Geen verscherping toezicht provincie

De provincie heeft de gemeenteraad van Oudewater laten weten dat er geen wijziging plaats zal vinden in de manier waarop de provincie financieel toezicht houdt op de gemeente. De enigszins aangepaste begroting van Oudewater is akkoord bevonden. Per brief deelt de financieel toezichthouder mee dat er “thans wel sprake is van een structureel en reëel sluitende programmabegroting 2016-2019.”

Deze toezegging was al door de gedeputeerde, mevrouw Verbeek-Nijhof, gedaan tijdens de hoorzitting voorafgaand aan de gemeenteraad van 10 december, maar is nu dus nogmaals bevestigd. Wethouder Ad de Regt: “Het is goed nieuws dat Oudewater onder het reguliere toezicht van de provincie blijft vallen. We hebben de door de provincie gewenste aanpassingen in de begroting aangebracht en behouden ook daarmee een meerjarig sluitende begroting. Voor de helderheid: Oudewater is daarmee niet armer of rijker geworden, het gaat om enkele aanpassingen in de begroting die onze toezichthouder van ons vraagt.”

Aanleiding voor de hoorzitting op 10 december was een aantal, vooral technische aanpassingen die de provincie eiste om de begroting in haar ogen reëel sluitend te maken, ook in meerjarenperspectief. In totaal ging het om een bedrag van € 95.000,– aan correcties op een totale begroting van 23 miljoen euro. De nieuwe gewijzigde begroting is in de gemeenteraad van 10 december unaniem vastgesteld door de gemeenteraad.

 Bron: Gemeente Oudewater | 23 december 2015

Geef een antwoord