Kansen waterrecreatie en erfgoedbeleving Hollandsche IJssel verder ontwikkeld

Vanuit ideeën en kansen door naar ontwikkeling programma

De Hollandsche IJssel, waar van oudsher veel bedrijvigheid is en veel fabrieken gevestigd zijn en waren, biedt ook volop kansen voor recreatieve en toeristische activiteiten op het water en langs de oevers van de Hollandsche IJssel. Op 28 november 2016 vond een tweede bijeenkomst Waterrecreatie en Erfgoed Hollandsche IJssel plaats voor maatschappelijke organisaties, recreatieondernemers, bestuurders en ambtenaren van gemeenten, provincies en waterschappen en voor raadsleden van de gemeenten aan de Hollandsche IJssel.

In de afsluiting van de avond is afgesproken dat de aanliggende gemeenten het voortouw nemen voor het ontwikkelen van een programma. Dat zou zomer 2017 gereed moeten zijn. Intussen kan iedereen die een kans ziet, die al proberen te verzilveren.

pleziervaart-hollandsche-ijssel_high-res_bron-jaap-brouwer

Gevoed door het enthousiasme van alle betrokkenen, beslaat het tracé inmiddels de gehele Hollandsche IJssel, dus van IJsselstein tot Capelle aan den IJssel. Alle acht aanliggende gemeenten, drie waterschappen en twee provincies zijn in meer of mindere mate aangehaakt, evenals heel veel maatschappelijke organisaties en recreatieondernemers.

Waarom de Hollandsche IJssel?

Langs de IJssel waren in de 13e tot 19e eeuw veel steenfabrieken gevestigd, voor de bouw van kastelen, kerken, stadswallen, bolwerken en kademuren. De klei werd uit de (uiterwaarden van de) IJssel gebaggerd en had een samenstelling waarvan een zogenaamde ijsselsteen (kleine, gele steen) kon worden gebakken. Oorspronkelijk was de Hollandsche IJssel een open rivier, zonder sluizen of dammen, maar wel met sterk wisselende waterstanden. Nu is de rivier door de Waaiersluis bij Gouda gescheiden in een getijdengedeelte en een gekanaliseerd gedeelte. Beiden bieden kansen voor beleving van de rivier en van de cultuurhistorie en gezelligheid op de oevers. Eén van de aantrekkelijke aspecten van de Hollandsche IJssel is dat men als het ware door de geschiedenis vaart. Zowel op het gebied van landschap, bedijking, stadjes, als op het gebied van waterstaatkunde.

brug-over-hollandsche-ijssel_high-res_bron-jaap-brouwer

Kansenkaart verder ontwikkelen naar concretere ambities

De bijeenkomst op 28 november was een vervolg op een eerdere bijeenkomst op 12 mei. Er was destijds zoveel enthousiasme onder de deelnemers, dat besloten is daaraan een vervolg te geven. Er is een Kansenkaart Hollandsche IJssel ontwikkeld, die te vinden is op http://waterrecreatienederland.nl/brtn/kansenkaart-hollandsche-ijssel/. De afgelopen periode kon iedereen die dat wilde daarop zijn of haar eigen inbreng aanleveren. Uit het grote aanbod zijn ambitielijnen samengesteld onder andere op het gebied van vlotte, veilige en duurzame vaarroutes, cultuurhistorie en het koppelen van al bestaande routes en promotiemateriaal in het gebied op en rond de Hollandsche IJssel. Op de bijeenkomst van 28 november werd dit gepresenteerd en is verder gesproken hoe die ambities te bereiken zouden zijn.

Andre Muller, wethouder gemeente Zuidplas: “De Hollandsche IJssel heeft alles te bieden dat typisch Nederlands is; molens, kaas, stroopwafels, appels, boomgaarden, prachtige verhalen uit het verre verleden, mooie fiets- en wandelmogelijkheden. Laten we al het moois dat we al te bieden hebben, zoals cultuurhistorische route apps, de producten uit ons gebied en de historie van de Hollandsche IJssel zelf aan elkaar verbinden. Dan maken we van de Hollandsche IJssel misschien wel de mooiste rivier van Nederland.”

Bron: Regio Midden-Holland | 2 december 2016
Foto’s: Jaap Brouwer

Geef een antwoord