De kracht van Oudewater

Burgemeester Pieter Verhoeve heeft grote plannen voor Oudewater. Als het aan hem ligt, heeft Oudewater in 2025 niet alleen een vol terassenplein, is er geen leegstand in de Oudewaterse binnenstad, maar zit Oudewater ook vol met jonge gezinnen. En met een beetje goede wil en geluk wordt al het verkeer buiten het centrum gehouden. Mooie plannen…. In een goede horizon. Maar hoe komen we van deze verre droom naar de realiteit? Want als je een visie hebt hoe Oudewater er in 2025 uit zal zien, moet je nu al gaan nadenken!

Kracht-van-Oudewater_vol-stadhuis_IMG_0353De gemeente heeft hierin een aanzet genomen door The Alignment House te vragen een avond te organiseren en te leiden om tot een inventarisatie te komen wat er leeft in Oudewater. Oudewaterse ondernemers en bewoners werden uitgenodigd om mee te denken. Afgelopen woensdagavond 30 maart kwamen meer dan 60 Ouderwaternaren met verschillende achtergronden bij elkaar om na te denken over Oudewater in 2025. Want samen kom je verder, alleen ga je hooguit sneller.

Originele ideeën

Kracht-van-Oudewater_brainstormen_In groepjes van 10 personen werden verschillende kansen en bedreigingen bedacht voor de toekomst van Oudewater. Realistisch hoefden deze gedachten niet te zijn, breeduit brainstormen was de bedoeling. En dat gebeurde ook: veel originele ideeën kwamen op tafel te liggen, waaronder het maken van een markthal, een (jacht)haven, een Grand Café en het uitbreiden van de ‘Nacht van de Geschiedenis’.

Nadat iedere groep een presentatie gaf van de voorgestelde ideeën, werden de kansen geclusterd. Eén ding hadden alle groepjes met elkaar gemeen, er werden meer kansen dan bedreigingen gezien. Misschien is de droom van de burgemeester toch realistischer dan we dachten.

Kracht-van-Oudewater_na-het-brainstormen

The Alignment House heeft van deze brainstorm-groep ‘huiswerk’ meegekregen en zal het resultaat in een vervolg bijeenkomst op donderdag 26 mei a.s. presenteren. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Bron: Redactie Oudewater.net | 4 april 2016
Tekst: Martijn de Wit | Foto’s: P. Sieben – The Alignement House

Geef een antwoord