Groot Oudewaters Dictee 2016: pittig en aangenaam

Pas als de datum van het 2e Groot Oudewaters Dictee – in deze vorm – al enige tijd geleden is vastgesteld op 13 april 2016, blijken meer organisaties tot diezelfde datum te zijn gekomen. Maar dat neemt niet weg dat het, zij het iets minder druk dan de 1e keer, toch weer aangenaam – wellicht voor sommigen niet echt helemaal – verpozen was in de Mariaschool in Oudewater.

Oudewater_ Dictee_Piet-Smits_ 13-4 2016 102

Na een aantal inleidende sprekers van de lokale Rotaryclub of Rotary Club: presentator Piet Smits, voorzitter Agnelle van der Linde, dicteeorganisator Sigrid Hooftman en voorzitter van jury Marja Verhoeve, las Aad Kuiper het dictee voor, dat hij samen met eerdergenoemde Piet Smits had gemaakt en nagekeken was door René Dijkgraaf en Johan de Boer; waarvoor dank!

Het thema en tegelijkertijd de titel van het dictee was Vluchtelingen: barrières of perspectieven? In het verhaal werd Oudewater in vroeger tijden neergezet als wijkplaats voor van hekserij beschuldigde mensen.

Vluchteling: barrières of perspectieven?

Ook in de afgelopen periode zijn velen op zoek naar een veilige haven; de Rotaryclubs in Oudewater en omgeving willen op hun manier hun steentje bijdragen in een poging het gewenningsproces aan een nieuwe en heel andere omgeving voor de gevluchten te versoepelen.

Oudewater_Marga-Smits_Dictee 13-4 2016 110

Marga Smits las het dictee goed voor; het was een klein uur heel stil in de centrale ruimte in de Mariaschool, waar een vijfentwintig mensen aan het pennen waren. Het aantal deelnemers was wat minder dan het jaar ervoor, maar er bleek ook een dictee in Terneuzen (waar Vlamingen met veel eer gingen strijken) , Vlaardingen (een pittig dictee en met afstand het duurste) en naar verluidt ook in Cabauw en wellicht in nog meer plaatsen gehouden te worden. Hoewel binnen de afgesproken tijd van maximaal een uur bleek het een beetje lang dictee met toch meer struikelblokken dan de schrijvers zich hadden gerealiseerd.

Pittig dictee

De spelling van de Sint-Franciscuskerk leverde bij het nakijken een aardige discussie op. Terwijl het in het Groene boekje staat geschreven zoals het hiervoor staat, schrijven ze het zelf als Sint Franciscuskerk. Tja, wat is dan de juiste schrijfwijze? Is er wel iets niet juist? Eigennamen, zo ook Stichting Vluchteling-Studenten UAF, zorgen toch altijd weer voor lastige verrassingen en discussies. Maar er bleken meer lastige woorden: malheureuze, Oudewater_Marja-Verhoeven_Aad-Kuiper_Dictee 13-4 2016 153Karel V, Hanzesteden, misogyne, refugiés, entrecotejes en het ‘simpele huis-tuin-en-keukenleventje’.

De jury had het lastig, omdat van de Oudewaternaren er een aantal schrijvers heel dicht bij elkaar eindigden en de dictees een paar maal opnieuw moesten worden beoordeeld.

Geertje Bikker wint voor de tweede maal

Oudewater_Pieter-van-Diepen_Agnelle-van-der-Linde_e.a_Dictee 13-4 2016 177De Oudewaterse winnaar was, net als vorig jaar, Geertje Bikker, met 19 fout. Tweede was Werner Joosten (20 fout) – hij was een paar maanden geleden de winnaar van het Woerdens dictee – en er was een gedeelde derde plaats voor Koos Splinter en Hans Dorsman. Het gemiddeld aantal fouten bleek 35 waarbij het varieerde tussen de 70 en 7.

Pieter van Diepen weer in vorm

Oudewater_Pieter-van-Diepen_Dictee 13-4 2016 115Oudewater_Sigrid-Hooftman_Dictee 13-4 2016 161

Die 7 fouten werden gemaakt door Pieter van Diepen, die al eerder in Oudewater meeschreef, terwijl andere dicteeadepten zoals Frans van Besien en Jan Riefel, met respectievelijk 16 en 22 fout, het epistel kennelijk ook niet zo eenvoudig vonden.

Het was al met al een pittige uitdaging geweest voor organisatoren, bedenkers, makers en juryleden en andere belangstellenden. De uiteindelijke opbrengst van dit dictee is bestemd voor taalhulpmiddelen aan natuurlijk de eerdergenoemde vluchtelingen. Een mooi doel.

Tekst: Aad Kuiper | Foto’s: Bert van der Horst
Eindredactie: Redactie Oudewater.net | 16 april 2016

Geef een antwoord