Een nieuwe stap op weg naar een 12 maanden zwembad in Oudewater

Donderdag 10 juni werd een belangrijke stap gezet, om te komen tot een 12 maanden zwembad in Oudewater. Die avond werd namelijk in de Klepper de intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Oudewater en de stichting SBZO. Namens de gemeente tekende de wethouder, de heer B. Duindam en namens SBZO tekenden 4 bestuursleden, die gezamenlijk de bouwploeg vormen.

In deze intentieovereenkomst hebben beide partijen de afspraken met elkaar vastgelegd, die nodig zijn om te komen tot een zwembad in Oudewater, waarin 12 maanden gezwommen kan worden. Ook is er een tijdspad in opgenomen, waarbij de bedoeling is vastgelegd, om begin 2022 de definitieve overeenkomst te tekenen, zodat vrij snel daarna de eerste paal van het nieuwe zwembad geslagen kan worden.

SBZO is erg blij met de nieuwe stap die is gezet en hoopt dat de voortvarendheid, die de laatste maanden aan de dag is gelegd door de gemeente de komende maanden gecontinueerd wordt. Sinds 2013 heeft SBZO het beheer van het huidige zwembad overgenomen van Optisport. 8 bestuursleden, die op vrijwillige basis het zwembad exploiteren en sindsdien bezig zijn om samen met de gemeente te komen tot het gewenste 12 maandenbad.

De nieuwe bestemming van het zwembad is gepland op Noordzijde bij de uitbreiding van het nieuwe industrieterrein. Bij de realisatie daarvan komt het zwembad op de huidige locatie vrij voor woningbouw, iets waar in Oudewater erg veel behoefte aan is. Kortom: een win-win situatie voor alle partijen.

Samenvattend: een belangrijke stap is gezet, maar we zijn er nog niet. Daarom zullen we als SBZO bestuur de komende maanden ons uiterste best blijven doen, om dit nieuwe bad voor alle inwoners van Oudewater te realiseren.

Bron en foto’s: SBZO | maandag 14 juni 2021

Geef een antwoord