Een mooie streek verdient een mooi erf

Platform de Utrechtse Waarden heeft twee brochures ontwikkeld over erven in het buitengebied.

De ene folder gaat over het nog in werk zijnde erf van de agrariër en het andere over het erf van de particulier die is gaan wonen op een voormalig boerderij. In kort bestek wordt informatie gegeven over historie, erfindeling, materiaalgebruik en beplanting die past op dat desbetreffende erf.

De folder sluit aan op het eerder verschenen handboek Linten in de Leegte. Met deze folders hoopt het Platform om de bewoners van het buitengebied op weg te helpen en hen te stimuleren om hun erf passend in het landschap in te richten.

Download hier de folder Boerenerven.
Download hier de folder Landerven.

Bron: Gemeente Oudewater | 17 maart 2015

Geef een antwoord