De Utrechtse Waarden zoekt creatieve ideeën

Om het platteland rond Oudewater, Montfoort, IJsselstein en Lopik mooi en vitaal te houden zoekt het platform De Utrechtse Waarden goede ideeën. Zodat dit gebied nog waardevoller en aantrekkelijker kan worden. Tijdens een inspiratiebijeenkomst op donderdag 15 september kunnen inwoners, ondernemers en organisaties hun creatieve voorstellen delen met anderen.

Ideeën ophalen

Slapen in een zelfgemaakte hut van griendhout? Mooi plan! Een boek samenstellen met streekverhalen? Goed idee. Een polderervaring aan de hand van een iPad? Waarom niet. Zo maar wat ideeën waarmee inwoners, ondernemers en organisaties uit de Utrechtse Waarden op de proppen kunnen komen tijdens de inspiratiebijeenkomst van donderdag 15 september a.s. in boerderij Het Beloken Land in Montfoort.

Steun voor mooie plannen

Pieter Verhoeve, voorzitter van het Platform Utrechtse Waarden, licht toe waarom de zoektocht georganiseerd is: “De kwaliteit van het gebied, de directe leefomgeving, het landschap en de natuur van de Utrechtse Waarden verbeteren, of minimaal op peil houden daar streven we naar als platform. Dit doen wij niet alleen, maar bij voorkeur samen met anderen. Denk hierbij aan inwoners, ondernemers, organisaties en overheden. Ons doel willen we bereiken door projecten te stimuleren binnen de thema’s Traditie, Water, Identiteit, Economie en Techniek. Goede ideeën kunnen rekenen op steun in tijd, geld, informatie of organisatie. Voor goede projecten is zelfs een cofinanciering beschikbaar tot een maximum van € 5.000,- euro! Een mooie bijdrage om een project van inwoners of ondernemers extra energie te geven.”

Inspiratieavond 15 september

Donderdag 15 september a.s. informeren gedeputeerde Krol en bestuurders van het platform, tevens burgemeesters in het gebied, u graag over de visie en de nieuwe koers van het platform. Aansluitend vindt er een inspiratiemarkt plaats op het terrein van het Beloken Land. Diverse organisaties presenteren zich daar en kan iedereen er terecht met zijn of haar ideeën.

Heeft u goede ideeën voor de streek die u zelf of met anderen verder wilt ontwikkelen? Meldt u dan bij Femke Steenbergen via steenbergen.f@woerden.nl.

Iedereen is van harte welkom op donderdag 15 september 2016 van 19.00 tot 22.00 uur, Beloken Land, Blokland 116, Montfoort.

Platform De Utrechtse Waarden

Platform De Utrechtse Waarden is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Oudewater, Montfoort, Lopik, IJsselstein en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
Gezamenlijk willen we het platteland van De Utrechtse Waarden mooi en vitaal houden.

Bron: Platform De Utrechtse Waarden | 30 augustus 2016

Geef een reactie