Kwadraad oplossing voor papieren problemen

Op donderdag 5 oktober, na een proefperiode van enkele maanden (er is begonnen in juni in het Cultuurhuis), is in het Medisch Centrum Oudewater, Oude Singel 9, het formulierenhulpcentrum geopend. En daar hoort natuurlijk een mooie verdiende taart bij. Wethouder Ypma had de eer om de eerste stukken uit te delen.

Een kwadraadtaart

Als je in de problemen komt door wat dan ook met de papierwinkel die je thuis krijgt is dat best lastig. Hulp aanvragen van bijvoorbeeld mantelzorgers, brieven lezen in een voor jou vreemde taal, aanvragen van bijstand, echtscheidingen, leerlingenvervoer, kwijtschelding van gemeentelijke belasting. Met een vijver van papieren rompslomp waar je normaal niet zo veel mee te maken krijgt en waar je dan behoorlijk onrustig over kan worden. Daar is nu een oplossing voor gekomen.

Een drietal vrijwilligers, Wim Sluis, Hans Bosman en Dick van de Bunt, hebben zich daar de laatste maanden in gespecialiseerd. Zij vinden het fijn om mensen daarin bij te staan. Ook zij worden voor heel moeilijke gevallen ondersteund door sociaal raadsvrouw Yvonne den Hartog. De maatschappelijk werker Cees van der Blom, die aan de wieg van het ontstaan heeft gestaan, onderstreepte dit bij zijn openingsrede. Hij vertelde dat naar verwachting zo’n 150 tot 200 mensen per jaar bijgestaan kunnen worden.

De genodigden

Ook wethouder Ypma was zich er terdege van bewust in wat voor vervelende situaties mensen verwikkeld kunnen raken door bijvoorbeeld schulden . Taal niet machtig zijn, leeftijd of wat dan ook. Ze maken de brieven niet meer open omdat ze de rekeningen niet meer kunnen betalen. Alles wordt ook nog eens  digitaal. Zo wordt het van kwaad tot erger. Alleen moet je er wel voor uit durven komen. Kijk, en daar zijn deze vrijwilligers nu goed voor opgeleid. Ze willen helpen met wat voor paperassen er door de brievenbus op de deurmat vallen, gevraagd of ongevraagd. De wethouder is blij dat er in Oudewater  ook een oplossing voor is gekomen.

De heer Van de Bunt

Ik sprak de heer Van de Bunt en hij vertelde dat men zich pas nog  heeft verdiept in de inburgeringscursus. Dat als men niet slaagt daar een boete van 1500 euro op staat. Ziek zijn of iets anders helpt niet; de enige reden dat je maximaal een half jaar uitstel kan krijgen is in verwachting zijn. Ik vond dat nog al wat. Een jaar is best lang, maar als ik het nu om zou moeten draaien en bijvoorbeeld Arabisch zou moeten leren; pff. Blij dat ik dat niet hoeft te doen. Als u dus problemen ondervindt bij brieven, gewoon of digitaal, u bent van harte welkom in het Medisch Centrum Oudewater (Oude Singel 11-17) op donderdagen van 13.30 tot 15.30 uur. Of u kunt ze bellen op 088 900 4000.

Bron: Oudewater.net | 9 oktober 2017
Tekst en foto’s: Bert van der Horst

Geef een antwoord