Elftal Oudewaternaren ontvangt een Koninklijke onderscheiding

In 2015 bestaat het Nederlandse decoratiestelsel 200 jaar. In dit bijzondere jaar ontvangen 11 Oudewaternaren uit handen van burgemeester Pieter Verhoeve een Koninklijke onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten voor de maatschappij.

De lintjesregen in Oudewater vond plaats op vrijdag 24 april 2015 van 10.00-12.00 uur in de Sint Franciscuskerk, Kapellestraat 13. Rond 11.15 uur was er gelegenheid om de gedecoreerden op de foto te zetten.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

1. De heer A. Verweij

Decorandus wordt voorgedragen voor onder andere zijn inzet voor de gymnastiekvereniging Turn2gether te Oudewater. Hier heeft hij sinds 1980 de volgende functies vervuld: eerst bestuurslid, vervolgens penningmeester en daarna de ledenadministratie. Daarnaast is hij van 1986 tot 2012 actief geweest in diverse functies voor de Protestantse Gemeente Oudewater. Vanaf 2011 is hij tevens vrijwilliger bij de Zonnebloem en vanaf 2013 helpt hij mensen bij Schuldhulpmaatje. Decorandus is al geruime tijd vele uren belangeloos vrijwillig actief in diverse takken van de samenleving van de gemeente Oudewater.

2. De heer A.A. Boere

Decorandus wordt voorgedragen voor zijn inzet voor de Stichting Sporthal Oudewater (SSO) en de Volleybalvereniging Jupiter te Oudewater. Decorandus zet zich voor de SSO al meer dan 20 jaar in, eerst als medewerker, vervolgens in de bestuursfunctie als penningmeester. Voor de volleybalvereniging is decorandus al sinds 1982 bestuurslid. In 1982 is hij gestart als penningmeester en vanaf 2006 heeft hij de rol als voorzitter op zich genomen. Decorandus zet zich voor beide zaken al meer dan geruime tijd belangeloos in.

3. Mevrouw C.S.W. van Leeuwen-Verkleij

Decorandus zet zich al sinds 1995 in voor de medemens. Dit doet zij onder andere door mee te gaan met vakantieweken voor hulpbehoevenden van het Longfonds, Rode Kruis en het Epilepsiefonds. Daarnaast is zij vrijwilliger bij twee verzorgingshuizen. Decorandus is zeer begaan met de medemens en met name diegene die meer zorgbehoevend zijn. Zij zet zich hiervoor al geruime tijd belangeloos in.

4. De heer D. Zuidam

Decorandus heeft zich 23 jaar vrijwillig ingezet voor de Schaats Vereniging Oudewater. Hij is actief geweest bij de oprichting en is vervolgens actief geweest als voorzitter en als trainer. Vanaf 2010 is hij trainer van een regionale groep jeugdschaatsers. Decorandus zet zich al geruime tijd belangeloos en met veel enthousiasme in voor de sportieve Oudewaterse samenleving.

5. Mevrouw T.A. Zuidam-van Wijngaarden

Decorandus zet zich al ruim 25 jaar geheel belangeloos in voor de Schaats Vereniging Oudewater. Zij verricht al 25 jaar de coördinatie van het jeugdschaatsen, zij is als penningmeester actief geweest, zij heeft de ledenadministratie opgezet en houdt deze bij, ze is lid van de commissie die de wedstrijden organiseert. Kortom een vrijwilligster om te koesteren.

6. De heer E.J.M. Sluijs

Decorandus wordt voorgedragen voor zijn inzet voor de Carnavalsvereniging de Blauwbaadjes te Oudewater. Hier is hij sinds 1973 veel en een graag geziene vrijwilliger die zich op diverse vlakken van deze vereniging inzet. Hij vervult ook al 41 jaar de bestuurlijke functie van voorzitter. Decorandus zet zich al zeer geruime tijd belangeloos in voor deze vereniging. Hij draagt de samenleving een warm hart toe.

7. Mevrouw M.J.B. van den Hondel

Decorandus wordt voorgedragen voor haar inzet voor de Oudewaterse gemeenschap. Dit heeft zij onder andere gedaan als bestuurslid van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater, lokale radio Midland FM en haar inzet voor het comité dorpsbelang Papekop. Zij zet zich al geruime tijd enthousiast en belangeloos in voor de gemeenschap. Naast deze activiteiten, heeft zij vele andere activiteiten ontplooit waarvan helaas niet alle benodigde informatie meer te achterhalen is. Uit de opsomming blijkt dat decorandus een groot deel van haar leven zeer actief is in het vrijwilligerswerk.

8. De heer J.A. Zanen

Decorandus heeft zich vanaf 1972 als zeer actief lid ingezet voor de Nederlandse Tafelronde (Gouda) en de wereldwijde vrijwilligersorganisatie Kiwanis. In de jaren tachtig is hij van beide organisaties een jaar voorzitter geweest. Daarnaast heeft hij zich als voorzitter zeer actief ingezet voor de Hollandse IJsselruiters. Hij heeft voor de regio jarenlang jazz-activiteiten en culinaire proeverijen georganiseerd. Decorandus heeft in 2005 het initiatief genomen tot oprichting van de werkgroep Oudewater, als onderdeel van de Stichting Hugo Kotestein. Van deze werkgroep nam hij direct na de oprichting het voorzitterschap voor zijn rekening. Vanwege gezondheidsredenen moest hij zijn functie neerleggen om vervolgens in 2008 – tot en met heden – weer tot het bestuur van de werkgroep toe te treden. Dit ook vanuit zijn achtergrond als bestuurslid van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater. Van deze vereniging is hij sinds 2005 bestuurslid. Tot 2011 was hij voorzitter, vanaf 2011 tot heden vicevoorzitter.

Na het faillissement van de VVV-vesting in Oudewater in 2012, is decorandus initiatiefnemer geweest om de Stichting Toerisme en Recreatie Oudewater (STRO) op te richten. Voor deze stichting verzorgt hij alle externe contacten. Ook fungeert hij als stadsgids en leidt toeristen rond. Door zijn grote kennis van de lokale situatie is decorandus een bepalende factor voor de promotie van de stad. Vanaf 2002 is decorandus secretaris van de Stichting Cultureel Sociaal Fonds Mooyman-Martens en drijvende kracht achter de Stichting tot Behoud Cultureel Erfgoed Oudewater. Tot slot is decorandus ‘rolstoelduwer’ in woon- en zorgcentrum De Wulverhorst. Decorandus heeft een indrukwekkende staat van dienst als vrijwilliger ten dienste van de Oudewaterse gemeenschap.

9. Mevrouw L.A. van de Bunt-de Koning

Decorandus zet zich al sinds 1976 op diverse vlakken belangeloos in voor de medemens en de samenleving. Dit doet zij onder andere door een actieve inzet bij de Oudewaterse Zwem Vereniging. Vanaf 1990 tot op heden is zij lid van de Evangelisatie Commissie Hervormde Gemeente Oudewater – Hekendorp waarbij zij diverse taken vervult. Vanaf 1995 tot op heden verzorgt zij mede reisjes en fietstochten van de christelijk – maatschappelijke vrouwenbeweging Passage, afdeling Oudewater. Ook heeft zij vanaf 2001 de taak van secretaris van het CDA te Oudewater op zich genomen. Uit voornoemde zaken blijkt dat decorandus zich al geruime tijd bij diverse organisaties in de samenleving inzet.

10. De heer L.A.M. Henkes

Decorandus is sinds 1976 tot op heden zeer actief binnen de tennisvereniging De Heksenmeppers. Hij heeft gedurende bijna 40 jaar met veel enthousiasme en inzet diverse functies binnen de vereniging bekleed. Naast deze activiteiten is hij ook bestuurslid geweest van de Katholieke Bond voor en door Ouderen te Oudewater, voorzitter van het Rabo Stads- en Dorpsfonds en lid van de Raad van Toezicht van de Woningbouwvereniging Oudewater. Zijn jarenlange enthousiaste inzet voor vele verenigingen is reden om hem te eren.

11. De heer J.W. van Wijngaarden

Decorandus is gestart met zijn vrijwillige activiteiten in 1975 bij de interkerkelijke jeugdvereniging Gabriël, vanaf 1981 tot op heden is hij penningmeester van de Werkgroep Kerk en Israël van de Protestantse gemeente Oudewater. Deze werkgroep heeft tot taak de band tussen kerk en Israël gestalte te geven. Vanaf 1987 tot op heden is decorandus bestuurslid van de Stichting Verenigingsgebouw De Boezem te Hekendorp. De stichting heeft tot doel het gebouw voor de dorpsgemeenschap in stand te houden. Hij heeft in de medezeggenschapsraad gezeten van een lagere school en is vanaf 2002 actief in de Oudewater politiek, zowel als raadslid als wethouder. Ook is hij Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en is stadsgids in de gemeente. Kortom een persoon die zich al jarenlang belangeloos inzet op diverse vlakken binnen de Oudewaterse samenleving.

Bron: Gemeente Oudewater | 24 april 2015

Geef een antwoord