamenlijke Nieuwjaarslunch welke door de vele gebruikers met plezier bezocht wordt. Je zou haast vergeten dat naast deze vele activiteiten er ook nog gewoon onderwijs, dagbesteding en uitleen van boeken plaatsvindt.

Waar het bij elke nieuwe samenwerking altijd zoeken is naar kansen en mogelijkheden, is het positieve karakter, de openheid naar elkaar en het zien van kansen, vanaf het eerste moment de rode draad geweest in de onderlinge samenwerking. OBS de Schakels, de Immanuelschoolde bibliotheek, Abrona, de Jozefschool, het Kleicollectief, teken- en schilderclub de Wilgenstreken, Peter Pel (vaste vrijwilliger) en Saskia Wulterkens (programmacoördinator) proosten daar graag op, en zeggen: “Op naar de volgende vijf jaar!”

Bron en foto: Saskia Wulterkens | 12 november 2016

Geef een antwoord