Forse daling aantal misdrijven in Oudewater

Het aantal geregistreerde misdrijven in Oudewater nam in 2014 met 23% af ten opzichte van 2013. Een daling die hoger ligt dan het gemiddelde in de regio (7%). Dit blijkt uit de veiligheidscijfers van de politie. Burgemeester Pieter Verhoeve: “De resultaten vergroten het gevoel van veiligheid bij onze inwoners. Dat is erg bemoedigend.”

Het rapport van Oudewater over afgelopen jaar laat vooral positieve cijfers zien. Zo nam het aantal woninginbraken opnieuw af. In 2012 waren dat er nog 65, in 2013 daalde dat aantal naar 43 en in 2014 bleef het beperkt tot 39.

Verder springt de terugloop van het aantal geweldsdelicten in het oog: van 23 in 2014 naar 19 in 2014. Opvallend daarbij is de daling van huiselijk geweld (van 12 in 2013 naar 5 in 2014). Ook waren er beduidend minder vernielingen. In 2013 kwam het aantal registraties uit op 62, afgelopen jaar bleef het bij 35 noteringen.

Punten van zorg

Punten van zorg blijven er ook. Zo steeg het aantal bedrijfsinbraken licht van 7 naar 8 en waren er iets meer meldingen van jongerenoverlast: 20 in 2013 tegenover 22 in 2014.

Burgemeester Verhoeve ziet in de cijfers een bevestiging van het goede samenspel tussen gemeente, politie en burgers. ,,In de afgelopen jaren hebben de gemeente en de politie flink geïnvesteerd in het vergroten van de veiligheid. Ook de royale deelname van inwoners aan Burgernet heeft bijgedragen aan het veiliger maken van Oudewater.’’

Gemeente Oudewater | 14 januari 2015

Geef een antwoord