Lintjesregen 2018 in Oudewater met veel bekende namen

Bij de jaarlijkse lintjesregen ontvingen dit jaar, 2018, acht Oudewaternaren uit handen van burgemeester Pieter Verhoeve een koninklijke onderscheiding. Dat gebeurde onder het toeziend oog van Willibrord van Beek, de commissaris van de koning in Utrecht.
De burgemeester had, voor hij overging tot het benoemen van de verdiensten en het opspelden van de bijbehorende versierselen, uiteraard nog enkele inleidende woorden: “Oudewater is een kleine gemeenschap met een groot sociaal leven. Gelukkig is het decoratiestelsel niet afgeschaft, maar heeft in 1995 wel een grondige herziening ondergaan; mensen die zich geheel belangeloos en vrijwillig inzetten voor de gemeenschap komen in aanmerking voor een lintje.”

“Met allerlei smoezen bent u hierheen gelokt en het is fijn dat u er bent.”

Nieuwe Leden Oudewater in de Orde van Oranje Nassau

De dames P.M. Stoppelenburg, C. Verduijn (e/v Van der Heiden) en M. Versluijs evenals de heren A.J. Breur, A.A. van den Hoogen, W.J.P. Kok, T.S.M. Lucassen en A.P. Tegelenbosch kregen bij deze feestelijke gelegenheid door burgemeester Pieter Verhoeve de versierselen opgespeld. Het achttal stapte als Lid in de Orde van Oranje Nassau de Sint-Franciscuskerk uit.

Hieronder staan hun belangrijkste verdiensten omschreven. De volgorde is op basis van senioriteit.

Arie Johannes Breur (1944)

breur-Lintjes regen 26-4-2018 034 (3)Al meer dan een halve eeuw stelt de heer Breur zich dienstig op ten aanzien van de Oudewaterse gemeenschap. Daarbij hebben onderwijs, jeugd, geloof en zorg zijn bijzondere aandacht. Van halverwege de jaren 60 tot begin 90’er jaren van de vorige eeuw bekleedde hij diverse functies binnen de kerk: diaken, jeugdouderling, organist en muzikaal begeleider jongerenkoor. Bij zijn werk voor de Nederlands hervormde kerk beperkte hij zich niet tot Oudewater en Nederland, maar ook over de grens was hij actief.
Sinds 1964 is de heer Breur verbonden aan de christelijke vakbeweging CNV Connectief. Daar vervulde hij diverse kaderfuncties op uitstekende wijze. Sinds 1980 is hij een actief bestuurslid bij diverse onderdelen van de CNV. Verder verdient de heer Breur zijn koninklijke onderscheiding vanwege zijn inzet als vicevoorzitter van de Stichting Hospice. Zijn verbindende vermogen toonde de heer Breur ook als drijvende kracht bij de Loopgroep Oudewater. Hij wist Oudewaternaren massaal aan het wandelen te krijgen. De Loopgroep telt inmiddels zo’n 200 leden.

Tussendoor werd een tweetal jarige toegezongen.

Theodorus Simon Maria Lucassen (1944)

lucassen-Lintjes regen 26-4-2018 062 (2)Zelden zal een gedecoreerde kunnen bogen op zo’n lange staat van vrijwilligersdienst als de heer Lucassen: 58 jaar. In die bijna zes decennia maakte hij van zijn integere en belangeloze instelling zijn handelsmerk. Vrijwilligerswerk loopt als een rode draad door zijn leven.
Tussen 1959-1984 heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd als bestuurslid voor de Katholieke Plattelandsjongeren te Malden bij het organiseren van jongerenactiviteiten op het gebied van sport, cultuur en ontspanning en de overkoepelende werkzaamheden die hiermee samenhingen. Tussen 1975-1984 stond hij te boek als bestuurslid bij Ontmoetingscentrum ‘t Fort te Cuijk. In die hoedanigheid leverde hij een grote bijdrage aan het ondersteunen van sociaal zwakkeren.
Sinds 1994 nam hij diverse bestuurdersrollen op zich bij verenigingen en stichtingen binnen de Oudewaterse gemeenschap.
Stichting Sint Lucia Fonds is een werkzame organisatie die vernieuwende initiatieven op educatief gebied financieel ondersteunt. De heer Lucassen oefent deze bestuursfunctie integer en goed voorbereid uit. Uitnodigend naar leden om vragen en opvattingen te uiten op een rustige manier. De heer Lucassen is een sociaal betrokken en ondernemend persoon, iemand die veel heeft gedaan voor de maatschappij binnen en buiten Oudewater. Met bovengemiddelde inzet en met de nodige humor.
In het bestuur van Volkstuinders Vereniging Oudewater is hij aangetreden in 1998. De functie van voorzitter heeft hij op een fantastische  manier gedaan, met veel belangstelling en medeleven getoond op een uiterst betrouwbare manier richting de volkstuineigenaren, 15 jaar lang.
De heer Lucassen is sinds de oprichting van Stichting Klaartje Derks voor Kisumu Klara Derks Foundation, sinds 2002, actief bestuurslid. Hij staat bekend binnen deze stichting als éénmaal een vriend, altijd een vriend in goede en slechte tijden.
Zijn kennis op het gebied van financiën en zijn brede interesse en belangstelling worden als zeer prettig en welkom ervaren. Hij heeft een groot verantwoordelijkheidsbesef en heeft een kritisch vermogen in het mee bepalen van het doel van de stichting.
Op deze wijze stelde hij zijn kwaliteiten uit zijn professionele carrière belangeloos beschikbaar voor diverse organisaties.

Waltherus Johannes Petrus Kok (1944)

kok-Lintjes regen 26-4-2018 056 (3)De heer Kok zet zich op een integere wijze en met veel plezier al 16 jaar in als vrijwilliger voor verschillende Oudewaterse verenigingen en stichtingen. Zijn inzet heeft mooie resultaten opgeleverd binnen de gemeenschap op het gebied van toerisme, politiek en musea.
De heer Kok is een echt politiek dier in de goede zin van het woord. 8 jaar lang is hij actief geweest voor de lokale afdeling van de PvdA en heeft hij deelgenomen in verschillende commissies. Hij is een sociaal democraat in al zijn vezels, zoekt altijd de samenwerking en de verbinding. Hij heeft een groot ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel en een gave om politieke problemen te relativeren naar de juiste proporties.
De heer Kok zet zich sinds begin van 2001 al in als zeer betrokken en onmisbaar persoon voor de Stichting Heksenwaag als toeristisch baken van Oudewater, waarbij persoonlijke belangen ondergeschikt worden gemaakt aan de belangen van De Heksenwaag. Onvermoeibaar is hij bezig om de Heksenwaag binnen en buiten Oudewater te promoten. Zijn werkwijze leidt nooit tot fricties en tevens probeert hij altijd samenwerkingsverbanden te realiseren binnen Oudewater. Hij is een verbindend persoon. Hij weet bovendien als voorzitter van de Heksenwaag deze goed te positioneren als één van de dragende iconen van de gastvrijheidseconomie in Oudewater. Bijzonder is de vermelding van de Heksenwaag in de Lonely Planet van Oudewater.
Hiernaast zet de heer Kok zich als zeer betrokken persoon ook in voor de stadspromotie van Oudewater. Hij is actief als secretaris van het Toeristisch-Cultureel Platform Oudewater, dat inmiddels PROUD heet. Door zijn intelligentie, strategische denkkracht en kennis van zaken heeft hij binnen en buiten Oudewater gezag.

Adrianus Anthonius van den Hoogen (1946)

v-d-hoogen-Lintjes regen 26-4-2018 043 (2)Verstandig, bedachtzaam, betrouwbaar en vasthoudend. Zo staat de heer Van den Hoogen te boek bij zijn partijgenoten van De Onafhankelijken. Bij die partij is hij vanaf de oprichting in 1969 nauw betrokken en voerde diverse taken uit. Ook onderscheidde hij zich bij volleybalvereniging Jupiter waar hij de ledenadministratie automatiseerde, trainingen gaf, als materiaalman fungeerde en inbreng had bij de voorbereidingen van de bouw van de (toen) nieuwe sporthal (1992). Verder is hij maatschappelijk begeleider bij Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart. Daar vervult hij een belangrijk rol bij de integratie en participatie van statushouders in onze samenleving. Zowel open spreekuren als huisbezoeken rekent hij tot zijn taak. Net als het verbinden van taalvrijwilligers aan statushouders die taalondersteuning wensen.

Cornelia Verduijn e/v van der Heiden(1951)

corry-Lintjes regen 26-4-2018 091 (3)Mevrouw Verduijn startte als vrijwilliger in 1968 met het oprichten van de Ontspanningscommissie van de Nederlands Hervormde Kerk. Zij verzorgde maandelijks leuke avonden voor de jeugd van 15-21 jaar. Daarna was zij iedere dag actief als vrijwilliger, maar later ook een aantal jaren als bestuurslid, van de Heksenketel Vakantieweek.
Vanaf 1980 werd zij tevens lid van het Christelijk Gemengd koor Oudewater, waarna zij 4 een bestuursfunctie bekleedde. In deze periode was mevrouw Verduijn ook bestuurslid van de kindernevendienst van de Hervormde gemeente De Biezen. Zij verzorgde met veel toewijding iedere zondag een kerkdienst voor kinderen van 6-12 jaar. Ook was zij als vrijwilliger present bij de Bijbelweek die ieder jaar georganiseerd wordt voor de kinderen in de zomervakantie.
Daarnaast is mevrouw Verduijn onder andere actief geweest voor het Oranje Comité, Kinderwerk Oudewater, de Wereldwinkel, Oudewater 750 jaar stad en tot op heden bij Stichting Vrienden van Oudewater en de Geschiedkundige Vereniging. Tevens is zij is al ruim 20 jaar een stralende ‘hoofdpiet’ bij de intocht van Sint Nicolaas en ook tot en met 2014 actief bij deze intocht betrokken geweest als bestuurslid.

Petronella Maria Stoppelenburg (1957)

stoppelenburg-Lintjes regen 26-4-2018 069 (2)Mevrouw Stoppelenburg heeft veel betekend voor het in kaart brengen van de geschiedenis van Oudewater. Dat doet ze nog steeds met volle overgave. Zij is vanaf 1988 een actief lid van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater. Zo schrijft zij over de ‘De Oudewaterse Moord’, maakt portretten van beroemde inwoners van Oudewater voor de website en verzorgt historische wandelingen door de binnenstad.
Ook is zij actief in de werkgroep Open Monumentendag, de herdenking van de Moord van Oudewater in augustus en heeft een bijdrage geleverd aan de opzet en inrichting van tentoonstellingen in het stadhuis.
Mevrouw Stoppelenburg heeft door haar grote en gedetailleerde kennis van de geschiedenis in Oudewater een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het Touwmuseum. Sinds 2001 vervult zij onafgebroken de taak van secretaris binnen het bestuur van het museum.
Zo heeft zij een gids, getiteld ‘De Historie van een touwtje’ voor bezoekers geschreven en een  speciale wandeling door Oudewater samengesteld.
Dit alles combineert de stadshistorica met haar verplichtingen als educator bij het Utrechts Archief. Zij deelt haar kennis en onderzoekservaringen graag met andere onderzoekers, dat deed ze in de afgelopen jaren onder andere in werkgroepen die Landschap Erfgoed Utrecht coördineerde binnen het project Waard, met als doel witte vlekken in de Utrechtse geschiedschrijving in te kleuren.

Mariëtte Versluijs (1962)

versluys-Lintjes regen 26-4-2018 101 (2)Buurtvereniging Pinkeltje, Hospice Oudewater en de Wereldwinkel. Voor die drie organisaties verricht mevrouw Versluijs al vele jaren met plezier en enthousiasme vrijwilligerswerk.
Bij buurtvereniging Pinkeltje vervult ze het voorzitterschap al meer dan zeven jaar. Met haar medebestuursleden brengt zij bewoners uit de wijk Hoenkoop bij elkaar om gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Tevens probeert het bestuur, samen met de onderhoudscommissie van de buurtvereniging, de grootste speeltuin van Oudewater in topconditie te houden. Door de ervaring van mevrouw Versluijs in de lokale politiek is zij altijd goed geïnformeerd omtrent de laatste wet- en regelgeving. Zo blijft Buurtvereniging Pinkeltje altijd up-to-date in het constant veranderende politieke landschap.
Hiernaast zet zij zich ook vanaf het begin in als gewaardeerd vrijwilligster bij Hospice Oudewater. Sinds de opening is zij een steunpilaar voor andere vrijwilligers en geeft zij ook ondersteuning aan coördinatoren. Mede door haar inzet is Hospice Oudewater een begrip in Oudewater en de omliggende plaatsen.
Mevrouw Versluijs was in 1998 één van de leden van de werkgroep, die tot doel had de Wereldwinkel in Oudewater bekendheid te geven, met daarmee de gedachte aan fair trade in de Derde Wereld.
Ze is vanaf die tijd verbonden gebleven bij alles wat met de Wereldwinkel te maken heeft. Het werk doet ze tot op de dag van vandaag met veel enthousiasme en inzet. Ze is nog steeds betrokken.

Adrianus Pieter Tegelenbosch (1980)

tegelenbosch-Lintjes regen 26-4-2018 078 (3)Live-uitzendingen, sportverslaggeving, dodenherdenking, lintjesregen, AlpHu6, Oudewater 750 Jaar Stad, politiek, maatschappij, evenementen, muziekprogramma’s. Al meer dan 20 jaar is Tegelenbosch als programmaleider en hoofd techniek een drijvende kracht achter Midland FM: 24 uur per dag, 7 uur in de week.
De heer Tegelenbosch is iemand die mensen om hem heen heel goed kan motiveren. Zijn wijze van aanpak werkt aanstekelijk en iedereen werkt hierdoor erg fijn met hem samen. Hij heeft een zeer positieve uitstraling, hij is van alle markten thuis en daardoor veelzijdig inzetbaar. Ook op het technische vlak onderscheidt hij zich. Zo ontwierp hij het uitzend-systeem dat Midland FM gebruikt. Dat test hij regelmatig en verbetert dit zo nodig. Naast zijn uitvoerende taken is hij ook nog voorzitter van de Stichting Lokale Omroep Midland FM. Voor een kleine publieke omroep met een beperkt budget, vraagt dit van bestuurders veel creativiteit en doorzettingsvermogen. Eigenschappen waarover Tegelenbosch beschikt.

Aan het slot van deze plechtige bijeenkomst werden door heel wat fotografen een groepsfoto gemaakt.

Bron: Gemeente Oudewater | 26 april 2018
Foto’s: Bert van der Horst

Geef een antwoord