Genomineerden bekend van Ontwerpwedstrijd Oude Hollandse Waterlinie

Op zondag 10 november werden de tien genomineerden in de wedstrijd ‘Verbeelding van de Waterlinie’ bekend gemaakt. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in Galerie & Beeldenpark Hoeve Rijlaarsdam in Nieuwkoop. Burgemeester Frans Buijserd van Nieuwkoop maakte de genomineerden bekend en overhandigde de ‘nummer 1’ een aanmoedigingsbedrag van 500 euro namens de Stichting Kunstpromotie Groene Hart. En die eer ging naar de onbetwiste publieksfavoriet Elly de Jong met haar Miraculous Gardener; zij behaalde 621 van de in totaal 3.241 door de bezoekers aan de OHW expositie en online uitgebrachte stemmen.

Tijdens de opening van de expositie op vrijdagavond 18 oktober viel ze al op, getooid met een gieter als hoofddeksel, passend bij haar bijzondere ontwerp, de gieterlingen, variaties in poses op het uitgevoerde beeld Miraculous Gardener. Tweede werd ‘Vriend en vijand’ van Mark de Jong met in totaal 529 stemmen en een goede derde plaats met in totaal 456 stemmen was er voor Johanna Braeunlich met ‘De Oranjekreeft’. De andere genomineerden zijn Leo Heerkens met ‘Waterschild’ (4e), Marjolein Berger-Vos met ‘Dans met mij’ (5e), Marina van der Kooi met ‘Waterpaviljoen’ (6e), Linda Verkaaik met ‘Meander Handen’ (7e), Menno ’t Hart met ‘Teardrop’ (8e), Marinus van der Hoeven met ‘Water: Vijand, Vriend en Toekomst’ (9e) en Studio Frame met ‘Hollands Peil’ (10e).  Het overkoepelende thema was ‘Water: Vriend en Vijand’ en dat sluit naadloos aan op festiviteiten rond de viering van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie.

Strijd nog niet beslist

Deze tien ontwerpen plaatsen zich hiermee voor de tweede ronde van de wedstrijd en er kan dus nog van alles gebeuren. Het grote publiek kan stemmen ofwel in de OHW expositie bij Galerie & Beeldentuin Hoeve Rijlaarsdam of online via https://groenehartkunst.nl/. De stemming sluit op 30 november 2019.

Vakjury toetst haalbaarheid

Daarna zal ook een vakjury zich buigen over de ontwerpen. Welk kunstwerk past het beste, is uitvoerbaar, reproduceerbaar en financieel haalbaar zijn de elementen waar de vakjury vooral naar zal kijken.

Uiteindelijk komt er een winnaar uit waarvan het de bedoeling is dat zijn of haar kunstwerk in 2022 in verschillende OHW vestingsteden langs de Oude Hollandse Waterlinie een plek krijgt om de linie een herkenbare uitstraling te geven.

Organisatie

De ontwerpprijsvraag ‘De Verbeelding van de Waterlinie’ is een initiatief van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie (Stichting OHW), waarbij vele van de (16) vestingsteden, versterkte steden, inundatiegemeenten en waterschappen zijn aangesloten. De organisatie van het eerste gedeelte van de ontwerpwedstrijd was in handen van de Stichting Kunstpromotie Groene H/Art, die gelijktijdig de tweejaarlijkse Groene Hart Kunstprijs 2019 kunstcompetitie en -expositie organiseerde.

De inzendingen staan nog tot en met 29 november in Galerie & Beeldentuin Hoeve Rijlaarsdam waar het publiek een stem kan uitbrengen. Dat kan ook online via https://groenehartkunst.nl/.

Achtergrondinformatie

Het thema ‘Water: Vriend en Vijand’ past perfect bij de Oude Hollandse Waterlinie. Ons land werd in 1672 overvallen door legers van onder andere de Franse Zonnekoning. Het oosten viel al heel snel in handen van de vijand en het volk was redeloos, het land reddeloos en de regering radeloos. Stadhouder prins Willem III legde in allerijl een verdedigingslinie aan, de Oude Hollandse Waterlinie, die het land door inundatie zou behoeden voor de totale ondergang. Met succes! De vijandelijke legers werden erdoor tot staan gebracht en tot een roemloze aftocht gedwongen. Water: een vijand voor de verdreven legers maar een grote vriend voor de Nederlanden!
Kijk voor nadere informatie op www.oudehollandsewaterlinie.nl of mail contact@ohwl.nl.

Bron: www.oudehollandsewaterlinie.nl | Oudewater.net 

Geef een antwoord