Kracht van Oudewater in volle gang

De Kracht van Oudewater is in volle gang en 2018 belooft een fantastisch jaar te gaan worden voor onze stad! Na het succes van het eerste Stadscafé (16 november jl.) zijn enthousiaste inwoners en ondernemers aan de slag gegaan met de eerste programma’s. Het volgende Stadscafé vindt plaats op woensdag 7 maart om 20.00 uur in het stadhuis van Oudewater.

Kracht van Oudewater

Oudewater is een bourgondische en historische stad in een prachtig groene omgeving. Een bruisende, actieve stad met trotse inwoners en veel lokale ondernemers. Het is belangrijk om deze identiteit vast te houden en waar mogelijk te versterken, zodat Oudewater vitaal en aantrekkelijk blijft voor inwoners en gasten. Hoe zorgen we dat het ‘DNA van Oudewater’ — dat wat Oudewater tot Oudewater maakt — behouden blijft en versterkt wordt?

De Kracht van Oudewater is een initiatief voor en door de stad. Van ondernemers, de gemeente, verenigingen, maatschappelijke instellingen en bewoners. Voor Oudewater!

De programma’s

Winterprogrammering

De afgelopen maanden zijn er meerdere bijenkomsten geweest van de projectgroep Winterprogrammering. Het doel is om Oudewater te verlevendigen in de soms wat saaie wintermaanden. Zo is er gekeken naar extra verlichting op de markt en vanaf 9 februari zullen de bomen in verschillende kleuren worden uitgelicht op de markt! Daarnaast wordt er gekeken naar het organiseren van een mannenavond en de mogelijkheid om terrassen weerresistent te maken.De komende maanden gaan we verder aan de slag om evenementen en activiteiten voor de winter van 2018-2019 te ontplooien, waarin het bourgondische en historische karakter van Oudewater naar voren komt.

Wonen in Oudewater

Voor Wonen in Oudewater is er in december een bijeenkomst geweest en binnenkort vindt een tweede bijeenkomst plaats. Er is veel vraag naar woningen in Oudewater, het aanbod is echter schaars. Samen met makelaars, investeerders, woningcorporatie, bewoners en de gemeente wordt er gekeken wat binnen de huidige kaders mogelijk is voor het optimaliseren van het Oudewaterse woningvraagstuk. Er wordt ook verder onderzocht wat innovatie oplossingen zijn om dit probleem op te lossen.

Magnetenaanpak

De Magnetenaanpak gaat over het versterken van de aantrekkingskracht van de binnenstad door het bouwen van ’traffic builders’, bijvoorbeeld door het versterken van de Klepper. Dit onderwerp heeft even stilgelegen, maar zal samen met wethouder Walther Kok weer worden opgepakt. Binnenkort worden de eerste stappen gezet om de belangrijkste informatie rondom dit programma bijeen te brengen.

Actief Ontdekken

De afgelopen maanden is er gekeken hoe de routing van en naar Oudewater voor bezoekers geoptimaliseerd kan worden. Dit wordt gedaan door een zogenaamde ‘customer journey’ in kaart te brengen. Vanuit Actief Ontdekken zijn verschillende deelprojecten ontstaan. Zo is er gekeken naar de Eetbare Stad die zich richt op het verbinden van alles wat groeit in en om de stad met inwoners en horeca in Oudewater. Daarnaast richt het deelproject Waterrecreatie zich op het verbeteren van het ontsluiten van Oudewater voor mensen die te water de stads aandoen.

Meedoen?

Omdat de oude datum in de voorjaarsvakantie viel, is het volgende Stadscafé verschoven naar woensdag 7 maart. Vanuit de projectgroepen zal dan een update gegeven worden van de laatste ontwikkelingen. Bent u enthousiast geworden en wilt u ook graag een bijdrage leveren? Laat het ons dan weten, uw inbreng wordt zeer gewaardeerd! Als u zich reeds heeft aangemeld voor een werkgroep dan zal u t.z.t op de hoogte worden gesteld per mail.

Wij kijken uit naar het volgende Stadscafé op woensdag 7 maart (om 20.00 uur in het stadhuis van Oudewater) en we hopen jullie daar allemaal weer te zien!

Hartelijke groet,
Het team Kracht van Oudewater

Bron: Kracht van Oudewater | 2 februari 2018

Geef een antwoord