Gemeente slaat dubbelslag met nieuw archeologiebeleid

Het nieuwe archeologiebeleid dat de gemeenteraad onlangs vaststelde, pakt goed uit voor inwoners en bedrijven die met archeologisch onderzoek te maken krijgen: lagere kosten en minder administratieve rompslomp. Zonder dat dit ten koste gaat van de restanten uit het verre verleden die nu nog in de grond zitten.

Hoe zat het ook al weer?

Als oudste stad van het Groene Hart ademt Oudewater historie. De ongeveer 300 monumenten getuigen daar van. Een deel van de geschiedenis van de stad bevindt zich ondergronds. En waar mogelijk restanten uit het verleden in de bodem zitten, moet eerst archeologisch onderzoek plaatsvinden. Pas daarna mag er gebouwd worden. Zo’n onderzoek gebeurt op kosten van de grondeigenaar. De gemeenteraad wilde dit archeologiebeleid versoepelen, maar de provincie Utrecht ging niet akkoord met de manier die Oudewater voor ogen had.

Archeologische kaart

In reactie daarop nodigde wethouder Bert Vermeij (Onafhankelijken) alle betrokken partijen uit om mee te denken over een nieuw archeologiebeleid. Een beleid dat zowel rekening houdt met de belangen van de grondeigenaren én de archeologische waarden. Die samenspraak resulteerde in een nieuwe versoepelde archeologische kaart. De kaart geeft het gebied aan waar bodemonderzoek nodig is. Dat zoekgebied is nu kleiner dan voorheen het geval was. Een verantwoorde keuze, want de gemeente heeft hier onderzoek naar laten uitvoeren. Dat leverde meer kennis op en inzicht in het gebied en de plekken waar mogelijke restanten in de grond zitten.

Minder rompslomp, lagere kosten

Naast een kleiner zoekgebied gaat het nieuwe archeologiebeleid ook uit van het beperken van de administratieve rompslomp en het reduceren van de kosten. Dat is gunstig voor inwoners en bedrijven die te maken krijgen met een archeologisch onderzoek. Vermeij: ,,Ik ben blij met dit raadsbesluit. Op deze manier blijven we zorgvuldig omgaan met onze bodemschatten, terwijl onze inwoners en bedrijven goedkoper uit zijn. En wie alsnog te maken krijgt met extreem hoge onderzoekkosten, kan altijd een verzoek doen om een tegemoetkoming in de kosten.’’

Bron: gemeente Oudewater | 6 oktober 2015

Geef een antwoord