De Kleppper: de huiskamer van de stad

Als het aan het college van Oudewater ligt, wordt De Klepper de Huiskamer van de Stad met een belangrijke rol voor de bibliotheek, een passende horecavoorziening en kantoorruimtes voor de huidige gebruikers van het stadskantoor. Dit voorkeursscenario zal nu verder worden uitgewerkt, in nauw overleg met de huidige en toekomstige gebruikers van het pand. Ook de overige Oudewaternaren krijgen de mogelijkheid hun ideeën in te brengen. De inhoudelijke keuzes worden op 3 februari toegelicht in het Forum Samenleving, aanvang 20.30 uur

Voorkeursscenario De Klepper:
Huiskamer van de Stad met bibliotheek, horeca en gemeentelijke kantoorruimte

Drie toekomstscenario’s zijn er de afgelopen tijd onderzocht voor De Klepper. In alle gevallen ging het om herontwikkeling tot Huiskamer van de Stad. In het ene scenario betrof het alleen sociaal-maatschappelijke functies, in het volgende scenario daarnaast ook kantoorfuncties en in een derde scenario was er bovendien een woonfunctie. Het college heeft nu een voorkeur uitgesproken voor de variant sociaal-maatschappelijk met gemeentelijk gebruik als kantoor. Tegelijkertijd wordt bekeken hoe het toekomstige gebruik van het stadhuis daarbij kan aansluiten. Op de begane grond aan de achterkant kan een baliefunctie komen. Dat brengt extra kosten met zich mee, maar daar staat tegenover dat het Stadskantoor kan worden afgestoten. Belangrijk is dat de ruimtes flexibel en voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden, zo goed mogelijk passend bij de behoeften van de gebruikers. Ook toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde. De begrote investering ligt rond de € 3,6 miljoen.

Wethouder Walther Kok: “Bijna iedere Oudewaternaar heeft iets met De Klepper. Vanouds is het een plek waar ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling centraal stonden. Daar willen we bij aansluiten, en het ondernemen komt erbij. Een logische keuze wat ons betreft. Je ziet tegenwoordig dat er in bibliotheken veel gewerkt wordt, en het past ook bij de ondernemersgeest van Oudewater. Zo creëren we een plek waar het gezellig is, verenigingen onderdak kunnen vinden, informatie en kennis kan worden uitgewisseld en het actieve klimaat van Oudewater kan groeien. Een belangrijke bijdrage aan een levendige binnenstad. Ik nodig alle Oudewaternaren uit ideeën aan te dragen om De Klepper tot dé Huiskamer van de Stad te maken.”

Verbindingskracht

Door de geschiedenis van zowel Oudewater als het Patronaat in het gebouw te ontsluiten, blijft de verbindingskracht van touw en water bewaard en de meer dan 750-jarige geschiedenis levend voor toekomstige generaties. De bijdrage van De Klepper aan een levendige binnenstad wordt versterkt door het gebouw een open en levendige uitstraling te geven.

Bron: Gemeente Oudewater | Woensdag 22 januari 2020 | Eindredactie Oudewater.net

Geef een antwoord