Denk/praat mee over opknappen en ontwikkelen van de Hollandsche IJssel

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de komende jaren aan de slag met de Doorslag/Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, tussen Nieuwegein en Gouda. We knappen kades en oevers op en gaan baggeren. Ook komt er beleid voor ligplaatsen.

Het waterschap wil de omgeving hier graag bij betrekken. Welke plannen heeft u om de rivier en de omgeving te verbeteren? Welke ontwikkelingen ziet u? Het doel is om gezamenlijk de rivier als totaal te verbeteren.

Daarom houdt het waterschap een aantal informatieavonden. De avond in Nieuwegein is op woensdag 25 januari 2017 in Partycentrum De Lantaern, Utrechtsestraatweg 4, aanvang 20.00 uur.

Doel van de avond

De avond start met een toelichting op de diverse werkzaamheden die nodig zijn. Daarna kunt u hierover vragen stellen aan de medewerkers van het waterschap tijdens een informatiemarkt. We willen met eigenaren langs de rivier in gesprek over het onderhoud van bomen en struiken op de keringen en over het onderhoud van de oevers.

Er is volop ruimte voor grondeigenaren, agrariërs, ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisaties en recreanten om initiatieven of mogelijke ontwikkelingen te bespreken bij de diverse standjes. U kunt denken aan ontwikkelingen op het gebied van recreatie, educatie, cultuurhistorie, beleving, zichtbaarheid en waterberging.

Het waterschap neemt uw inbreng, waar mogelijk, mee in een visie op de rivier. Het waterschap werkt nauw samen met de gemeenten en de provincies in het gebied.

Werkzaamheden

De rivier krijgt een baggerbeurt om voldoende water af te kunnen voeren tijdens natte perioden en voldoende zoet water naar West-Nederland aan te kunnen voeren tijdens droogte. Om veilig te kunnen blijven wonen in het gebied worden kaden verbeterd en oevers opgeknapt. En er komt beleid voor ligplaatsen. Daarnaast is het waterschap verantwoordelijk voor de handhaving van de verkeersveiligheid op het water.

Overige informatieavonden

Bent u verhinderd op 25 januari? Kom dan naar één van de overige informatieavonden, op:
– maandag 23 januari in Zalencentrum St. Joseph in Montfoort
– dinsdag 24 januari in hotel restaurant Abrona in Oudewater
– donderdag 9 februari in de bibliotheek in IJsselstein
– donderdag 16 februari in Theater Concordia in Haastrecht.
Alle avonden beginnen om 20.00 uur.

Meer informatie

Meer informatie staat op www.destichtserijnlanden.nl/ghij. Hier kunt u ook inspiratie opdoen welke ontwikkelingen en initiatieven kansrijk zijn. Vanaf 12 januari 2017 vindt u daar het ontwerp-projectplan voor de baggerwerkzaamheden. Hierop is inspraak mogelijk.

Bron: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | 5 januari 2017

Geef een antwoord