Gedecoreerden in Oudewater 2020

Vanwege het Coronavirus vindt de lintjesregen in 2020 in gewijzigde vorm plaats, meldt de overheid

Traditiegetrouw wordt ook dit jaar de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning voorafgegaan door de lintjesregen, op vrijdag 24 april. Op deze dag ontvangen burgers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse samenleving een Koninklijke onderscheiding. Door het coronavirus heeft de lintjesregen dit jaar een ander karakter.

De burgemeesters zullen in de ochtend persoonlijk telefonisch contact opnemen met de 3060 te decoreren burgers om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde.

De uitreiking van de bijbehorende versierselen kan vanwege het coronavirus niet plaatsvinden op 24 april. Er zal gezocht worden naar één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren, in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden. Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het coronavirus.

Lintjesregen in Oudewater

In de gemeente Oudewater heeft burgemeester Wim Groeneweg contact opgenomen met onderstaande personen om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde.

Mevrouw M.C.J. van Veldhuizen w/v Vergeer, Oudewater
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus zet zich al vele jaren actief belangeloos in als vrijwilliger binnen de Oudewaterse gemeenschap. Voor Parochie Max Christi heeft ze al vele koppen koffie en thee geschonken tijdens de diverse vieringen. Tevens is zij ook gastvrouw in de kerk.

Hierbuiten is ze ook actief bij het Epilepsiefonds. Daar is ze al vele jaren actief vrijwilliger bij de vakantiereizen. De reizen waarbij Riet is meegegaan zijn zeer intensief in de begeleiding. Riet is als vrijwilliger meegegaan tijdens 15 reizen. Ze neemt haar taak heel serieus en met veel liefde.

Buiten dit alles zet ze zich sinds 1998 actief in en met grote trouw en nauwkeurigheid als vrijwilliger voor Tafeltje Dekje bij Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst.

De heer J. Kliver e/v van Breukelen, Oudewater
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus is sinds 1997 al een zeer actieve en gedreven vrijwilliger in de Oudewaterse gemeenschap. Begonnen als jaarlijkse organisator van benefietfestijnen, regelaar van ambachtsmarkten tot de jaarlijkse kindervakantieweek tot op de dag van vandaag zeer actief binnen de Stichting Vrienden van Oudewater.

Vanaf 2008, het begin van Vrienden van Oudewater is decorandus betrokken bij de stichting. Vrienden van Oudewater is een stichting, zonder winstoogmerk, voor en door de inwoners van Oudewater. De stichting stelt zich ten doel om (sociale) activiteiten voor de bewoners van Oudewater en omgeving te organiseren en te bevorderen.

Mevrouw H.K. Nederend-vd IJssel, Oudewater
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus Nederend e/v van den IJssel heeft zich van 1998 tot en met 2004 actief ingezet als bestuurslid voor de Oudervereniging Oudewater. Vanaf 2013 tot en met heden verricht ze verschillende taken binnen de stichting, te denken aan het aansturen van vrijwilligers. Vrienden van Oudewater is een stichting, zonder winstoogmerk, voor en door de inwoners van Oudewater. De stichting stelt zich ten doel om (sociale) activiteiten voor de bewoners van Oudewater en omgeving te organiseren en te bevorderen.

De afgelopen 25 jaar heeft decorandus ook de jaarlijkse roefeldag georganiseerd. Dit is een educatieve dag waarbij kinderen kennis maken met de “grote mensenwereld”.

Dhr. R. Geurts, Oudewater
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus mijnheer Geurts zet zich al vele jaren (46) verdienstelijk in als vrijwillige brandweerman binnen de Gemeenschap Oudewater. De brandweerpost Hoenkoop werd in 1975 samengevoegd tot de vrijwillige brandweer Oudewater.

De heer Geurts heeft in al die jaren de brandweer zien veranderen. Van een organisatie waar naast brandbestrijding ook hulpverlening in het takenpakket kwam, tot de grotere opleidings- en oefeninspanning die tegenwoordig gevraagd wordt. De heer Geurts heeft zich in al die jaren prima kunnen aanpassen aan de veranderingen en nuanceert dat door aan te geven ‘er verandert een hoop, maar in de basis blijft alles hetzelfde’.

Mevrouw N. Mulder v/d Werff, Oudewater
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus van der Werf zet zich al meer dan 21 jaar in voor de Wereldwinkel in Oudewater. Ze is begonnen achter een losse kraam in het centrum en in 2004 heeft de Wereldwinkel Oudewater zijn intrek genomen in een pand. Ze is ongeveer vanaf het eerste uur betrokken geweest. Ze is een zeer actieve vrijwilliger waar altijd een beroep op kan worden gedaan.

Een jaar nadat ze als actieve vrijwilliger was begonnen bij de Wereldwinkel Oudewater, wel te verstaan in 1999, zet ze zich ook in voor de Geloofsgemeenschap en wel te verstaan bij Parochie Pax Christi. Ze draagt de verantwoordelijkheid wanneer daar activiteiten zijn. Tevens is ze ook contactpersoon in de wijk.

Mevrouw W.J. Verkleij w/v de Vos, Oudewater
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus Verkleij w/v de Vos is sinds eind 1980 al een actieve vrijwilligster binnen de Oudewaterse Gemeenschap. Ze is de contactpersoon van de Parochie. Een taak die je zou kunnen omschrijven als “ogen, oren, handen en voeten van de geloofsgemeenschap”. Haar taken bestaan o.a. uit het maandelijks rondbrengen van het Parochie Magazine, bij feestelijke momenten en vervelende gebeurtenissen brengt ze een kaartje rond.

Vanaf 1991 is Wil vrijwilliger van De Zonnebloem locatie Oudewater. Ze is zeer actief en betrokken. Vanaf 1992 tot begin 2009 is ze actief bestuurslid geweest en had ze in haar portefeuille bezoekwerk. Als bestuurslid heeft zij tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan de vorm waarin ook thans aandacht gegeven wordt aan de zieken in Oudewater op de jaarlijkse Nationale Ziekendag, één en ander in nauwe samenwerking met de plaatselijke drie kerkgenootschappen.

Bron: Rijksoverheid en Gemeente Oudewater

Geef een antwoord