Huldigingen bij de brandweer Oudewater

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de brandweerpost Oudewater op 2 januari jl. werden vier leden gehuldigd voor hun jarenlange brandweerdienst.

Eerst heette postcommandant Jurjen Zeinstra iedereen welkom. Hij was blij dat er straks weer leden gehuldigd werden voor vele jaren trouwe brandweerdienst. Na de postcommandant kreeg burgemeester Pieter Verhoeve het woord. Nadat hij alle aanwezigen de beste wensen had toegewenst, kon hij melden dat de brandweer in 2015 78 keer uitgerukt was voor calamiteiten. Ook in het nieuwe jaar was de brandweer, net na de jaarwisseling, uitgerukt voor een woningbrand in de Nieuwstraat. Gelukkig bleef de schade beperkt tot een brandplek aan de onderzijde van de dakgoot.

Ook kwam de burgemeester nog even terug op hetgeen hij op de nieuwjaarsreceptie in 2015 gezegd had. De goedkeuring, door de gemeenteraad, voor de verbouwing vergde helaas meer tijd dan hij voorzien had. Maar de goedkeuring is er nu en de noodzakelijke verbouwing gaat binnenkort plaatsvinden.

Na de burgemeester kreeg MT-lid Brandweerrepressie Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Ton Klever het woord.
Er is veel op de brandweer afgekomen in 2015 o.a. nieuwe ademluchtapparatuur, de nieuwe brandweertest PPMO, voorlichting voor scholieren door de ambassadeurs brandveilig leven, voorlichting voor ouderen middels ‘het broodje brandweer’, vraaggericht alarmeren en terugdringen van nodeloze automatische meldingen. Dit laatste komt doordat de alarmcentrale eerst contact opneemt met het pand voordat de brandweer gealarmeerd wordt. De brandweer rukt daardoor veel minder uit. Ook in Oudewater hebben ze dat gemerkt.

De tijd ging snel en daardoor moest de burgemeester vertrekken om naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente te gaan. De huldiging van de jubilarissen werd daarom overgenomen door Ton Klever. Hij speldde eerst de onderscheidingen voor 12½ jaar brandweerdienst op bij Ronald Vink. Hij kreeg de oorkonde uitgereikt door plaatsvervangend postcommandant Peter Oosterlaken. Daarna volgde hetzelfde ritueel bij Sietkse Hogendoorn-Kasius voor 12½ jaar, Aart Oosterlaken voor 25 jaar en Ron Oorschot zelfs voor 30 jaar!

Na het officiële gedeelte volgde nog een gezellig samenzijn.
De jubilarissen gingen hierna gezamenlijk op de foto en van alle brandweerlieden werd nog een karikatuur gemaakt wat soms tot verrassende resultaten leidde.

Bron: Zenderderstreeknieuws Montfoort & Oudewater | 8 januari 2016

Geef een antwoord