Groot Oudewaters Dictee

Hier volgt de tekst van het Groot Oudewaters Dictee.
Kijk het rustig na, reageer als je dat wilt.
Lees misschien de bijsluiter eerst.
Laat weten wat je er van vond. Laat weten hoeveel fouten je had.
We zullen dat niet publiceren, behalve als je bij de top  drie hoort – tenzij dat er honderden zijn …


75 jaar vrijheid, droeve herinneringen en olijke blijheid
?

 

  1. De twintigste eeuw begon optimistisch. In 1905 werd de Rotary opgericht, die onder meer wilde “helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld” en kort na de Grote Oorlog zag in Genève de Volkenbond het levenslicht, een intergouvernementele organisatie met als doel een einde aan álle oorlogen te maken.

2.
10 mei 1940 maakte een eind aan het wensdenken: “oorlog”, echode het door Oudewater en “ben ik van Duitsen bloed” moest plaatsmaken voor de nazigroet. De meeste geelbuiken verfoeiden de anti-Joodse maatregelen en het gemeentepersoneel was druk doende met clandestiene persoonsbewijzen, maar voor leden van de NSB, spottend de zwarte vlektyfus genoemd, was Joden aangeven een lucratieve bron van inkomsten.

3.
Van het confisqueren van fietsen, razzia’s, voedseldistributiekaarten, evacués, cichorei- of surrogaatkoffie en hongertochten ver buiten het Groene Hart tot rücksichtslose liquidaties: niets bleef de bevolking bespaard.
De burgemeester verbood een NSB-propagandafilm en werd rigoureus naar het als interneringskamp ingerichte kleinseminarie in Sint-Michielsgestel getransporteerd. Bij Papekop sprongen door Gestapo-chefs uit nazi-Duitsland bedreigden van de trein en gingen in de illegaliteit.

4.
4 mei ’45 ’s avonds werd via Radio Herrijzend Nederland de capitulatie en dus een staakt-het-vuren bekendgemaakt: “Landgenoten, Nederland is vrij”, met als gevolg euforisch feestgedruis, rood-wit-blauwe drapeaus aan de gevels en luidkeels gezang van het Wilhelmus. Ondanks de uitbundige stemming was 5 mei nog zeer onrustig. In een gevecht met Duitse soldaten langs de Waardsedijk stierven nog vier Oudewaternaren.

5.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd al nagedacht over een nieuwe organisatie die de wereldwijde vrede en veiligheid zou moeten bewaken en handhaven. 49 Rotarians schreven in 1945 op een blocnoteje mee aan het Handvest van de Verenigde Naties. Volgende maand beleven we de vijfenzeventigste 5 meiviering. De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken ervan. 

 Bijsluiter

1.
álle:
als klemtoonteken gebruiken we het accentteken ‘ (accent aigu).

 

2.
geelbuiken:
zonder hoofletter, het gaat hier om een bij- of scheldnaam zoals ‘blauwvingers’ (Zwollenaren) of ‘spaghettivreters’ (Italianen).

anti-Joodse: Joodse met een hoofletter, want het gaat hier om een bevolkingsgroep.

druk doende: het bijvoeglijk naamwoord ‘drukdoend’ bestaat ook, maar hier gaat het om het tegenwoordig deelwoord, dus wordt het als twee woorden geschreven.

zwarte vlektyfus: de spelling ‘zwartevlektyfus’ is ook verdedigbaar, hoewel tyfus roze vlekken veroorzaakt. Er bestaat namelijk ook een ‘zwartevlekkenziekte’. Heeft u het als één woord geschreven, hoeft u dit niet fout te rekenen.

3.
Gestapo-chefs:
het koppelteken is verplicht. Een letterwoord wordt in een samenstelling vast geschreven, tenzij het met één of meer hoofdletters wordt gespeld. Dat is hier het geval. Gestapo is een Duits letterwoord, gevormd uit Geheime Staatspolizei en een eigennaam. Daarom krijgt het een hoofletter.
nazi-Duitsland:
nazi wordt met kleine letters geschreven. Het woord waarmee een culturele, maatschappelijke, religieuze of artistieke stroming benoemd wordt, krijgt een kleine letter.


4.
drapeaus:
een drapeau is een vlag of vaandel.


5.
5 meiviering:
dit is een driedelige samenstelling met een cijfer. In dat geval komt na het cijfer een spatie. ‘vijfmeiviering’ is ook correct.

rechtsstaat: zowel het Groene Boekje als Van Dale kent de vormvariant ‘rechtstaat’, zonder tussen-s. Dit is dus ook correct.

Dit was de informatie over het groot Oudewaters Dictee:

Het Groot Oudewaters Dictee is NIET afgelast! Een mooie creatieve oplossing is gevonden. Lees snel verder!

Het Groot Oudewaters Dictee vindt gewoon plaats. Rotaryclub Oudewater organiseert het 6e Groot Oudewaters Dictee op dezelfde datum, op dezelfde tijd, maar niet op dezelfde locatie.

Er is gezocht naar een oplossing om het dictee toch doorgang te laten vinden en die is er! Radio MidlandFM zendt het dictee uit met de voorleesster die het dictee al jaren voortreffelijk voorleest: Marga Smits. Vanuit uw eigen huis kunt u het dictee maken.

Nadat het dictee is voorgelezen verschijnt de tekst op Oudewater.net/nieuws en kan iedereen het zelf nakijken. Voor deze keer is het dan ook een individueel klassement; ieder voor zich.

Het voorlezen van het dictee start om 20:00 uur, dus zorg ervoor dat je ruim op tijd klaar zit met pen en papier bij de hand. De tekst staat in het teken van 75 jaar vrijheid.

6e Groot Oudewaters Dictee

Het dictee is geschreven door eerdere winnaars van het dictee, Franka Melis en Aad Kuiper, naar aanleiding van een tekst van Hans de Jong, kenner van het verzet in en rond Oudewater tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het dictee is nagekeken door Jeroen van Heemskerk-Dücker en Johan de Boer, dictee- specialisten bij uitstek. Van Heemskerk-Dücker is de webbeheerder van dictees.nl. Wie de smaak van dictees te pakken heeft of krijgt of zich in deze tijd af en toe eens verveelt,  kan daar zijn of haar hart ophalen.

Rotaryclub Oudewater organiseert het  6e Groot Oudewaters Dictee gewoon op woensdag 22 april 2020.

Inschrijven hoeft niet en er hoeft dus ook geen inschrijfgeld betaald te worden. Een donatie is welkom, maar is geenszins verplicht. Alle donaties komen ten goede aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid binnen de gemeente Oudewater.

Maar doe wel mee! Voor deze keer is er alleen een individueel klassement; ieder voor zich en over de uitslag mag gecorrespondeerd worden; graag zelfs.

Voor de spelregels: zie Groot Oudewaters Dictee Spelregels

Facebookactie Groot Oudewaters Dictee

Sinds een paar weken werden er op: Je bent pas een Oudewaternaar als…..opgaven geplaatst die als voorbereiding konden dienen voor het maken van het Groot Oudewaters Dictee. Hopelijk heeft u daar nu voordeel bij!
U kunt nog aan deze actie deelnemen tot 17 april!

Meer informatie over het 6e Groot Oudewaters Dictee

  • Datum: woensdag 22 april 2020
  • Tijd: 20.00 uur
  • Locatie: Gewoon bij u thuis via Radio Midland FM op107.5 FM – RADIO VOOR OUDEWATER & OMGEVING! of via de website: Radio Midland FM
  • Deelname: Gratis
  • Aanmelden of vragen: Stuur een e-mail met je naam en adres naar grootoudewatersdictee@gmail.com, want we vinden het wel leuk als we weten wie er meedoet.
  • Doneren: Dat kan op: NL36 RABO 035 2342 013, t.n.v. St. Community Service Rotaryclub Oudewater, o.v.v. Groot Oudewaters Dictee 2020

 

 

 

Geef een antwoord