Gezamenlijke kerkdienst Oudewater 750

En wéér was de Grote Kerk helemaal vol, maar dit keer waarvoor deze oorspronkelijk is bedoeld: een dienst. En wat voor dienst; een gezamenlijk dienst van de kerken in Oudewater t.g.v. de afsluiting van het jubileumjaar Oudewater 750 jaar met als thema: Grenzeloze Liefde.

Dominee De Hoop (PGO) noemde deze samenkomst ‘een bijzonder moment’ waarna hij eerst sprak over scheuring, Oudewaterse moord, deling, “Geen geschiedenis om blij van te worden, of trots op te zijn.” “ Ook toen grepen, aan beide zijden, veel mensen terug op Gods liefde.” Hij was dan ook duidelijk blij met voorgaande en deze gezamenlijke vieringen “in het kerkgebouw, of eigenlijk op de plaats waar het allemaal begon. In 1265 stond hier een romaans bouwwerk en nu, 750 jaar later, komen we hier weer samen. Een liefde die door onze kerkmuren heen breekt, zodat er alleen een dak overblijft van Gods liefde, een grenzeloze Liefde.”

Oudewater-jedaja-Gemeenschappelijke Kerkdienst slot 750 jaar stad 016  Oudewater-kinderen-zingen-Gemeenschappelijke Kerkdienst slot 750 jaar stad 029
Kinderkoor Jedaja zong met een toegift, een pareltje.
Later mochten alle kinderen die in de kerk aanwezig waren naar voren komen en meezingen. Daar werd door velen gebruik van gemaakt.

Oudewater-Gemeenschappelijke Kerkdienst slot 750 jaar stad 033

Uit naam van de kerken van Oudewater, de geloofsgemeenschap H. Franciscus, de Hervormde gemeente Oudewater-Hekendorp, de Protestantse gemeente Oudewater, de Oudkatholieke Kerk van Oudewater, de Ambassade van het Koninkrijk van God en Bijbelgemeente DABAR verleenden naast dominee R. de Hoop, pastor-diaken L. Everts, dominee R. de Koning-Gans, pastoor H.P. Lippe, pastor J. Evertsen en oudste A.B. Stier hun medewerking aan deze gezamenlijke kerkdienst.

Oudewater-koor-Gemeenschappelijke Kerkdienst slot 750 jaar stad 024

Ook een speciaal voor deze gelegenheid in het leven geroepen tachtigkoppig interkerkelijk gelegenheidskoor o.l.v. Monique van den Hoogen verleende zijn geweldige bijdrage, die de heer Stier “Als je die prachtige klanken hoort, zou je niet denken dat het een gelegenheidskoor is,” ontlokte.

Veel nadruk kwam binnen de dienst te liggen op de woorden medemenselijkheid, compassie, mededogen, hulpvaardigheid, onvoorwaardelijke liefde; zaken, waar volgens verschillende voorgangers de liefde voor God onontbeerlijk is.

Bron: redactie Oudewater.net | 21 september 2015
Foto’s: Jaap de Wit

 

Geef een antwoord