Kracht van Oudewater gaat volgende fase in

Vorig jaar hebben inwoners, bedrijfsleven, winkeliers en de gemeente een begin gemaakt met het verlevendigen van de stad. Dat krijgt nu een vervolg.

Vorig jaar hebben inwoners, bedrijfsleven, winkeliers en de gemeente een begin gemaakt met het verlevendigen van de stad. Dat gebeurde onder de noemer ‘De kracht van Oudewater’. ,,Er ligt nu een goede basis om hier een succesvol vervolg aan te geven.’’

Een gezamenlijke  winterprogrammering, het aantrekkelijker maken van de stad voor starters, het beter faciliteren van het vanuit de stad ontdekken van het Groene Hart en het vergroten van de aantrekkingskracht van het oude stadscentrum. Met die programma’s gingen alle betrokkenen aan de slag om zo een structurele bijdrage te leveren aan een vitaal en bruisend Oudewater. Daarbij speelde The Alignment House een rol bij het opstellen van de plannen.

Volgende fase Kracht van Oudewater al in gang gezet

Burgemeester Pieter Verhoeve: ,,We hebben gezamenlijk al veel dingen geprobeerd en voor elkaar gekregen. Denk bij de winterprogrammering bijvoorbeeld aan de verlichting van de bomen op de Markt. Verder liggen er plannen klaar voor de eetbare stad en het verbeteren van de watersportrecreatie, onder andere door de aanleg van een botenhelling. ’’

 

Naast de beloftevolle initiatieven, hebben de eerste ervaringen ook leerpunten opgeleverd. Onder andere wie wat doet en waar verantwoordelijkheid voor draagt. Verhoeve: ,,Er moet meer helderheid komen over de bekostiging van de verschillende programma’s.’’ Verhoeve ziet nog meer verbeterpunten. ,,Ik merk dat er behoefte bestaat aan meer duidelijkheid over wie waar nu verantwoordelijkheid voor draagt. Dat vraagt om een betere afstemming. Daarom gaan we een vervolg geven aan het Toeristisch Cultureel Platform Oudewater (TCPO). Daar komen alle plannen, betrokken personen en organisaties bij elkaar. Dat zorgt voor een goede basis met een succesvol vervolg.’’

Bron: Gemeente Oudewater | 18 juli 2018

Geef een antwoord