Geen hospice in Oudewater

Op 8 december 2014 heeft het bestuur van de Stichting Hospice Oudewater besloten haar activiteiten, om te komen tot een Hospice in Oudewater in de loop van 2015, te staken.

De reden hiervan is, dat zowel binnen het bestuur als ook binnen het bestuur van de Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater, onvoldoende vertrouwen is dat er na de oprichting voldoende zekerheden zullen zijn die voortzetting van de activiteiten van het Hospice borgen en mogelijk zullen maken op langere termijn.

Het bestuur betreurt het ten zeerste, dat het niet kan voldoen aan de gewekte verwachtingen. Tegelijkertijd acht het bestuur het haar verantwoordelijkheid om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met het vertrouwen, de medewerking, de inzet en de beschikbaar gestelde gelden van de inwoners van Oudewater.

Het bestuur zal zo snel mogelijk alle belanghebbenden informeren en de beschikbaar gestelde gelden, zullen waar mogelijk terug worden gestort.

Wij hopen dat u begrip hebt voor onze overwegingen, die geleid hebben tot het nemen van dit ook voor ons zeer moeilijke besluit.

Bovenstaande is het bericht dat de voorzitter van de Stichting Hospice Oudewater, de heer S.O. Ypma namens het bestuur deed uitgaan.

Stichting Hospice Oudewater | 16 december 2014

Geef een reactie