Herman Pleij hoofdspreker stadsverjaardag

Tijdens de verjaardagsbijeenkomst op vrijdag 3 juli in de Grote Kerk van Oudewater, houdt prof. dr. Herman Pleij een lezing: ‘De geboorte van Nederland’. Twaalf burgemeesters namens twaalf steden zullen vervolgens een vrijheidsakte ondertekenen en die aan de Koning overhandigen.

In 1572 was Oudewater één van de twaalf steden die deelnam aan de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. Daar staat volgens Pleij ‘de wieg van de natie’. Hier kozen twaalf Hollandse steden voor Willem van Oranje als hun politiek leider en voorzagen hem van geld. Oudewater werd als gevolg van deze keuze in 1575 verwoest door het Spaanse leger en daarna herbouwd. “Dit was een kantelpunt in onze stadsgeschiedenis. De monumentale binnenstad nu was destijds een wederopbouwproject”, beklemtoont burgemeester Pieter Verhoeve.

Eerste Vrije Statenvergadering

Pleij was één van de eersten die het belang van de Eerste Vrije Statenvergadering onderkende. “Vertegenwoordigers van de burgerij en adel die op eigen initiatief bijeenkwamen, dat mocht alleen als de landsvorst hen opriep. Maar Dordrecht durfde het aan en benoemde zelfs Willem van Oranje tot stadhouder onder hun zeggenschap, een slag in het gezicht van de Spaans-Habsburgse overheerser.” Pleij liet het daar niet bij: “Daarmee werd de grondslag gelegd voor de onafhankelijke Republiek der Verenigde Nederlanden. Van deze Dordtse moed zijn wij de directe erfgenamen.”

Na de lezing van Pleij zullen de twaalf burgemeesters van de twaalf steden die destijds deelnamen aan de Eerste Vrije Statenvergadering een vrijheidsakte ondertekenen en deze aan de Koning overhandigen.

Prof. dr. Herman Pleij

Pleij is emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde. Hij schreef talloze boeken en artikelen en is regelmatig tafelgast bij De Wereld Draait Door.

En er komt nog meer …

De komende periode maken de gemeente Oudewater, de Stichting Oudewater 750 jaar Stad en het Oranjecomité Oranje Boven Oudewater meer bekend over het programma op 3 juli aanstaande. Want naast een plechtigheid van drie kwartier voor genodigden in de Grote Kerk, is er ook een buitenprogramma van drie kwartier in de historische binnenstad van Oudewater. Daar krijgen alle inwoners en gasten van de stad, ruimschoots de gelegenheid om de Koning te zien.

Bron: Gemeente Oudewater | 1 juni 2015

Geef een antwoord