Grote crisisoefening in Oudewater

We mogen blij zijn dat het niet echt nodig is, maar dat bij een eventuele ramp allerlei organisaties nú vast samen oefenen, om dán zo goed mogelijk op elkaar ingespeeld te zijn, is natuurlijk wel een prettige gedachte. Volgende week vindt er een grote crisisoefening in en rond Oudewater plaats. Bij deze oefening, die de naam ‘Samen in Touw’ heeft meegekregen, werken heel veel partijen samen.

De hulpdiensten, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Defensie, de Veiligheidsregio Utrecht en de gemeente Oudewater werken aan deze oefening mee. De straten in en rond Oudewater, het water en de dijken in de verre omtrek kleuren van donderdag 16 tot en met zaterdag 18 juni door de verschillende hesjes overwegend geel, oranje en camouflagegroen. Zowel overdag als ’s nachts zijn er veel hulpverleners en militairen actief. De oefening heeft als doel om de onderlinge samenwerking, communicatie en uitwisseling van informatie tijdens een crisis te trainen.

Angstig scenario

In de oefening wordt een scenario van langdurige droogte gespeeld. Het is al weken bijzonder heet en droog in Nederland. Temperaturen zijn overdag boven de 25°C en ook ’s nachts is het erg warm. Op de Hollandse IJssel is het een komen en gaan van recreatieboten. De druk van het water tegen de uitgedroogde dijken neemt toe en maakt deze kwetsbaar voor verschuivingen. Ook wordt via de Hollandse IJssel zoet water naar het westen van het land gevoerd om de watertekorten op te vangen. Daarmee worden de waterpeilen maximaal verhoogd. Het waterschap patrouilleert daarom met de leden van het dijkleger op de dijken in het gebied en vraagt Defensie woensdag 15 juni om bijstand.

Veel deskundigheid

Mevrouw Clarion Wegerif van HDSR, wijkagent Marc Roemer, sergeant-majoor Peter van der Wens, Jurien Zeinstra van de brandweer en wethouder Bert Vermey lichtten de oefening toe. Vermey vertelde dat eerdere oefeningen zo van nut bleken dat vervolgoefeningen niet uit konden blijven: ”Belangrijk is dat hulpdiensten multidisciplinair samenwerken. Gemotiveerd en deskundig zijn ze allemaal, maar samenwerken doe ze niet zo veel. Terwijl vorige malen, bijvoorbeeld bij oefening ‘Toverkol’ in 2013, de nadruk lag op het operationeel gedeelte zal nu ook het beleidsmatig niveau aan bod komen.”

Oudewater - 'bedreigde' dijk hollandse ijssel
De ‘bedreigde’ dijk van de Hollandse IJssel ter hoogte van de Papenhoef.

Clarion Wegerif vertelt dat veel kleine dijken in dit gebied te vinden zijn en dat deze bij langdurige droogte goed gecontroleerd moeten worden. Dat doen mensen die vaak een ander functie bij de Stichtse Rijnlanden hebben, maar die – goed getraind – ingezet kunnen worden als zulke situaties zich voordoen: “Ze kijken naar scheuren en wellen. Ze hebben leren omgaan met een portofoon. Patrouilles zullen de hele nacht doorgaan. Op kantoor wordt de crisis op woensdag al opgeschaald naar een hoger dreigingsniveau. En de volgende dag komt het dijkleger.” Vermey voegt eraan toe dat zoiets niet denkbeeldig is, hoewel er op dit moment elders meer sprake is van wateroverlast dan van droogte.

Als dijkleger en politie niet voldoende mensen hebben kan het leger te hulp geroepen worden, maar of het zover komt is nog even de vraag. Ook de brandweer lijkt last te gaan ondervinden van de dreigende noodsituatie. Lukt het de samenwerkende partijen de crisis op een adequate wijze op te lossen? Zijn alle communicatiemiddelen toereikend en op elkaar afgestemd? Dat laatste is nogal eens iets dat voor problemen kan gaan zorgen. We laten u weten hoe dit allemaal afloopt.

Ondertussen kunt u genieten – tenslotte is het maar een oefening – van leuke momenten in het straatbeeld van Oudewater.

Tekst en foto’s: Aad Kuiper, gemeente Oudewater
Bron en meer informatie: gemeente Oudewater
Eindredactie: Oudewater.net
| 8 juni 2016

Geef een antwoord