Gemeente koopt ‘Klepper’ voor € 1,00!

Zojuist heeft burgemeester Verhoeve via Twitter bekend gemaakt dat de gemeente Oudewater ‘De Klepper’ heeft aangekocht voor het symbolische bedrag van € 1,00.

 

In november 2014 heeft de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2015 in het kader van de bezuinigingsmaatregelen besloten de subsidie aan het bestuur van stichting De Klepper Sociaal Cultureel Centrum Oudewater af te bouwen naar nul in 2017. Het bestuur van ‘De Klepper’ heeft begin 2015 mondeling gemeld dat, nu de subsidie wordt beëindigd, men het gebouw/beheer wil overdragen aan de gemeente. Het bestuur van ‘De Klepper’, bestaande uit nog slechts twee bestuursleden, heeft in september 2015 schriftelijk aan de gemeente te kennen gegeven op korte termijn te willen stoppen met het beheer van ‘De Klepper’.

Er is in de afgelopen jaren geen opvolging in het bestuur gevonden om het beheer voort te zetten. Het bestuur heeft te kennen gegeven het recht van opstal te willen beëindigen en de eigendom van het pand te willen overdragen aan de gemeente. Bij de vestiging van het opstalrecht in 1976 is bepaald dat de eigendom van de opstallen van rechtswege bij de gemeente komt te liggen wanneer het recht van opstal – om welke reden dan ook – wordt beëindigd.

Toeval wil dat de ‘Stelling van de maand’ van het radioprogramma ’t Praathuis over ‘De Klepper’ gaat. Zie hier voor de stelling!

Bron: Midland FM | 21 maart 2016

Geef een antwoord