Eerste schep grond markeert bouw gemaal Waardsedijk in Oudewater

Hoogheemraad Bert de Groot van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft met het graven van de 1e schep grond het startsein gegeven voor de bouw van gemaal Waardsedijk in Oudewater. Dit nieuwe gemaal komt tegenover Waardsedijk 73 en 77 en is nodig om in tijden van veel regen het water uit de polder Snelrewaard via de Hollandse IJssel af te kunnen voeren.
De uitvoering duurt ongeveer een jaar. Aannemer Vobi B.V. uit Vinkeveen voert de werkzaamheden uit.

Klaar voor de toekomst

De bouw van het gemaal is nodig om in tijden van veel regen het water via de Hollandse IJssel af te kunnen voeren. Nu wordt al het overtollige water van de polders in de Linschoterwaard via Woerden naar de Oude Rijn afgevoerd. Dit water wordt samen met het water uit de polders van Woerden, Zegveld en Kamerik door de Oude Rijn via Bodegraven afgevoerd.

Veel regen zorgt voor een hoge waterstand in de Oude Rijn, waardoor de polders geen water meer mogen lozen op de Oude Rijn. Hierdoor stijgt het waterpeil in de polders, wat tot wateroverlast kan leiden. Door de bouw van gemaal Waardsedijk krijgt de polder Snelrewaard niet alleen een nieuw poldergemaal, maar kan er ook een teveel aan water op de Lange Linschoten naar de Hollandse IJssel worden afgevoerd. Het watersysteem van de Oude Rijn wordt robuuster door deze tweede afwateringsmogelijkheid . Een groot deel van de wateroverlast in de Linschoterwaard wordt opgelost en in een veel groter gebied verminderd.

Nieuwe maalvliet

Behalve de bouw van een nieuw gemaal wordt ook een maalvliet gegraven. Deze nieuwe brede watergang zorgt ervoor dat het water bij het gemaal kan komen. Daarnaast wordt een aantal bestaande watergangen verbreed. Wanneer alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en het nieuwe watersysteem is uitgetest, komt gemaal Snelrewaard nabij de Lange Linschoten te vervallen. Deze wordt dan vervangen door een inlaat met een vispassage.

Mogelijke overlast

Er kan enige overlast ontstaan door het plaatsen van de damwanden en de diverse transporten van en naar de bouwlocatie over de Waardsedijk (van en naar Montfoort). Hiervoor zijn geen wegafzettingen en omleidingen noodzakelijk.
Wij vragen uw begrip voor de overlast.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Roy Brouwer, omgevingsmanager bij VOBI, via tel. (06) 4788 4040.

Bron: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | 1 september 2016

Geef een antwoord