Expositie Gerard David in Oudewater geopend

Met luid trompetgeschal schreed de elite in kledij van vroeger eeuwen door de St. Franciscuskerk om de expositie van Gerard David officieel te openen.

Pieter_Verhoeve_OudewaterBurgemeester Pieter Verhoeve verhaalde over zijn tocht naar Brugge voor zijn bijdrage aan de totstandkoming van de binnen- en buitenexpo ‘Gerard David’, één der laatste Vlaamse Primitieven op de grens van de Middeleeuwen. Vlakbij ging in diezelfde tijd Erasmus naar school, kreeg Oudewater zijn waag en ontdekte Columbus Amerika; het begin van de Nieuwe Tijd. Historicus Verhoeve haalde vergastte de aanwezigen op de eerste zinnen uit ‘Herfsttij der Middeleeuwen’ van de historicus Huizinga en wenste ons een hartstochtelijke avond.

De late Middeleeuwen

Chris_Stolwijk_OudewaterDr. Chris Stolwijk (Rijksbureau Kunsthistorische Documentatie) lichtte de kunsthistorische betekenis van de schilder Gerard David toe. Hierbij werden zijn relatie tot andere grote schilders uit die late Middeleeuwen, zoals Geertgen tot Sint Jans, Memling, de gebroeders Van Eijk en, niet te vergeten, Albert van Ouwater in grove lijnen voor de toehoorders geschetst. Veel schilderijen van Gerard David zijn inmiddels in alle grote musea over de hele wereld te vinden, hoewel zijn betekenis in kunsthistorisch opzicht pas vrij laat op de juiste waarde werd geschat, vertelde Stolwijk het talrijke publiek.

St_Caecilia_OudewaterLuuk_Eijkelestam_OudewaterNa een rustgevend en prettig in het gehoor liggend intermezzo van het herenkoor St. Caecilia vervolgde Luuk Eijkelestam, van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater, met een toelichting op de schilderijen die nu in Oudewater zijn te vinden via het routeboekje dat bij TIP te koop is. Hij wees o.a. op de veelvuldig in de schilderijen van David voorkomende christelijke symbolen. Ook maakte hij de aanwezigen er op attent dat Gerard David enige tijd in Italië verbleef om er voor opdrachtgevers te schilderen, maar dat zijn verblijf daar ook weer invloed had op zijn manier van werken en dat juist dat in zijn latere schilderijen duidelijk merkbaar was.

Opening tent.Gerard David (750) 034Na een tweetal prachtig driestemmig gezongen Oudhollandse liedjes door het Trio Vagebond wees Tamara Sille de belangstellenden op de ‘Old meets New’ in haar galerie, waar werken te bewonderen waren van hedendaagse kunstenaars die zich hadden laten inspireren door niemand minder dan de schilder waar expositie over ging: Gerard David.

Een bijzonder vermakelijk filmpje van Vincent Pardoel kondigde de komst van Gerard David in levende lijve aan. Het straatnaambordje met zijn naam vond hij behoorlijk achterhaald en daarom schonk hij zijn geboortestad een gepaster bordje. Mevrouw Mariëtte Pennarts, gedeputeerde cultuur van de provincie Utrecht, opende de expositie officieel, nadat ze de nadruk had gelegd op het vertellen van verhalen om geschiedenis en stad levend te houden. En dat we daar in Oudewater heel goed mee omgaan.Gerard_David_Oudewater

Nadat burgemeester Pieter Verhoeve had afgesloten en het niet kon laten om toch nog even de kazuifel in het stadhuis aan te bevelen, gingen sommigen de verlichte route lopen (heel mooi!) en namen anderen een drankje. Of beide.

 

Redactie Oudewater.net | 28 november 2014
Foto’s: Jaap de Wit

 

Geef een antwoord